Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta stypendialna - student stypendysta

Tytuł projektu: „Badanie interakcji półprzewodników z uporządkowanymi strukturami metalo-organicznymi (MOF) i jej wpływu na procesy indukowane światłem” (projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA)

Liczba ofert pracy: 2

Kierownik projektu: dr Joanna Kuncewicz
Warunki zatrudnienia: stypendium, 1000 PLN/mies, okres: 6 miesięcy od lipca 2019

Wymagania:

 • status studenta studiów I lub II stopnia na kierunku chemia bądź kierunków pokrewnych
 • podstawowa wiedza z zakresu chemii nieorganicznej oraz inżynierii materiałowej;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej; - dobra znajomość języka angielskiego.
 • duże zaangażowanie i motywacji do pracy

Zadania badawcze stypendysty „1”:

 • uczestniczenie w planowaniu badań i samodzielne prowadzenie badań laboratoryjnych
 • synteza:
 1. materiałów bazujących na półprzewodnikach nieorganicznych (np. TiO2, SrTiO3, BaTiO3, ZnO) modyfikowanych powierzchniowo wybranymi lzwiązkami organicznymi;
 2. materiałów hybrydowych otrzymanych na drodze modyfikacji powierzchniowej wybranych półprzewodników nieorganicznych z wybranymi związkami typu MOF
 • Charakterystyka otrzymanych materiałów, w tym m. in. określenie ich struktury krystalicznej, morfologii oraz właściwości sorpcyjnych

Zadania badawcze stypendysty „2”:

 • uczestniczenie w planowaniu badań i samodzielne prowadzenie badań laboratoryjnych
 • badanie wpływu modyfikacji powierzchniowej półprzewodników nieorganicznych na ich właściwości spektroskopowe, redoksowe, elektrochemiczne i fotoelektrochemiczne

Termin składania dokumentów: 5 lipca 2019 do godz. 14:00
Adres przesyłania zgłoszeń: kuncewic@chemia.uj.edu.pl

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga licencjaci i magistranci kierunku CHEMIA !

Przynajmniej 3 dni przed egzaminem licencjackim należy złożyć w Dziekanacie

 

Po złożeniu dokumentów zostanie naliczona opłata za dyplom - 60 zł za dyplom + 40 zł za każdy odpis w języku obcym - nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres: jurek@chemia.uj.edu.pl lub przynieść wydrukowane.

Uwaga:

 • Jeżeli ktoś nie złożył podania o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z pozostałymi dokumentami, może ubiegać się o wydanie takiego odpisu jeszcze tylko przez 30 dni po egzaminie licencjackim
 • Przed egzaminem licencjackim proszę sprawdzić czy wszystkie oceny są wpisane w USOS (nie dotyczy to pracy licencjackiej)
 • Osoby, które robią awansem III rok muszą złożyć podanie do Prodziekana ds. dydaktyki z prośbą o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego
 •  

Dwa tygodnie przed egzaminem magisterskim należy złożyć w Dziekanacie:

 

imię nazwisko (na górze teczki)

temat pracy (centralnie )

Kraków 2019 (na dole teczki)

Poniższe dokumenty mogą zostać złożone 2 dni przed obroną:

 • wydrukowaną z systemu APD przetworzoną pracę magisterską z nadanymi automatycznie sumami kontrolnymi, które pojawiają się na każdej stronie wydruku (instrukcja: http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39)

  UWAGA !!! Praca musi być zatwierdzona w systemie APD przez promotora
   
 • oświadczenie w sprawie praw autorskich (wydruk z APD)
 • potwierdzenie wpłaty 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku obcym - nr konta jest indywidualny dla każdego studenta

 

Uwaga: Jeżeli ktoś nie złożył podania o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z pozostałymi dokumentami, może ubiegać się o wydanie takiego odpisu jeszcze tylko przez 30 dni po obronie.
Przed złożeniem dokumentów proszę sprawdzić czy wszystkie oceny są wpisane w USOS (nie dotyczy to seminarium i pracowni magisterskiej)