2014

 • Krakowskie Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość” im. Mariana Smoluchowskiego

Specjalne stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów w ramach dotacji KNOW (Krajowy Narodowy Ośrodek Wiodący)

Stypendium mgr Magdalena Golasik, mgr Kamil Jurowski

realizacja październik 2013 - wrzesień 2014

 

2013

 • Krakowskie Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość” im. Mariana Smoluchowskiego

Specjalne stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów w ramach dotacji KNOW (Krajowy Narodowy Ośrodek Wiodący) Konkurs składający się z czterech etapów obejmował: ocenę dotychczasowej pracy i dorobku naukowego, umiejętności pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, wykonywanie zadań pod presją czasu, ocenę profilu psychologicznego, dalszych planów naukowych oraz wiedzę z zakresu medycyny translacyjnej

Stypendium mgr Magdalena Golasik, mgr Kamil Jurowski

realizacja październik 2012 - wrzesień 2013

 

 • Krakowskie Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość” im. Mariana Smoluchowskiego

Projekt pt.: Specjalne stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów w ramach dotacji KNOW (Krajowy Narodowy Ośrodek Wiodący)

Stypendium mgr Kamil Jurowski

realizacja: październik 2013 - wrzesień 2014

 

 • Dotacja T służąca rozwojowi młodych naukowców

Projekt pt. "WPŁYW INHIBITORÓW PROTEAZY HIV NA PROFIL LIPIDÓW I KWASÓW TŁUSZCZOWYCH", Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

mgr Kamil Jurowski, mgr Magdalena Golasik

realizacja: czerwiec - grudzień, 2013

 

 • Konkurs pt. "SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce" organizowanego przez Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

mgr Kamil Jurowski - laureat konkursu

realizacja: grudzień 2013 - październik 2014

 

 •  Warsztaty szkoleniowe  pt. LC-MS/MS Firmy: ABSciex i Bioanalytic,

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński,  Kraków, 22 października 2013,

Temat: Infrastruktura PL-Grid - usługa dla chemii obliczeniowej

warsztaty szkoleniowe mgr Kamil Jurowski,
 

 • Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, ACK Cyfronet AGH,
  w ramach działalności szkoleniowej Projektu PLGrid Plus,

Kraków, 22 oraz 29 grudnia 2013

warsztaty szkoleniowe mgr Kamil Jurowski,

 

2012

 • Projekt pt: "Changes in lipid profile in differentiating human preadipocytes under the anti-HIV protease inhibitor"

University Hospital Regensburg, Institute of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Regensburg, Germany

Stypendium doktoranckie mgr Kamil Jurowski

realizacja paŸdziernik 2012 - luty 2013

 

 • Projekt pt.: "Walidacja metody oznaczania piperazyny i jej pochodnych."

  Department of Life Sciences, Anglia Ruskin University, Cambridge, Wielka Brytania

Stypendium doktoranckie mgr Agatha Grela

realizacja kwiecień -sierpień, 2012

 

2011

 • Projekt pt: "Profiling of Methamphetamine: Synthesis of Methamphetamine by the Reductive Amination Method. Characterization of Route Specific Impurities."

Department of Life Sciences, Anglia Ruskin University, Cambridge, England

Stypendium doktoranckie mgr Agnieszka Biedroń

realizacja luty-kwiecień 2011, Anglia  

 

 • Temat: "Praktyczne i organizacyjne aspekty pracy naukowo-badawczej w pracowni spektrometrii mas", Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk, Pracownia Metabolomiki i Proteomiki, Poznań

Szkolenie zawodowe dr Małgorzata Herman

realizacja 16-19 stycznia, 2011

 

2010

 • Projekt PREDICT-IV pt: Profiling the toxicity of new drugs: a non animal-based approach integrating toxico-dynamics and biokinetics"

Badania pt: In vitro studies on CyclosporineA on RPTEC cells

Uniwersytet Julius-Maximilians w Wuerzburgu, Niemcy


Stypendium doktoranckie mgr Jagoda Majcherczyk


realizacja wrzesień-listopad, 2010