2009

 

 1. Adamek R., Florek E., Piekoszewski W., Breborowicz G.H., Anholcer A., Active and passive exposure of pregnant women to tobacco smoke, Archives of Perinatal Medicine, 2009, 15, 89-94.

 

 1. Florek E., Ignatowicz E, Piekoszewski W., Effect of pregnancy and tobacco smoke on antioxidant activity of rutin in animal model, Pharmacol. Rep., 2009, 61, 935-940.

 

 1. Florek E., Piekoszewski W., Seńczuk-Przybyłowska M., Stanaszek R., Hair as a material for study of medicaments and psychoactive substances, Archives of Perinatal Medicine, 2009, 15, 72-82.

 

 1. Król M., Florek E., Kornacka M.K., Bokiniec R., Piekoszewski W., Stan kliniczny noworodka a stopien narażenia na dym tytoniowy w życiu płodowym, Przegląd Lekarski, 2009, 66, 548-553.

 

 1. Piekoszewski W., Florek E., Kulza M., Wilimowska J., Loba U., Opracowanie metody oznaczanie metabolitów nikotyny w moczu, Przegląd Lekarski, 2009, 66, 593-597.

 

 1. Florek E., Nowakowska A., Ignatowicz E., Piekoszewski W., Kulza M., Saija A., Chuchracki M., Seńczuk-Przybyłowska M., Kramer L., Wpływ łącznego narażenia na alkohol i dym tytoniowy na peroksydacje lipidów u szczurów, Przegląd Lekarski, 2009, 66, 655-659.

 

 1. Piekoszewski W., Florek E., Kobus A., Lechowicz W., Blanquart T., Developing of LC/MS method with microwave assisted extraction for determination of methadone and it major metabolite (EDDP) in the blood of patients of methadone maintenance treatment, Przegląd Lekarski, 2009, 66, 850-852.

 

 1. Piekoszewski W., Florek E., Dopalacze, Przegląd Lekarski, 2009, 66, 861-865.
   

 

 1. Florek E., Enko J., Piekoszewski W., Papieros i kawa - interakcje farmakokinetyczne nikotyny i kofeiny, Przegląd Lekarski, 2009, 66, 866-868.
   

 

 1. Madej K., Microwave-assisted and cloud-point extraction in determination of drugs and other bioactive compounds, TrAC-Trends Anal. Chem., 2009, 28, 436-446 .

 

 1. Biedroń A. , Madej K., Rozdzielenie i identyfikacja leków przeciwpsychotycznych w osoczu ludzkim metodą HPLC/DAD, Na Pograniczu Chemii i Biologii, tom XXIII, Poznań, 2009

 

 1. Madej K., Biedron A., Garbacik A., Study of separation and extraction conditions for five neuroleptic drugs by LLE-HPLC-DAD method in human plasma, J. Liquid Chromatog. Related Technol., 2009, 32, 3025-3037.

 

 1. Woźniakiewicz M., Kuczara J., P. Kościelniak., Determination of fluoxetine in blood samples by high-performance liquid chromatography using a derivatization reagent, Chem. Anal., 2009, 54, 667-677.

 

 1. Herman M., Kościelniak P., Wieczorek M., Stafinski M., Matuszek M.,A Flow Method with Spectrophotometric Detection for Determination of Chlorite Ions in Drinking Water, Chem. Anal., 2009, 54, 907.