Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

2 marca 2023 - Seminarium Wydziałowe

Wykładowca: Dr hab. inż. Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk (Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Technologii Chemicznej)
Tytuł wykładu: “ Funkcjonalne matryce nieorganiczne oparte o TiO2 – projektowanie, synteza i testy użytkowe"
Język wykładowy: polski
Termin: 02.03.2023, godz. 10:15
Lokalizacja: Wydział Chemii UJ,  sala A1-02

3 marca 2023 - Seminarium Wydziałowe

Wykładowca: Prof. Rafał Klajn (Weizmann Institute of Science, Izrael)
Tytuł wykładu: “ Visible light makes azobenzenes SAD"
Język wykładowy: angielski
Termin: 03.03.2023, godz. 10:00
Lokalizacja: Wydział Chemii UJ,  sala A0-01b

7 marca 2023 - Seminarium Wydziałowe

Wykładowca: Prof. Tohru Taniguchi (Uniwersytet w Hokkaido, Japonia)
Tytuł wykładu: “ Determining the Stereochemistry and Conformation of Natural Products and Synthetic Chiral Molecules by Vibrational Circular Dichroism Spectroscopy "
Język wykładowy: angielski
Termin: 07.03.2023, godz. 10:00
Lokalizacja: Wydział Chemii UJ,  sala A0-01b

Prof. Małgorzata Barańska laureatką konkursu NCN Maestro

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Gabriela Całka-Kuc
"Enancjoselektywna wewnątrzcząsteczkowa reakcja Rauhuta-Currier indukowana selenolanami litu"