2011

 


 1. I Konferencja Polsko - Francuska, "Science - Mine", Kopalnia Soli, Bochnia, 27-28 lutego 2011
  referat: P. Stylska, J. Ciałoń, Wojciech Piekoszewski, Małgorzata Herman, Agnieszka Biedroń Trace and toxic elements in biological materials as important markers for clinical and toxicological tests.
   
 2. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, Przerwijmy tabu. Uczelnia wyższa wobec problemu zaburzeń psychicznych, Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 14 kwietnia 2011
  szkolenie: M. Herman; miedzynarodowe warsztaty w ramach programu Konstelacja Lwa pod patronatem rektora UJ; pierwsza w Polsce debata środowiska akademickiego na temat problemów psychicznych studentów i sposobów efektywnego wsparcia edukacyjnego dla nich
   
 3. 17th International Conference on Flow Injection Analysis Including Related Techniques, Kraków, 3-8 lipca 2011
  poster: K. Madej, K. Persona, HPLC-DAD method in combination with CPE technique for screening drug analysis
   
 4. Konferencja szkoleniowo-naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Toksykologia w służbie publicznej, Jurata, 19-22 września 2011
  poster: M. Herman, E. Florek, A. Kurhańska-Flisykowska, M.M. Kulza, M. Wyganowska-Świątkowska, J. Stopa, A. Biedroń, M. Seńczuk-Przybyłowska, H. Mrowiec, A. Nowakowska, W. Piekoszewski Poziom metali toksycznych i fizjologicznych oraz parametry stresu oksydacyjnego u pacjentów z chorobami przyzębia, palących i niepalących

   

  referat: K. Madej, K. Persona, M. Nizio, Ekstrakcja w punkcie zmętnienia jako alternatywa dla konwencjonalnych technik przygotowania próbek do badań toksykologicznych

   

  referat: E. Florek, R. Hanewinkel, W. Piekoszewski, M. Kulza, M. Seńczuk-Przybyłowska, A. Wachowiak, A. Nowakowska, M. Morgenstern, L. Grabbe, C. Panzlaff, K. Maruska, Smoking In Movies: wstępne wyniki procesu ewaluacji w Polsce

   

  referat: M. Hassan-Bartz, E. Florek, W. Piekoszewski, M. Kulza, S. Michalak, Opracowanie i zastosowanie metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem fluorescencyjnym (HPLC-FLD) do oznaczania kwasu walproinowego w surowicy

   

  referat: A. Sędziak, E. Florek, M. Chuchracki, M. Hassan-Bartz, W. Piekoszewski, M. Kulza, Wpływ palenia tytoniu na cykl miesiączkowy kobiet - badania wstępne

   

  wykład: M. Kulza, E. Florek, W. Piekoszewski, E. Gomółka, W. Jawień, Wpływ dymu tytoniowego na parametry farmakokinetyczne alkoholu etylowego - model eksperymentalny

   

  wykład: E. Florek, W. Piekoszewski, A. Nowakowska, A. Biedroń, K. Szyfter, Z. Krejpcio, S. Walas, W. Gawęcki, M. Kulza, M. Herman, M. Seńczuk-Przybyłowska, Poziom ołowiu i kadmu w materiałach alternatywnych i surowicy u pacjentów z nowotworami głowi i szyi palšcych tytoń i pijšcych alkohol

   

 5. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Tytoń a zdrowie - Przyszłość wolna od dymu pod patronatem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Toksykologia w służbie publicznej, Poznań, 16-18 listopada 2011
  wykład: Seńczuk-Przybyłowska M., Śmigielska S., Woźniak A., Przybyłowicz A. ,Szyfter W., Szyfter K., Piekoszewski W., Staniek H., Gawięcki W., Herman M., Kulza M., Florek E., Ocena poziomu kadmu i ołowiu u pacjentów z nowotworami głowy i szyi

   

  wykład: A. WoŸniak, A. Wegner, M. Seńczuk-Przybyłowska, A. Przybyłowicz, W. Szyfter, W. Golusiński, W. Piekoszewski, K. Szyfter, Z. Krejpcio, A. Parczewski, W. Gawęcki, M. Herman, M. Kulza, P. Chęsy, E. Florek, Ocena poziomu chromu i kobaltu we włosach i paznokciach pacjentów z guzami krtani i œlinianki z uwzględnieniem wpływu palenia tytoniu i picia alkoholu

   

  wykład: M. Seńczuk-Przybyłowska, M. Horoszkiewicz-Hassan, M. Kulza, W. Piekoszewski, E. Florek, Działanie antyoksydacyjne i hepatoprotekcyjne standaryzowanego wycišgu z liœci Karczocha zwyczajnego - badania wstępne

   

  poster: Kulza M., Florek E., Grzybek A., Piekoszewski W., Hassan-Bartz M., Michalak S., Seńczuk-Przybyłowska M., Oznaczanie kwasu walpruinowego w surowicy pacjentów dla potrzeb terapii monitorowanejPrzegl. Lek., 2011, 68, 10, 816-819.

   

  poster: Prendota A., Majcherczyk J., Kobus A., Michalak S., Piekoszewski W., Florek E., Wpływ palenia tytoniu na poziom S-citalopramu u pacjentów leczonych z powodu depresji,

   

  poster: Jurzak A., Gomólka E., Florek E., Piekoszewski W., Łączne wystepowanie kannabinoli z innymi substancjami psychoaktywnymi w moczu osób zatrutych

   

  poster: Kulza M., Florek E., Piekoszewski W., Wybrane aspekty wzajemnego wpływu akoholu etylowego i dymu tytoniowego.

   

  poster: M. Herman, A. Kurhańska-Flisykowska, A. Przybyłowicz, P. Stylska , P. Chęsy., H. Mrowiec, W. Piekoszewski, J. Stopa., A. Parczewski, M. Kulza, M. Seńczuk-Przybyłowska, E. Florek, Oznaczanie metali w ślinie u osób z chorobami przyzębia - badania wstępne

   

  poster: J. Majcherczyk, M. Kulza, M. Seńczuk-Przybyłowska, W. Jawień, W. Piekoszewski, E. Florek, Wpływ dymu tytoniowego na farmakokinetykę citalopramu i jego enancjomerów