Realizacja: 2017/2018

Temat pracy: Wpływ zmienności wybranych warunków doświadczalnych na oznaczanie jonów sodowych w syntetycznym moczu metodą potencjometrii bezpośredniej
Promotor : dr hab. Katarzyna Madej
Licencjat: ...

Temat pracy: Wpływ zmienności wybranych warunków doświadczalnych na oznaczanie albuminy w syntetycznym osoczu metodą spektrofotometrii UV
Promotor : dr hab. Katarzyna Madej
Licencjat: ...

Temat pracy: Problemy analityczne w oznaczaniu H2O2 w materiałach antyseptycznych
Promotor : dr Małgorzata Herman
Licencjat: Michał Mulewicz

Temat pracy: Opracowanie metody spektrofotometrycznej do oznaczania wybranego leku w suplementach diety i/lub preparatach farmaceutycznych
Promotor : dr Małgorzata Herman
Licencjat: Patrycja Majerska

Realizacja: 2016/2017

Temat pracy: Optymalizacja metody przygotowywania próbek moczu do analizy proteomicznej
Promotor : prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Zuzanna Zawiślak

 

Temat pracy: Analiza proteomiczna moczu za pomocą nanoLC-MALDI
Promotor : prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Karolina Kudełko

 

Temat pracy: Zbadanie warunków rozdzielenia chromatograficznego oraz warunków ekstrakcji dla czterech pestycydów: acetamiprydu, boscalidu, dimethenamidu-P i dimoxystrobiny z próbek oleju rzepakowego
Promotor : dr hab. Katarzyna Madej
Licencjat: Kinga Żołądek

 

Temat pracy: Oznaczanie wybranych metali w ekstraktach z herbat
Promotor : dr Małgorzata Herman
Licencjat: Magdalena Dorębska

 

Temat pracy: Oznaczanie wybranych metali w suszu herbat
Promotor : dr Małgorzata Herman
Licencjat: Natalia Greń

 

Realizacja: 2015/2016

Temat pracy: Oznaczanie Ti w materiale biologicznym techniką ICP-MS
Promotor : prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Karolina Szczurek

 

Temat pracy: Badanie warunków ekstrakcji wybranych pestycydów z oleju rzepakowego z wykorzystaniem grafenu
Promotor : dr hab. Katarzyna Madej
Licencjat: Aleksandra Skrzypek

 

Temat pracy: Ocena poziomu tytanu u pacjentów pediatrycznych
Promotor : dr Małgorzata Herman
Licencjat: Natalia Migacz

 

Realizacja: 2014/2015

Temat pracy: Badanie dystrybucji narządowej nanocząsteczek tlenku cynku w eksperymencie zwierzęcym
Promotor : prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Anna Wądołek

 

Temat pracy: Badanie optymalnych warunków ekstrakcji w punkcie zmętnienia dla permetryny w moczu
Promotor : dr hab. Katarzyna Madej
Licencjat: Aleksandra Wolak

 

Temat pracy: Badanie kinetyki tytanu w organizmie na modelu zwierzęcym
Promotor : dr Małgorzata Herman
Licencjat: Amanda Walaszczyk

 

Temat pracy: Badanie dystrybucji tkankowej tytanu na modelu zwierzęcym
Promotor : dr Małgorzata Herman
Licencjat: Maria Dobek

 

Realizacja: 2013/2014

Temat pracy: Zastosowanie metod spektrofotometrycznych w ocenie stresu oksydacyjnego
Promotor : prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Małgorzata Kotwica

 

Temat pracy: Opracowanie warunków pomiarowych do oznaczania wybranego metalu w materiale biologicznym
Promotor : dr Małgorzata Herman
Licencjat: Filip Różycki

 

Realizacja: 2012/2013

Temat pracy: Glikemika i glikoproteomika - wstęp i metody analityczne
Promotor : prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Aleksandra Pawelec - Ochrona środowiska

 

Temat pracy: Neuroproteomika i jej zastosowanie
Promotor : prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Kaja Kawecka - Ochrona środowiska

 

Temat pracy: Proteomika i lipidomika w badaniu substancji uzależniających
Promotor : prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Beata Krawczyk - Ochrona środowiska

 

Temat pracy: Zastosowanie proteomiki w ocenie uszkodzeń wątroby przez leki/narkotyki
Promotor : prof dr hab. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Monika Anna Dudek- Ochrona środowiska

 

Temat pracy: Znaczenie lipidów w chorobach neuropsychiatrycznych
Promotor : prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Karolina Anna Chrabąszcz - Ochrona środowiska

 

