2017

 

Wróbel P. M., Bała S., Czyzycki M., Golasik M., Librowski T., Ostachowicz B., Piekoszewski W., Surówka A., Lankosz M., Combined micro-XRF and TXRF methodology for quantitative elemental imaging of tissue samples, Talanta, 2017, 162, 654-659.

 

Jurowski K., Kochan K., Walczak J., Barańska M., Piekoszowski W., Buszewski B., Comprehensive review of trends and analytical strategies applied for biological samples preparation and storage in modern medical lipidomics: State of the art., Trends in Analytical Chemistry, 2017, 86, 276-289.

 

Jawień W., Wilimowska J., Kłys M., Piekoszewski W., Population pharmacokinetic modelling of valproic acid and its selected metabolites in acute VPA poisoning, Pharmacological Reports, 2017, 69, 340-349.

 

Kasprzyk J., Stepień E., Piekoszewski W., Application of nano-LC-MALDI-TOF/TOF-MS for proteomic analysis of microvesicles, Clinical Biochemistry, 2017, 50, 241-243. http://dx.doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2016.11.013

 

Shulgin Y.P., Lazhentseva L.Y., Shulgina L.V., Kalenik T.K., Matveeva V.A., Piekoszewski W., Quality Improvement of Canned Fish with the Use of Cinnamon Oil Extract, FarInternational Journal of Food Engineering, 2017, 20160430

 

Krzewska M., Gołębiowska-Pikania G., Dubas E., Gawin M., Żur I., Identification of proteins related to microspore embryogenesis responsiveness in anther cultures of winter triticale (Triticosecale Wittm.), Euphytica, 2017, 213, 192, DOI 10.1007/s10681-017-1978-1

 

Jurowski K., Kochan K., Walczak J., Barańska M., Piekoszewski W. & Buszewski B., Analytical Techniques in Lipidomics: State of the Art, Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2017, 47, 5, 418-437, DOI: 10.1080/10408347.2017.1310613

 

Markowska J., Szopa M., Zawadzki M., Piekoszewski W., Ciało szkliste oka – rutynowy czy alternatywny materiał do badań w medycynie sądowej, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2017, 67, 3, 201–221, DOI: org/10.5114/amsik.2017.7319

 

Polus A., Bociaga-Jasik M., Czech U., Goralska J., Cialowicz U., Chojnacka M., Polus M., Jurowski K., Dembinska-Kiec A., The human immunodeficiency virus (HIV1) protease inhibit or sanquinavir activates autophagy and removes lipids deposited in lipid droplets, Journal of Physiology and Pharmacology, 2017, 68, 2, 283-293