2012

 

 1. Król M., Florek E., Piekoszewski W., Bokiniec R., Kornacka M.K., The influence of prenatal exposure to tobacco smoke on neonatal body proportions. J Women's Health Care. 2012, 1, 1-4

 

 1. Florek. E, Billert H, Piekoszewski W., Narkotyki i używki w okresie cišży, (Rozdział 22) [W] Położnictwo, Tom 2 Medycyna Matczyno-Płodowa. Red. G.H. Bręborowicz Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

 

 1. Przybylowicz A. , Chesy P., Herman M., Parczewski A., Walas S., Piekoszewski W., I.Examination of distribution of trace elements in hair, fingernails and toenails as alternative biological materials. Application of chemometric methods,Cent. Eur. J. Chem., D-12-00004, 2012, 10(5), 1590-1599.

 

 1. Krol M., Florek E., Piekoszewski W., Bokiniec R., Kornacka MK., The impact of intrauterine tobacco exposure on the cerebral mass of the neonate based on the measurement of head circumference, Brain and Behavior. 2012, 63, 1-6, doi: 10.1002/brb3.49

 

 1. Grela A., Turek A., Piekoszewski W., Application of Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS) in Alzheimer's disease , Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 2012, 50/8, 1297-1304

 

 1. Majcherczyk J. , Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Florek E., W. Jawien, W. Piekoszewski, Influence of tobacco smoke on the pharmacokinetics of citalopram and its enantiomers, Journal of Physiology and Pharmacology, 2012, 63, 1, 95-100

 

 1. Winiarska I.,Rutkowska A.,Piekoszewski W., Rola aktywności glikoproteiny P w zjawisku oporności wielolekowej, Alergologia Immunologia, 2012, 9, 1

 

 1. Kurhańska-Flisykowska A., Kulza M., Stopa J., Paszyńska E., Piekoszewski W., Florek E., Palenie tytoniu a stan kliniczny przyzębia z uwzględnieniem wskaźników klinicznych, Przegląd Lekarski, 2012, 69, 10, 753-755.

 

 1. Synowiec A., Gomółka E., Zyss T., Zięba A., Florek E., Piekoszewski W., Zastosowanie metody HPLC-UV do oznaczania arypiprazolu w surowicy, Przegląd Lekarski, 2012, 69, 10, 1004-1006.

 

 1. Herman M., Golasik M., Kurhańska-Flisykowska A., Kulza M., Chęsy P., Wyganowska-Świątkowska M., Woźniak A., Seńczuk-Przybyłowska M., Stopa J., Parczewski A., Florek E., Piekoszewski W., Wpływ chorób przyzębia na stężenie wybranych metali w ślinie, Przegląd Lekarski, 2012, 69, 10, 803-808.

 

 1. WoŸniak A. Kujawa A., Seńczuk-Przybyłowska M., Kulza M., Gawęcki W., Szybiak B., Herman M., Czarnywojtek A., Kurhańska-Flisykowska A., Chęsy P., Szyfter W., Walas S., Golusiński W., Szyfter K., Krejpcio Z.., Piekoszewski W., Parczewski A., Florek E., Metale fizjologiczne w surowicy, we włosach i paznokciach pacjentów z nowotworami w obrębie głowy i szyi, Przegląd Lekarski, 2012, 69, 10, 785-797.

 

 1. Tkaczyk M., Florek E., Piekoszewski W., Marihuana i kanabinoidy jako leki, Przegląd Lekarski, 2012, 69, 10, 1095-1097.

 

 1. Woźniak A., Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Cimino F., Saija A., Ignatowicz E., Chuchracki M., Piekoszewski W., Kramer L., Florek E., Wybrane parametry biochemiczne stresu oksydacyjnego w wyniku ekspozycji na dym tytoniowy zwierząt uzależnionych od alkoholu etylowego, Przegląd Lekarski, 2012, 69, 10, 824-832.

 

 1. Grela A., Piekoszewski W., Metabolomika jako narzędzie w diagnostyce chorób psychiatrycznych i neurodegeneracyjnych, Analityka, 2012, 4, 10-15

 

 1. Madej K., Woźniakiewicz M., Karabinowska K., Capillary Electrophoresis Screening Metod for Six Tricyclic Antidepressants in Human Serum, Acta Pol. Pharm., 2012, 69(6), 1023-1029.