2008

 


 1. Tempus, program Education System in Forensic Science for the Republic of Macedonia EDUFORMAK, Seminarium na Wydziale Chemii UJ, Education in the field of Forensic Chemistry at the Jagiellonian University, Kraków, 12 lutego, 2008
  uczestnictwo: K. Madej, M. Herman, A. Biedroń, J. Majcherczyk

 2. XXV Konferencja Toksykologów Sądowych, Przegorzały, 7-9 maja 2008
  referat: K. Madej, A. Biedroń, A. Garbacik, Badanie warunków rozdziału i ekstrakcji pięciu neuroleptyków z surowicy krwi metodą LLE/HPLC/DAD

 3. Seminarium Mettler Toledo, Kraków, 5 czerwca 2008 Precyzja i bezpieczeństwo pomiarów w aspekcie jakości i wydajności produkcji
  uczestnictwo w szkoleniu: M. Herman

 4. 35th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry ISEAC 35 Gdańsk, Poland, 22-26 czerwca, 2008
  poster: M. Herman, P. Kościelniak, E. Mruk, M. Wieczorek Determination of chlorites in drinking water as by-products of water treatment

 5. UICC World Cancer Congress, 27-31 August 2008, Geneva, Switzerland
  referat: E. Florek, W. Piekoszewski, G.H. Breborowicz , M.K. Kornacka , A. Basior , W. Lechowicz , L. Kramer, Tobacco specific n-nitrosamines in the first urine of newborns delivered by active and passive smoking mothers

 6. IX Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Szczyrk, 8-12 września 2008
  Piekoszewski W., Florek E., Bręborowicz G., Lechowicz W., Kulza M., Chuchracki M.: Ocena narażenia kobiet ciężarnych na specyficzne dla dymu tytoniowego kancerogeny(Streszczenie w Acta Toxicologica, 2008, 16, 23).
  Florek E., Seńczuk M., Piekoszewski W., Bręborowicz GH., Stanaszek R., Kulza M.: Nikotyna we włosach jako biomarker prenatalnego narażenia na dym tytoniowy (Streszczenie w Acta Toxicologica, 2008, 16, 24).

 7. VI Ogólnopolskie Sympozjum Analiza Przepływowa, AP 2008 - Kraków, 16-17 października 2008
  komunikat: M. Herman, E. Mruk, J. Tokarczyk Efekty interferencyjne w spektrofotometrycznej metodzie oznaczania chloranów(III) z zastosowaniem techniki przepływowej

 8. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Tytoń a Zdrowie "Dym jest trucizną", Poznań, 19-21 listopada 2008
  referat: Florek E., Janicki R., Piekoszewski W., Kulza M., Chuchracki M., Sędziak A.: Wpływ dymu tytoniowego na poziom homonów płciowych - model zwierzęcy .
  poster: Florek E., Piekoszewski W.: Nikotynowa i nie nikotynowa farmakoterapia uzależnienia od nikotyny

 9. 6th Pan African Environmental Mutagen Society Conference (PAEMS 2008), Cape Town South Africa, 2-5 listopada 2008
  referat: Piekoszewski W., Florek E., Bręborowicz G.H., Lechowicz W., Kornacka M.K., Kulza M.: Exposure of pregnant women on tobacco specific carcinogens