2016

 

 1. Jubileuszowe XXV Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków
  oraz sesja naukowa Rola chemii analitycznej w ortopedii i stomatologii, Politechnika Poznańska, Poznań, 6-8 kwietnia 2016
  wykład na zaproszenie: M. Herman, OCENA UWALNIANIA TYTANU Z IMPLANTÓW KRĘGOSŁUPOWYCH
   
 2. IV Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk Oliwa, 16-17 czerwca 2016
  uczestnictwo: M. Herman
   
 3. European Conference on X-Ray Spectrometry (EXRS2016), Göteborg, Szwecja, 19-25 czerwca 2016
  poster: M. Golasik, P. Wrobel, M. Olbert, B. Nowak, M. Czyzycki, T. Librowski, M. Lankosz, W. Piekoszewski, STUDY OF THE DISTRIBUTION PROFILE OF TITANIUM IN RATS BY MICRO SYNCHROTRON RADIATION BASED X-RAY FLUORESCENCE
   
 4. X Polish Symposium Flow analysis & Capillary Electrophoresis, Kraków, Polska, 14-16 września 2016,
  członek komitetu organizacyjnego Symposium: dr Małgorzata Herman
   
 5. II Konferencja ARS DOCENDI, Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów, Kraków, 26 września 2016
  poster: M. Herman, Doktorant a nauczyciel akademicki. Czy wspólnie prowadzone zajęcia dydaktyczne to wyzwanie? Dla kogo większe?
   
 6. 18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences, Toruń, 3-6 lipiec 2016
  poster: K. Madej, A. Sekiewicz, W. Piekoszewski, Comparison of cloud-point extraction and graphene dispersion solid phase extraction for isolation and determination of permethrin in urine samples by HPLC-UV method
   
 7. Seminarium firmy AB Sciex, X500R Optymalizacja badań rutynowych, Wydział Chemii UJ , Kraków, 19 maja 2016 r.,
  Wykład: W. Piekoszewski, Zastosowanie LC-MS i UHPLC-MS w analizie pozostałoœci ksenobiotyków w żywności
   
 8. XXXIV Konferencja Toksykologów Sšdowych, 10-12 maja 2017 r., Kraków,
  Referat: Katarzyna Madej, Uxue S. Garmendia, Grafen jako nowy materiał sorpcyjny – zastosowanie w analizie chemicznej próbek biologicznych