Temat pracy: Oznaczanie benzodiazepin w próbkach biologicznych
Promotor : prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Aleksandra Maria Dębowska- Ochrona środowiska

 

Temat pracy: Odtworzenie klasycznych prób sądowo-lekarskich
Promotor : prof dr hab. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Bartosz Biegun

 

Temat pracy: Metodyka oznaczania nienasyconych kwasów tłuszczowych w materiale biologicznym
Promotor : dr hab. Katarzyna Madej
Licencjat: Katarzyna Derszniak

 

Temat pracy: Badanie profilu nienasyconych kwasów tłuszczowych u osób ze schorzeniami centralnego układu nerwowego
Promotor : dr hab. Katarzyna Madej
Licencjat: Mateusz Babiarz

 

Temat pracy: Opracowanie metody mineralizacji próbek biologicznych po kontakcie z implantem w celu oznaczania tytanu
Promotor : dr Małgorzata Herman
Licencjat: Anna Gryszkiewicz - Ochrona środowiska

 

Realizacja: 2011/2012

Temat pracy: Metody oznaczania aminokwasów w materiale biologicznym
Promotor : prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Daria Kutyła

 

Temat pracy: Oznaczanie syntetycznych kanabinoidów w materiale biologicznym
Promotor : prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Magdalena Dendaœ - Ochrona środowiska

 

Temat pracy: Żywnoœć genetycznie modyfikowana - metody badania na podstawie analizy profilu białkowego
Promotor : dr Katarzyna Madej
Licencjat: Anita Sekuła- Ochrona środowiska

 

Temat pracy: Ocena parametrów stresu oksydacyjnego u osób zatrutych tlenkiem wegla(II)
Promotor : prof dr hab. Wojciech Piekoszewski oraz dr Ewa Gomółka
Licencjat: Tomasz Wichur
Projekt wykonany w ramach współpracy Zespołu ZATiF z Laboratorium Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej CMUJ

 

Realizacja: 2010/2011

Temat pracy: Interakcje tetrahydrokanabinolu z lekami
Promotor : prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Agnieszka Jurzak

 

Temat pracy: Zastosowanie spektrometrii mas w diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzhaimera
Promotor : prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Opiekun: mgr Agatha Grela
Licencjat: Agata Turek

 

Temat pracy: Zastosowanie spektrometrii mas we wczesnej diagnostyce chorób nowotworowych
Promotor : prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Opiekun: mgr Karolina Persona
Licencjat: Katarzyna Tokarczyk

 

Temat pracy: Wykorzystanie metody LA ICP MS do mapowania cynku w mózgu
Promotor : prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Kamil Jurowski

 

Temat pracy: Oznaczanie zawartości metali ciężkich w ślinie
Promotor : dr Małgorzata Herman
Licencjat: Natalia Miliszkiewicz - Ochrona środowiska

 

Temat pracy: Zastosowanie dwuwymiarowej elektroforezy żelowej w badaniach identyfikacji białek za pomocą spektrometru mas z desorpcj/jonizacją laserową wspomaganą matrycą i analizatorem czasu przelotu (MALDI-TOF)
Promotor : dr Małgorzata Herman
Licencjat: Patrycja Jarczok - studia zaoczne

 

Temat pracy: Oznaczanie leków i innych związków bioaktywnych w próbkach środowiskowych
Promotor : dr Katarzyna Madej
Licencjat: Izabela Kalicka

 

Temat pracy: Przygotowanie próbek środowiskowych wody do skryningowej analizy leków
Promotor : dr Katarzyna Madej
Licencjat: Monika Szewczyk

 

Temat pracy: Analiza antybiotyków w próbkach różnych materiałów
Promotor : dr Katarzyna Madej
Licencjat: Maria Kotlarz - studia zaoczne

Realizacja: 2009/2010

Temat pracy: Interakcje leków z alkoholem
Promotor : prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Paulina Styś

 

Temat pracy: Zastosowanie metod immunologicznych w toksykologii klinicznej i sądowej
Promotor : prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Sabina Nowińska

 

Temat pracy: Biomarkery w toksykologii środowiskowej
Promotor : prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Katarzyna Stelmaszczyk

 

Temat pracy: Metody oznaczania buprenorfiny we krwi i materiałach alternatywnych
Promotor : prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Renata Kwiecień

 

Temat pracy: Oznaczanie leków przeciw nowotworowych nowej generacji w materiale biologicznym
Promotor : prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Kamila Kochan

 

Realizacja: 2008/2009

Temat pracy: Zastosowanie elektroforezy kapilarnej w badaniach klinicznych i sądowych
Promotor : prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
Licencjat: Beata Ohał