2015

Projekt badawczy nr. A2014-024-006334
pt.: Imaging of titanium in rat tissues
realizowany na synchrotronie ANKA w Karlsruhe Institute of Technology w Niemczech,
Wykonawcy: mgr Magdalena Golasik, (realizacja 9 marca 2015 - 13 marca 2015 r.)

2014

Wydziałowy Fundusz Rozwoju Specjalności Naukowych, Wydziałowa Komisja ds. Finansów, Kadry i Organizacji z dn. 1.07.2014 r., nr PSP K/DSC/002489
pt.: Uwalnianie metali ze stopu implantu stosowanego w chirurgii kręgosłupa rosnącego do tkanek przylegających we krwi
Wykonawcy: mgr Magdalena Golasik, (realizacja 1 lipca - 31 grudnia 2014)

Grant Preludium, Narodowe Centrum Nauki - nr 2013/11/N/NZ4/02114
pt.: Badanie toksykokinetyki oraz obrazowanie czasowej i przestrzennej dystrybucji tytanu w wewnętrznych strukturach wybranych narządów
na modelu zwierzęcym

Wykonawcy: mgr Magdalena Golasik, (realizacja sierpień 2014-3 sierpień 2016)

Grant ETIUDA, Narodowe Centrum Nauki - nr 2014/12/NZ7/00262
pt.: Wpływ benzylopiperazyny – modelowego związku z grupy dopalaczy na stan energetyczny komórek, apoptozę i stres oksydacyjny
Wykonawca: Karolina Persona uzyskała środki finansowe na przygotowanie rozprawy doktorskiej z Narodowego Centrum Nauki w ramach finansowania stypendium doktorskiego

Program INTER – realizacja badań interdyscyplinarnych. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,
pt.: Efekty uboczne leczenia AIDS – geny i lipidy
Kierownik projektu: mgr Kamil Jurowski, (realizacja grudzień 2014-listopad 2015)

2013

Wydziałowy Fundusz Rozwoju Specjalności Naukowych, Wydziałowa Komisja ds. Finansów, Kadry i Organizacji z dn. 12.06.2013 r., nr PSP K/DSC/001463
pt.: Wpływ inhibitorów proteaz na profil ipidów i kwasów tłuszczowych
Wykonawcy: mgr Kamil Jurowski i mgr Magdalena Golasik, (realizacja 12 czerwca - 31 grudnia 2013)

2012

Grant Preludium, Narodowe Centrum Nauki - nr UMO-2012/05/N/ST4/00179
pt.: Wykorzystanie metod lipidomicznych w diagnostyce depresji
kierownik projektu mgr Agatha Grela (realizacja styczeń 2013-styczeń 2016)

2011

Grant promotorski - mgr Agnieszki Biedroń, nr N N404 202139,
pt.: Metale i stres oksydacyjny a choroby przyzębia - rola diety, stylu życia i czynników środowiskowych
kierownik projektu prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski, (realizacja 2011-2012)

2010

Własny projekt badawczy, Narodowe Centrum Nauki- N N404 087340
pt.: Metale fizjologiczne i toksyczne w krwi i materiałach alternatywnych (włosy, paznokcie) u pacjentów z rakiem krtani
kierownik projektu prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski, (realizacja 4 sierpnia 2010- 21 września 2013)


Projekty przyznane przez Radę Programową dla projektów u pt. Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Nauki molekularne dla medycyny", MOL-MED

Projekty wyłonione na drodze konkursu na tematy prac doktorskich wśród samodzielnych pracowników naukowych jednostek partnerskich, tj. Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum ogłoszony dnia 18 listopada 2010 r. Rozstrzygnięcie z dn. 21 grudnia 2010 r.)

Temat: Ocena neurobiologiczna i farmakologiczna deficytu cynku jako modelu depresji.
Opiekun główny: Prof. dr hab. Gabriel Nowak, Instytut Farmakologii PAN
Opiekun pomocniczy: Prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski, Wydział Chemii UJ
Doktorant: Mgr Urszula Doboszewska, (realizacja 2011-2015)

Temat: Wpływ benzylopiperazyny modelowego związku z grupy "dopalaczy" na stan energetyczny komórek, apoptozę i stres oksydacyjny
Opiekun główny: Prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski, Wydział Chemii UJ

Doktorant: Mgr Karolina Persona, (realizacja 2011-2015)