2012

 


 1. 64th Annual Scientific Meeting Global Research: The forensic science edge, Atlanta, Georgia, USA, 20-25 lutego, 2012
  Mya Fekry, A. Biedron, Michael D. Cole, Beverley R. Vaughan, The Hidden Dangers of Clandestine Methamphetamine: Synthesis to Cellular Toxicity
   
 2. The Faculty of Science & Technology's 2nd Annual Research and Scholarship Conference, Ruskin University, Chelmsford Campus, Anglia, 23 maja 2012
  prezentacja: A. Grela, Erasmus Student Exchange Programme
   
 3. TIAFT 2012, the 50th Annual Meeting of the International Association of Forensic Toxicologists, Hamamtsu, Japonia, 3-8 czerwca 2012.
  poster: W. Piekoszewski, M. Herman , Anna Flisykowska-Kurhanska, Agnieszka Przybylowicz , Halina Mrowiec, Maksymilian Kulza, Monika Senczuk-Przybylowska, Ewa Florek, Magdalena Golasik , DETERMINATION OF ESSENTIAL AND TOXIC METALS IN ORAL FLUID (SALIVA) OF PATIENTS WITH PERIODONTITIS
   
 4. La 18-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso, Depression -- threat of 21st century, Opava, Czechy, 10 - 15 lipca 2012 .
  wykład: A. Grela, W. Piekoszewski, "METABOLOMICS AS A TOOL FOR DIAGNOSIS OF MENTAL AND NEURODEGENERATIVE DISORDERS "
  poster: M. Herman, M. Golasik, A. Flisykowska-Kurhanska, Agnieszka Przybyłowicz, Halina Mrowiec, Maksymiliam Kulza, Monika Senczuk-Przybyłowska, Ewa Florek, Wojciech Piekoszewski, "CAN METALS BE CONSIDERED AS MARKERS OF PERIODONTITIS? "

   


  poster: K. Madej, K. Persona, M. Wandas, APPLICATION OF NON-IONIC SURFACTANT FOR EXTRACTION OF BASIC, ACIDIC AND NEUTRAL MEDICAMENTS FROM HUMAN PLASMA ANALYZED BY HPLC/DAD METHOD

   


  poster: K. Persona, J. Verget, A. Przybyłowicz, W. Piekoszewski, GC/MS DETERMINATION OF N-BENZYLPIPERAZINE IN BIOLOGICAL MATERIAL WITH THE USE OF DERIVATIZATION-FREE LIQUID-LIQUID EXTRACTION
   
 5. 29th International Symposium on Chromatography & 18th International Symposium on Separation Sciences, Toruń, 9-13 września , 2012
  poster K. Madej, K. Persona, M. Wandas, SEQUENTIONAL CLOUD-POINT EXTRACTION SYSTEM FOR TOXICOLOGICAL SCREENING ANALYSIS OF MEDICAMENTS IN HUMAN PLASMA BY HPLC/DAD
   
 6. 10th Euro Fed Lipid Congress, Fats, oils and lipids: from Science and Technology to Health, Kraków, 23-26 września , 2012
  poster: B. Pirlot, M. Gawin, A. Polus, J. Górska, U. Czech, A. Dembińska-Kieć, W. Piekoszewski, APPLICATION OF MATRIX-ASSISTED LASER DESORPTION/IONIZATION MASS SPECTROMETRY COUPLED WITH THIN LAYER CHROMATOGRAPHY TO EXAMINATION OF PATIENTS SUPPLEMENTED WITH FATTY ACIDS

   


  poster: A. Bizon, A. Grela, A. Polus, J. Góralska, U. Czech, A. Dembińska-Kieć, W. Piekoszewski, GAS CHROMATOGRAPHY COUPLED WITH MASS SPECTROMETRY DRETERMINATIONOF FATTY ACIDS IN PATIENTS SUPPLEMENTED WITH FATTY ACIDS - PRELIMINARY STUDIES
   
 7. Konferencja szkoleniowa Akredytacja laboratoriów badawczych, Katowice, 9 października , 2012
  szkolenie: M. Herman
   
 8. XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Tytoń a Zdrowie - Palenie tytoniu w kontekście współistniejących uzależnień" Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, 7-9 listopada 2012
  poster M. Herman, M. Golasik, A. Kurhańska-Flisakowska, M. Kulza, P. Chęsy, M. Wyganowska-Witkowska, A. Woniak, M. Seńczuk-Przybyłowska, J. Stopa, A. Parczewski, E. Florek, W. Piekoszewski, WPŁYW CHORÓB PRZYZĘBIA NA STĘŻENIE WYBRANYCH METALI W ŚLINIE
   
 9. XVII Konferencja, Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Warszawa, 11-12 grudnia, 2012
  poster M. Herman, M. Golasik, J. Stopa, E. Florek, W. Piekoszewski, POZIOM METALI FIZJOLOFICZNYCH I TOKSYKOLOGICZNYCH W ŚLINIE A CHOROBY PRZYZĘBIA