Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Chemii Ogólnej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. 
Patrycja Dynarowicz-Łątka

tel: +48 12 6632082
e-mail: dynarowi@chemia.uj.edu.pl
pokój nr 105

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZESPOŁY NAUKOWE

prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka

Zespół Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych

Główne kierunki badań

Badania prowadzimy w dwóch grupach tematycznych:
I)

  1. Właściwości monowarstw Langmuira i filmów LB
  2. Cząsteczki bioaktywne w środowisku modelowych błon
  3. Mieszalność i oddziaływaia międzycząsteczkowe w monowarstwach wieloskładnikowych
  4. Synteza i charakterystyka fluorowanych związków amfifilowych
II)
  1. (Bio)polimery jako materiały biomedyczne
  2. Membrany polimerowe: struktura, właściwości i zastosowania
  3. Membranowe procesy separacyjne
  4. Enzymy wolne i immobilizowane
  5. Biokataliza