2015

 

 1. Jurowski K., Buszewski B., Piekoszewski W., The analytical calibration in (bio)imaging/mapping of the metallic elements in biological samples - Definitions, nomenclature and strategies: State of the art., Talanta, 2015, 131, 273-285.

 

 1. Jurowski K., Buszewski B., Piekoszewski W., Bioanalytics in quantitive (bio)imaging/mapping of metallic elements in biological samples, Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2015, 45, 334-347, DOI: 10.1080/10408347.2014.941455 Crit. Rev. Anal. Chem.

 

 1. Golasik M. , Jawień W. , Przybyłowicz A., Szyfter W. , Herman M. , Golusiński W., Florek E., Piekoszewski W. , Classification models based on level of metals in hair and nails of laryngeal cancer patients. Diagnosis support or rather speculation?, , Metallomics, 2015, 7, 455-465. Metallomics

 

 1. Florek E., Kulza M., Piekoszewski W., Gomółka E., Jawien W., Tezyk A., Napiera M., Influence of tobacco smoke exposure on pharmacokinetics of ethyl alcohol in alcohol preferring and non-preferring rats. Pharmacological Reports, 2015, 67, 921-927.

 

 1. Golasik M., Przybyłowicz A., WoŸniak A., Herman M. , Gawęcki W., Golusiński W., Walas S., Krejpcio Z., Szyfter K., Florek E., Piekoszewski W., Essential metals profile of the hair and nails of patients with laryngeal cancer, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 2015, 31, 67-73. J. Trace Elem. in Med. and Biol.

 

 1. Zyss T., Rachel W., Datka W., Hese R., Gorczyca P., Szwajca K., Piekoszewski W., Zieba A., Obecne miejsce terapii elektrowstrzšsowej Częœc 2. Aspekt kliniczny, Przegląd Lekarski, 2015, 72, 1, 31-34.

 

 1. Persona K., Madej K., Knihnicki P., Piekoszewski W. , Analytical methodologies for the determination of benzodiazepines in biological samples, J. Pharm. Biomed. Anal., 2015, 113, 239-264.

 

 1. Madej K., Sękiewicz A., Kalenik T. K., Piekoszewski W. , Cloud-point extraction followed by high pressure liquid chromatography with UV spectrophotometric detection for determination of permethrin in urine samples, Analytical Methods, 2015, 7, 7758-7764.

 

 1. Golasik M., Librowski T., Olbert M., Nowak B., Herman M., Piekoszewski W., Toxicokinetics and tissue distribution of titanium after administration of single and multiple doses in rats, Toxicology Letters, 2015, 238, 254.

 

 1. Szopa M., Prudlak K., Zawadzki M., Markowska J., Piekoszewski W., Pędlowski M., Futoma-Kołoch B, Krew jako materiał diagnostyczny w toksykologii sądowej, Laboratorium, 2015, 9-10, 77-80.

 

 1. Zyss T., Rachel W., Datka W., Dudek D., Zięba A., Gorczyca P., Hese R. T., Szwajca K., Piekoszewski W., Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w terapii psychiatrycznej, Transcranial magnetic stimulation in psychiatric therapy, Przegl. Lek., 2015, 72, 7, 371-375.

 

 1. Jurowski K., Jurowska A., Krzeczkowska M., Preliminary studies about knowledge and applications of science mnemonics by polish pupils, Chem Didact Ecol Metrol., 2015, 20(1-2), 19-30, DOI: 10.1515/cdem-2015-0002

 

 1. Golasik M., Ciepielińska A., Tytan - Ÿródła narażenia i potencjalne skutki zdrowotne, w: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 1, t. 3 (red. M. Kuczera, K. Piech), CREATIVETIME, 873-876, ISBN: 978-83-63058-46-3, Kraków 2015.

 

 1. Golasik M., Herman M., Przygotowanie próbek biologicznych do oznaczeń tytanu, w: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 1, t. 3 (red. M. Kuczera, K. Piech), CREATIVETIME, 877-881, ISBN: 978-83-63058-46-3, Kraków 2015.