2013

 

 1. European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Kraków, Polska, 10-15 lutego 2013
  poster: A.Przybyłowicz, M. Herman, M. Golasik, M. Seńczuk-Przybyłowska, W Szyfter, W Golusiński, Z. Krejpcio, W. Gawęcki, M. Kulza, S. Walas, E Florek, W. Piekoszewski, ESSENTIAL METALS PROFILE IN HAIR AND NAILS OF PATIENTS WITH LARYNGEAL CANCER
  poster: M. Herman, J. Warchoł, J. Miąsik, E. Gomółka, W. Piekoszewski, S. Walas, COMPARISON OF RESULTS FOR MANGANESE OBTAINED BY GF AAS AND ICP-MS METHODS IN URINE COLLECTED FROM PATIENTS ADDICTED FROM EPHEDRONE AND HEALTHY VOLUNTEERS
  poster: M. Herman, M. Golasik, A. Przybyłowicz, A. Kurhańska-Flisykowska, M. Kulza, P. Chęsy, M. Wyganowska-Witkowska, A. Woniak, M. Seńczuk-Przybyłowska, J. Stopa, H. Mrowiec, E. Florek, W. Piekoszewski, VARIATION OF CONCENTRATION OF SELECTED ESSENTIAL AND TOXIC METALS IN SALIVA OF PEOPLE WITH PERIODONTAL DISEASE
   
 2. 5th International Conference on Drug Discovery&Therapy, Dubai, U.A.E., 18-21 lutego 2013
  poster: E. Florek, A. Kurhanska-Flisykowska, M. Kulza, A. Wozniak, M. Senczuk-Przybylowska, W. Piekoszewski, M. Herman, H. Mrowiec, METALS IN SALIVA AS A BIOMARKER OF PERIODONTAL DISEASE
   
 3. CECE’2013 – 10th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, Pécs, Hungary, 25-27 kwietnia 2013,
  referat: P. Pomastowski, B. Buszewski, K. Hrynkiewicz, M. Gawin, W. Piekoszewski, DETERMINATION OF SELECTED BACTERIAL PROTEINS FROM 2-D SDS-PAGE BY USING MALDI-TOF-MS
   
 4. CECE 2013, 10th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, Pecs, Węgry, 25-27 kwietnia 2013
  P. Pomastowski, M. Sprynskyy, M. Gawin, W.Piekoszewski, B. Buszewski, A STUDY OF ZINC.BINDING TO CASEIN IN LIGHTS OF POTENTIAL MEDICAL APPLICATIONS
  poster: P. Pomastowski, B. Buszewski, K. Hrynkiewicz, M. Gawin, W.Piekoszewski, DETERMINATION OF SELECTED BACTERIAL PROTEINS FROM 2-D SDSPAGE BY USING MALDI-TOF-MS
   
 5. Przyroda - nowy przedmiot w polskich szkołach ponadgimnazjalnych, Kraków, Polska, 7 marca 2013
  Konferencja szkoleniowa, K. Jurowski,
   
 6. III Konferencja Doktorantów Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego UJ CM, Kraków, Polska, 9-10 maja 2013
  poster: K. Persona, A. Polus, J. Góralska, A. Gruca, A. Dembińska-Kieć, W. Piekoszewski, WPŁYW BENZYLOPIPERAZYNY - MODELOWEGO ZWIĄZKU Z GRUPY "DOPALACZY" NA PROCES APOPTOZY
   
 7. Sesja dla nauczycieli chemii i przyrody, Kraków, Polska, 10 czerwca, 2013
  poster: K. Jurowski,M. Krzeczkowska, WODA POD LUPĄ - WARSZTATY DLA EDUKACJI DOMOWEJ
   
 8. 9th National FORREST (FORensic RESearch & Teaching) Conference, Anglia Ruskin University, Cambridge, Wielka Brytania, 25-26 czerwca 2013
  Konferencja szkoleniowa, A Grela
   
 9. 7th FORSTAT Workshop: Forensic Evidence Evaluation Problems and Applications, Kraków, Polska, 1-4 lipca 2013
  Warsztaty, A. Grela
   
 10. 3rd European Lipidomic Meeting, Pardubice, Czechy, 2 - 4 lipca 2013
  poster: K. Jurowski, A. Polus, J. Góralska, M. Bociąga-Jaksik, B. Kieć-Wilk, I. Wybrańska,G. Liebisch, A. Dembinska-Kieć, W. Piekoszewski, G. Schmitz, CHANGES IN LIPID PROFILE IN DIFFERENTIATING HUMAN PREADIPOCYTES (CHUB-S7 CELLS) UNDER THE ANTI-HIV PROTEASE INHIBITOR (SQV)
   
 11. EuroAnalysis, analytical methods for human well -beinhg and sustainable development, Warszawa, 25-29 sierpnia 2013
  poster: A. Przybyłowicz, M. Herman, M. Golasik, W. Piekoszewski, H. Mrowiec, E. Florek - THE APPLICATION OF ELEMENTAL ANALYSIS FOR DISCRIMINATION AMONG SUBJECTS WITH HEAD AND NECK CANCER - ALTERNATIVE VERSUS CLASSICAL MATERIALS
   
 12. 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Siedlce, Polska, 16 - 20 września 2013
  poster: M. Krzeczkowska, K. Jurowski, WODA OCZAMI UCZNIA - NURT POZNAWCZY NA POTRZEBY WARSZTATÓW PRZYRODNICZYCH DLA EDUKACJI DOMOWEJ
   
 13. 9th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods, Siófok, Hungary, 4-6 września 2013
  referat: P. Pomastowski, M. Sprynskyy, M. Gawin, W. Piekoszewski, B. Buszewski, A study of zinc immobilization to isoform of casein
   
 14. 18th International Conference on Flow Injection Analysis, Porto, Portugalia, 15-20 września 2013
  poster: Iwona Leśniak, A. Grela, W. Piekoszewski - DEVELOPING A GAS CHROMATOGRAPHY - MASS SPECTROMETRY METHOD FOR UNSATURATED FATTY ACID DETERMINATION - PRELIMINARY STUDIES.
   
 15. 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, University of Barcelona, Barcelona (Hiszpania), 27 - 29 października 2013
  poster: M. Krzeczkowska, K. Jurowski, W. Piekoszewski, TOXICOLOGY AS A BRIDGE BETWEEN SECONDARY SCHOOL AND UNIVERSITY - COMBINING BIOLOGY WITH CHEMISTRY
   
 16. XVIII Konferencja - Zastosowanie Metod AAS, ICP-OES I ICP-MS w analizie środowiskowej, Politechnika Krakowska, Kraków, 10 - 11 grudnia 2013
  poster: M. Golasik, M. Herman, D. Kutyła, W. Piekoszewski, OPRACOWANIE PROCEDURY OZNACZANIA TYTANU W TKANKACH METODĄ GF AAS
  poster: N. Miliszkiewicz, K. Jurowski, B. Szewczyk, A. Tobiasz, S. Walas, W. Piekoszewski, OPRACOWANIE PROCEDURY KALIBRACYJNEJ DLA MAPOWANIA CYNKU I MAGNEZU W HIPOKAMPIE SZCZURA Z ZASTOSOWANIEM SPEKTROMETRII MAS Z JONIZACJĄ W PLAZMIE SPRZĘŻONEJ INDUKCYJNIE I MIKROPRÓBKOWANIEM LASEROWYM (LA ICP-TOF-MS)