Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowanie habilitacyjne

Dr Witold Piskorz
Kwantowo-chemiczne modelowanie zależności między strukturą i morfologią nanoziaren tlenków a ich własnościami elektronowymi i aktywnością katalityczną.

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Magdalena Staszewska
Otrzymywanie i charakterystyka hybrydowych struktur krzemionkowych I silikonowych.

12.12.2013
Seminarium im. M. Smoluchowskiego

Dr. Mikhail Yu. Sinev
Free radicals in catalytic oxidative transformations of light alkanes: experimental and modelling

Warsztaty 10 grudnia 2013 r.

Zaprojektowanie linii podczerwieni dla źródła synchrotronowego Solaris. Obrazowanie nanomateriałów i próbek biologicznych

Warsztaty
4 grudnia 2013 r.

Identyfikacja, konserwacja i ochrona dzieł sztuki wykonanych z materiałów polimerowych. ARTplast w ramach Centrum HEREDITAS Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego.