2018

 

X Polska Konferencja Chemii Analitycznej, PKCA, Lublin 1-5.07.2018 r.

K. Madej

poster: M. Herman, M. Chromy,  M Szynkowska, Oznaczanie poziomu zerowego tytanu w surowicy krwi u pacjentów klinicznych