2015

 

 1. III. międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Projektowanie ideału - Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ; Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, 21 stycznia 2015
  wystąpienie: K. Jurowski, A. Jurowska, M. Krzeczkowska, W. Piekoszewski INTERDYSCYPLINARNOŚĆ WYKSZTAŁCENIA A WSPÓŁCZESNE WYMOGI PRACODAWCÓW W POLSCE – QUO VADIS UNIVERSITAS JAGELLONICA CRACOVIENSIS?
  wystąpienie: K. Jurowski, W. Piekoszewski, A. Jurowska, M. Krzeczkowska, DWIE STRONY MEDALU STUDIOWANIA W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W KRAKOWIE
  poster: A. Jurowska, M. Krzeczkowska, K. Jurowski, W. Piekoszewski, BLASKI I CIENIE PROCESU BOLOŃSKIEGO W POLSCE NA PRZYKŁADZIE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE
  poster: M. Krzeczkowska, W. Piekoszewski, K. Jurowski, A. Jurowska, STUDENCKA LEKCJA W SZKOLE JAKO ŹRÓDŁO KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OKIEM NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO I STUDENTA
   
 2. 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ DYDAKTYKI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ MOŻLIWOśCI ICH ROZWIĄZANIA, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, 19-20 czerwca 2015
  poster: A. Jurowska, K. Jurowski, M. Krzeczkowska, CZY KOMPLEKSY MAJĄ KOMPLEKSY? PRZYKŁADY DOŚWIADCZEŃ I ZADAŃ W FORMULE NOWEJ MATURY Z CHEMII OD 2014-2015
  poster: K. Jurowski, W. Piekoszewski, A. Jurowska, M. Krzeczkowska, DOSIS FACIT VENENUM – CZYLI CO UCZNIOWIE POLSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WIEDZĄ O TRUCIZNACH?
   
 3. IX Konferencja Chemii Analitycznej, Chemia analityczna to ciągłe wyzwania, Poznań, Polska, 6-10 lipca 2015
  wystąpienie: M. Golasik, P. Wróbel, T. Librowski, M. Olbert, B. Nowak, M. Czyżycki, M. Herman, M. Lankosz, W. Piekoszewski, OBRAZOWANIE TYTANU W NERKACH Z WYKORZYSTANIEM SYNCHROTRONOWEJ RENTGENOWSKIEJ MIKROANALIZY FLUORESCENCYJNEJ
  wystąpienie:K. Madej, K. Persona, E. Gomółka, SEKWENCYJNY SYSTEM EKSTRAKCJI W PUNKCIE ZMĘTNIENIA DLA ANALIZY SKRYNINGOWEJ LEKÓW W OSOCZU LUDZKIM
  poster:M. Herman, M. Golasik, T. Librowski, M. Olbert, W. Piekoszewski, BADANIE TOKSYKOKINETYKI I DYSTRYBUCJA TKANKOWA TYTANU PO WIELOKROTNYM PODANIU Z WYKORZYSTANIEM GFAAS
   
 4. 51st Congress of the European, Societies of Toxicology, Bridging Sciences for Safety, Porto, Portugal, 13 - 16 września 2015
  poster:M. Golasik, T. Librowski, M. Olbert, B. Nowak, M. Herman, W. Piekoszewski, TOXICOKINETICS AND TISSUE DISTRIBUTION OF TITANIUM AFTER ADMINISTRATION OF SINGLE AND MULTIPLE DOSES IN RATS