2008

 

  1. Madej K., Kościelniak P., Review of analytical methods for identification and determination of PHEs and tricyclic antidepressants, Critical Reviews in Analytical Chemistry 2008, 38 (2), 50-66.

 

  1. Kuczara J., Woźniakiewicz M., Kościelniak P., Oznaczanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych w materiale biologicznym techniką HPLC połączoną z derywatyzacją w trybie pre-column, Na pograniczu Chemii i biologii, 2008, XXI, 199-204.

 

  1. Piekoszewski W., Florek E., Breborowicz G., Lechowicz W., Kulza M., Chuchracki M., Ocena narażenia kobiet ciężarnych na specyficzne dla dymu tytoniowego kancerogeny, Acta Toxicologica, 2008, 16, 23.

 

  1. Florek E., Senczuk M., Piekoszewski W., Breborowicz GH., Stanaszek R., Kulza M., Nikotyna we włosach jako biomarker prenatalnego narażenia na dym tytoniowy, Acta Toxicologica, 2008, 16, 24.

 

  1. Jawien W., Krypel Ł., Piekoszewski W., A commparision of computational approches to the population pharmacokinetics. An example of toxicological data, Acta Poloniae Pharm. - Drug Res., 2008, 65 (1), 129-134.

 

  1. Florek E., Piekoszewski W., Leczenie uzależnienia od nikotyny u kobiet w ciąży, Ginekologia Praktyczna, 2008, 16 (4), 42.

 

  1. Florek E., Piekoszewski W., Kulza M., Szindżikaszwili T., Gomółka E., Chuchracki M., Sedziak A., Interaction between tobacco smoke and alcohol in animal model, Pharmacal. Reports, 2008, 60 (6), 985-990.

 

  1. Florek E., Janicki R., Piekoszewski W., Kulza M., Chuchracki M., Sedziak A., Tobacco smoking influence on the level of sex hormones - animal model - Wpływ dymu tytoniowego na poziom hormonów płciowych - model zwierzęcy, Przegląd Lekarski, 2008, 65 (10), 508-513.

 

  1. Florek E., Piekoszewski W., Pharmacotherapy of smoking cessation with application of nicotine and nicotine free drugs - Nikotynowa i nie nikotynowa farmakoterapia uzależnienia od nikotyny, Przegląd Lekarski, 2008, 65 (10), 700-705.

 

  1. Florek E., Piekoszewski W., Dybowska E., Marszałek A., Opala T., Smoking and non-smoking schoolteachers and their knowledge about harmful effect of this habit,Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2008, 15, 81-85.