Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia doktoranckie

Chemia

Kierownikiem studiów doktoranckich jest prof. dr hab. Andrzej Kotarba, prof. UJ

Wydział Chemii UJ
Gronostajowa 2
30-387 Kraków
Zakład Chemii Nieorganicznej
Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego
pokój nr C1-33
tel.: 12 686 2509
e-mail: kotarba@chemia.uj.edu.pl

Inżynieria Materiałowa

Śrowiskowe Studium Doktoranckie IMIM PAN - UJ

Kierownikiem studiów doktoranckich jest doc. dr hab. inż. Marek Faryna

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
Reymonta 25
30-059 Kraków
Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej (kierownik)
tel.: 12 295 28 28
fax: 12 295 28 04
pokój nr 008
e-mail: nmfaryna@imim-pan.krakow.pl

Pełnomocnicy wydziałowi

Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału FAIS UJ d/s Studiów jest
prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski


Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Chemii d/s Studiów jest prof. dr hab. Andrzej Kotarba, prof. UJ

Gronostajowa 2
30-387 Kraków
Zakład Chemii Nieorganicznej
Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego
pokój C1-33
tel.: 12 686 2509
e-mail: kotarba@chemia.uj.edu.pl