WSPÓŁPRACA NAUKOWA

KRAKÓW

 

 • Pracownia Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej, Katedra Toksykologii Klinicznej i Środowiskowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
 • Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
 • Zakład Biochemii Klinicznej, Katedra Biochemii Klinicznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

ZAKOPANE

 

 • Katedra  Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakopanem

 

POZNAŃ

 

 • Laboratorium Badań Środowiskowych, Katedra Toksykologii Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Katedra Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Katedra i Klinika Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
 • Katedra Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

OŚRODKI ZAGRANICZNE

 

 • Lehrstuhl fur Toxikologie, Julius-Maximilians-Universitat Wurzburg, Niemcy
 • Department of Life Sciences, Anglia Ruskin University, Cambridge, Anglia
 • University Hospital Regensburg, Department of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Regensburg, Niemcy