2010

 

 


 1. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, "Ekologiczne i energetyczne zagrożenia i nowe wyzwania". Gniezno, 15-16 marca 2010
  referat: Florek E., Piekoszewski W., Stelmaszczyk K.: Biomarkery w ocenie wpływu czynników środowiskowych na zdrowie.

   

 2. Konferencja Naukowa "Interakcje ksenobiotyków", Poznań, 27-29 maja 2010
  poster: Piekoszewski W., Seńczuk-Przybyłowska M., Majcherczyk J., Kulza M.: Interakcja leków z dymem tytoniowym - farmakoterapia po zaprzestaniu palenia.

   

  poster: Kulza M., Biedroń A., Piekoszewski W., Wachowiak A.: Palenie tytoniu a homeostaza metali.

   

 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Postęp w ocenie jakości substancji i produktów leczniczych", Poznań, 17-18 czerwca 2010

   

  poster: Majcherczyk J., Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Piekoszewski W.: Wpływ dymu tytoniowego na farmakokinetykę enancjomerów citalopramu - badania eksperymentalne.

   

 4. Analityka dla społeczeństwa XXI wieku, Kraków, 4-9 lipca 2010

 5. Zespół wziął czynny udział w Komitecie Organizacyjnym Konferencji oraz przedstawił następujące prace:
   
  • Prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski, przewodniczący sekcji: Analityka farmaceutyczna i kliniczna
  • Dr Małgorzata Herman, organizacja: Noclegów i imprezy towarzyszących
  • Dr Katarzyna Madej, organizacja: Imprez towarzyszących  •  
  •  
  komunikat: Ag. Biedroń, M. Herman, W. Piekoszewski, Stężenia metali toksycznych w materiale alternatywnym
  komunikat: K. Madej, K. Persona, Ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz systemów micelarnych, jako niekonwencjonalna metoda przygotowania prób biologicznych do oznaczania leków

   

  poster: K. Madej, A. Garbacik, Badanie i optymalizacja warunków ekstrakcji w punkcie zmętnienia dla trzech leków psychotropowych z osocza ludzkiego

   

  poster: A. Biedroń, M. Herman, W. Piekoszewski, Stężenia metali fizjologicznych w materiale alternatywnym

   

  poster: J. Majcherczyk, M. Kulza, W. Piekoszewski, Opracowanie i walidacja metody oznaczania mieszaniny racemicznej citalopramu i jego metabolitu w surowicy

   

  poster: M. Herman, Sy. Szpakowska, A. Biedroń, W. Piekoszewski, Przygotowanie prób i optymalizacja metody oznaczania miedzi w materiale alternatywnym

   

  poster: A. Biedroń, M. Herman, W. Piekoszewski, S. Walas Uwarunkowania środowiskowe a poziomy stężeń metali niezbędnych i toksycznych we włosach i paznokciach

   


 6. V Konferencja "Analityczne zastosowanie chromatografii cieczowej", Warszawa 14-15 października 2010
  poster: Kulza M., Florek E., Piekoszewski W., Grzybek A., Czarny A., Michalak S.: Opracowanie i walidacja metody oznaczania kwasu walproinowego w surowicy krwi pacjentów dla potrzeb terapi monitorowanej..
   
 7. XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Tytoń a Zdrowie, "Tytoń - skutki zdrowotne i społeczne". Poznań, 17-19 listopada 2010
  Florek E., Jabłecka A., Olszewski J., Piekoszewski W., Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Chuchracki M.: Wpływ dymu tytoniu na peroksydację lipidów i funkcję wątroby u szczurów z cukrzycą streptozotocynową badania wstępne.
  referat: Kulza M., Piekoszewski W., Florek E., Foryś D., Kobus A., Seńczuk-Przybyłowska M., Chuchracki M.: Opracowanie metody oznaczania metadonu w surowicy dla potrzeb terapii monitorowanej. )
  poster: Florek E., Piekoszewski W., Hubert A., Kornacka M.K.: Palenie aktywne i bierne w czasie ciąży a zdrowie noworodka - badania kliniczne.
  poster: Sędziak A., Chuchracki M., Kulza M., Piekoszewski W., FlorekE.: Wpływ palenia tytoniu i narażenia na środowiskowy dym tytoniowy na poziom hormonów płciowych - badania wstępne.
  poster: Florek E., H. Koroniak, Grzegorz H. Bręborowicz, Piekoszewski W., Maksymilian Kulza, Monika Seńczuk-Przybyłowska, Ewa Gomółka.: Wpływ biernego narażenia na dym tytoniowy na metabolizm kofeiny.
  poster: Ewa Florek, Hanewinkel R., Piekoszewski W., Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Wachowiak A., Nowakowska A.: Smoking in Movies: Impact on European youth and policy options.
  poster: Florek E., van der Kreeft P., Piekoszewski W., Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Wachowiak A.: EU-Dap TOT network: European Drug Abuse Prevention training of trainers network.
   
 8. JUBILEUSZOWA XV KONFERENCJA "Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej", Kraków, 6-7 grudnia 2010

  poster: A. Biedroń, P. Chęsy, M. Herman, A. Parczewski, W . Piekoszewski Czy włosy i paznokcie mogą być zamiennym materiałem do wyznaczenia zawartości metali?
  wykład: W . Piekoszewski Materiał biologiczny w analizie chemicznej - badania na zwierzętach i z udziałem ludzi - aspekty prawne i etyczn