2010

 

  1. Piekoszewski W., Florek E., Szpak D., Kramer L., Jawień W., Carbamazepine intoxication in alcohol dependent epileptic patients. Pharmacol Rep. 2010, 62, 398-404.

 

  1. Florek E., Piekoszewski W., Palenie tytoniu a ciąża [W:] Ciąża wysokiego ryzyka. Wydanie trzecie uaktualnione i uzupelnione. Red. G.H. Bręborowicz. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, 2010 (ISBN 83-7314-059-2)

 

  1. Florek E. , Piekoszewski W. , Stelmaszczyk K., Biomarkery w ocenie wpływu czynników środowiskowych na zdrowie. 2010. Materiały zjazdowe

 

  1. Florek E., Jabłecka A., Olszewski J., Piekoszewski W., Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Chuchracki M., Effect of tobacco smoke on lipids peroxidation and liver function in streptozotocin diabetic rats - preliminary study, Przegląd Lekarski, 2010, 67 (10), 888-892.

 

  1. Kulza M., Piekoszewski W., Florek E., Fory D., Kobus A., Seńczuk-Przybyłowska M., Chuchracki M., Develop rapid and inexpensive method for the determination of methadone and its major metabolites for monitoring therapy, Przegląd Lekarski, 2010, 67 (10), 925-928

 

  1. Siwek M., Dudek D., Schlegel-Zawadzka M., Morawska A., Piekoszewski W., Opoka W., Zięba A., Pilc A., Popik P., Nowak G., Serum zinc level in depressed patients during zinc supplementation of imipramine treatment, J. Affect Disord., 2010, 126, 447-452.

 

  1. Madej K.A., Analysis of meconium, nail and tears for determination of medicaments and drugs of abuse, Trends Anal. Chem., 2010, 29, 246-259.

 

  1. Majcherczyk J., Kulza M., Determination of citalopram and its enantiomers by means of chromatographic techniqueS - Problems of Forensic Science, 2010, LXXXIII, 288-297