2009

 

 1. XXVI Konferencja Toksykologów Sądowych, Poznań, 13-15 maja 2009
  referat: K. Madej, A. Garbacik, A. Syguła - Ekstrakcja micelarna - Nowa metoda izolacji leków z materiału biologicznego

 2. 5th German-Polish Symposium, New Challenges for Pharmaceutical Sciences, Poznań, 15-16 maja , 2009
  poster: E. Florek, W. Piekoszewski, M. Kulza , M. Semczuk Toxicological aspekt of xenobiotics analysis in hair

 3. Konferencja dla Dyrektorów Gimnazjów Miasta Poznania Program Unplugged, Poznań, 25 maja 2009
  referat: W. Piekoszewski Toksyczne aspekty palenia tytoniu
  referat: W. Piekoszewski Choroby odtytoniowe

 4. Seminarium firmy Merck, Najnowsze rozwiazania dla laboratoriów chemicznych XXI wieku, Kraków, 26 maja 2009
  uczestnictwo: K. Madej, M. Herman, A. Biedroń

 5. VII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów,A. Biedroń Na pograniczu chemii i biologii, Szklarska Poręba, 7-10 czerwca 2009
  referat: A. Biedroń Study of separation conditions for five neuroleptic drugs by LLE-HPLC-DAD method in human plasma

 6. Seminarium organizowane przez Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Chemii UJ oraz firmę Applied Biosystem, Spektrometr mas - podstawy LC/MS/MS i MALDI/MS, Kraków, 20-21 października 2009
  uczestnictwo: K. Madej, M. Herman, A. Biedroń, J. Majcherczyk

 7. Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Nukowa Tytoń a Zdrowie "Polska na tle Europy", Poznań, 18-20 listopada 2009
  poster: Ekspozycja na etanol i dym tytoniowy a poziom ekspresji antygenu PCNA w komórkach trzustki i wątroby szczurów
  referat: Król M., Florek E., Kornacka M.K., Bokiniec R., Piekoszewski W.: Stan kliniczny noworodka a stopień narażenia na dym tytoniowy w życiu płodowym
 8. referat: Piekoszewski W., Florek E., Kulza M., Wilimowska J., Loba U.: Opracowanie metody oznaczanie metabolitów nikotyny w moczu
  referat: Florek E., Nowakowska A., Ignatowicz E., Piekoszewski W., Kulza M., Saija A., Chuchracki M., Seńczuk-Przybyłowska M., Kramer L.: Wpływ łącznego narażenia na alkohol i dym tytoniowy na peroksydację lipidów u szczurów
  poster: Piekoszewski W., Florek E., Kobus A., Lechowicz W., Blanquart T.: Developing of LC/MS method with microwave assisted extraction for determination of methadone and it major metabolite (EDDP) in the blood of patients of methadone maintenance treatment
  referat w sesji plenarnej: Piekoszewski W., Florek E.: Dopalacze
  poster: Florek E., Enko J., Piekoszewski W., Papieros i kawa - interakcje farmakokinetyczne nikotyny i kofeiny