Realizacja: 2012-2016

 

Temat pracy: Badanie toksykokinetyki tytanu oraz obrazowanie jego wewnątrztkankowej dystrybucji
Promotor : prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Herman
Doktorant: mgr Magdalena Golasik

 

Temat pracy: Zastosowanie technik chromatograficznych sprzężonych ze spektrometrią mas oraz metod biologii molekularnej do badania zaburzeń lipidowych wywołanych modelowym lekiem z grupy inhibitorów proteazy HIV-1
Promotor : prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Doktorant: mgr Kamil Jurowski

 

Realizacja: 2011-2015

 

Temat pracy: Znaczenie układu serototoninergicznego mózgu w regulacji cytochromu P450
Promotor : prof. dr hab. Władysława Anna Daniel, Instytut Farmakologii PAN, Kraków
Promotor pomocniczy: prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Doktorant: mgr Marta Rysz

 

Temat pracy: Ocena neurobiologiczna i farmakologiczna deficytu cynku jako modelu depresji
Promotor : prof. dr hab. Gabriel Nowak, Instytut Farmakologii PAN, Kraków
Promotor pomocniczy: prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Doktorant: mgr Urszula Doboszewska

 

Temat pracy: Wpływ benzylopiperazyny modelowego związku z grupy "dopalaczy" na stan energetyczny komórek, apoptozę i stres oksydacyjny
Promotor : prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Promotor pomocniczy: prof. dr hab. n. med. Aldona Dembińska-Kieć, Wydział Lekarski UJ CM
Doktorant: mgr Karolina Persona

 

Temat pracy: Metabolomika w diagnostyce depresji
Promotor : prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Doktorant: mgr Agatha Grela

 

Realizacja: 2008-2012

 

Temat pracy: Oznaczanie metali w materiałach alternatywnych u pacjentów z rakiem głowy i szyi
Promotor : prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
Doktorant: mgr Agnieszka Przybyłowicz

 

Realizacja: 2007-2011

 

Temat pracy: Wpływ dymu tytoniowego na farmakokinetykę enancjomerów citalopramu

Promotor : prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski

Doktorant: mgr Jagoda Majcherczyk