W wakacje 2017 roku nastąpiło przeniesienie Wydziału Chemii UJ z ulicy Ingardena 3 na ulicę Gronostajową 2.

Pokoje członków Zespołu mieszczą się w skrzydle D na 3 pietrze.

Obecnie trwają prace organizacyjne związane z przystosowaniem nowych pracowni do pracy naukowej i dydaktycznej.

Laboratoria Pracowni Wysokosprawnej Spektrometrii Masowej znajdują się w skrzydle E na partarze.

                                                                                            Zapraszamy