2014

 

 1. Młyniec K., Doboszewska U., Szewczyk B., Sowa-Kućma M., Misztak P., Piekoszewski W., Trela F., Ostachowicz B., Nowak G., The involvement of the GPR39-Zn(2+)-sensing receptor in the pathophysiology of depression and neurodegeneration. Part I. Study in rodent models and suicide victims., Neuropharmacology, 2014, 79, 290-297.

 

 1. Pochwat B., Szewczyk B., Sowa-Kucma M., Siwek A., Doboszewska U., Piekoszewski W., Gruca P., Papp M., Nowak G, Antidepressant-like activity of magnesium in the chronic mild stress model in rats: alterations in the NMDA receptor subunits, International Journal of Neuropsychopharmacology, 2014, 17, 393-405.

 

 1. Persona K., Madej K., Recent trends in LC analysis of biological materials for determination of benzodiazepine drugs, High-Performance Liquid Chromatography (HPLC), Nova Science Publishers, Inc. Nowy Jork, 2014, 7, 161-192.

 

 1. Rachel W., Grela A., Zyss T., Zięba T., Piekoszewski W., Biomarkery choroby Alzheimera, Przegląd Lekarski, 2014, 71, 2, 98-101.

 

 1. Golasik M., Herman M., Piekoszewski W., Gomółka E., Wodowski G., Walas S., Trace Determination of Manganese in Urine by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry and Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry , Analytical Letters, 2014, 47, 11, 1921-1930. Analytical Letters

 

 1. Gaweł M., Lipkowska A., Herman M., Golasik M., Piekoszewski W., Gomółka E., Schlegel-Zawadzka M., Opoka W., Nowak G., Librowski T., Chronic treatment with zinc hydroaspartate induces anti-inflammatory and anti-ulcerogenic activity in rats, Pharmacological Reports, 2014, 66, 5, 862–866.

 

 1. Jurowski K. , Szewczyk M., Piekoszewski W., Herman M., Szewczyk B., Nowak G., Walas S., Miliszkiewicz N., Tobiasz A., Dobrowolska-Iwanek J., Standard sample preparing and calibration procedure of (bio)imaging zinc and magnesium in rats’ brain tissue by laser ablation - inductively coupled plasma - time of flight - mass spectrometry., J. Anal. At. Spectrom., 2014, 29, 1425-1431.

 

 1. Jurowski K., Piekoszewski W., , Lipidomika - interdyscyplinarna dziedzina z zakresu nauk life science, Dokonania Młodych Naukowców, ISSN: 2300-4436, 2014, 3, 42-47.

 

 1. Jurowski K., Szewczyk B., Piekoszewski W., Rola cynku w patofizjologii depresji, Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - V Edycja, ISBN: 978-83-63058-38-8, 2014, 84-90.

 

 1. Golasik, M., Przybyłowicz, A., Herman M., Stężenie kadmu i ołowiu we włosach i surowicy u osób z rakiem krtani, Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - V Edycja, ISBN: 978-83-63058-38-8, 2014, 126-134.

 

 1. Golasik, M., Herman M., Dobór modyfikatorów matrycy do oznaczeń manganu w moczu metodą GF AAS, Dokonania Młodych Naukowców, ISSN: 2300-4436, 2014, 3, 56-60.

 

 1. Pomastowski P., Walczak J., Gawin M., Bocian Sz., Piekoszewski W., Buszewski W., HPLC separation of casein components on a diolbonded silica column with MALDI TOF/TOF MS identification, Analytical Methods, 2014, 6, 5236-5244.

 

 1. Golasik, M., Herman M., Jasiewicz B., Tęsiorowski M., Piekoszewski W., Development of a method for the determination of titanium in tissue by a graphite furnace atomic absorption spectrometry for clinical analysis, J. Anal. At. Spectrom., 2014, 29 (10), 1844-1849.

 

 1. Jurowski K., Szewczyk B., Nowak, G., Piekoszewski, W., Biological consequences of zinc deficiency in the pathomechanisms of selected diseases, Journal of Biological Inorganic Chemistry, 2014, 19, 1069-1079. Journal of Biological Inorganic Chemistry

 

 1. Jurowski K., Piekoszewski W., Zasada działania metody spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie z mikropróbkowaniem za pomocą odparowania laserowego (LA ICP-MS), Metodologia badań wykorzystywana przez młodych naukowców, wydawca: Creative Time, ISBN 978-83-63058-41-8, 2014.

 

 1. Golasik M., Wodowski G., Gomółka E., Herman M., Piekoszewski W., Urine as a material for evaluation of exposure to manganese in methcathinone users, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 2014, 28(3), 338-343. J.Trace Elem. Med and Biol

 

 1. Jurowski K., Jurowska A., Krzeczkowska M., Piekoszewski W., Toksykologia narządowa – pomysł na atrakcyjną lekcję biologii – część II., Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 2014, 51(3), 18-24, ISSN 1509-6351.

 

 1. Jurowski K., Jurowska A., Krzeczkowska M., Piekoszewski W., Toksykologia narządowa – pomysł na atrakcyjną lekcję biologii – część I., Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 2014, 52(4), 21-27, ISSN 1509-6351.

 

 1. Jurowski K., Krzeczkowska M., Własiuk. P., Jurowska A.,Preliminary studies about knowledge and applications of mnemonic methods by polish pupils, students and teachers, Teaching and learning science at all levels education, Pedagogical University of Kraków, Kraków 2014, ISBN 978-83-7271-880-8

 

 1. Gawlikowski T., Golasik M., Gomółka E., Piekoszewski W., Proteins as biomarkers of carbon monoxide neurotoxicity, Inhalation Toxicology, 2014, 26, 14, 885-890.

 

 1. Zyss T., Datka W., Rachel W., Hese R. T., Gorczyca P., Zięba A., Szwajca K., Piekoszewski W., Obecne miejsce terapii elektrowstrząsowej. Część 1. Kontekst historyczny i podstawy biologiczne , Przegląd Lekarski, 2014, 71(12), 720-723.