Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzamin licencjacki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia na kierunku Chemia kończą się egzaminem dyplomowym (licencjackim) w postaci testu wyboru.

Test składa się z pytań podzielonych na cztery kategorie tematyczne:

  • Chemia analityczna i stosowana
  • Chemia nieorganiczna i strukturalna
  • Chemia organiczna
  • Chemia fizyczna i teoretyczna

oraz na dwa poziomy trudności (łatwe, trudne).

Egzamin licencjacki obejmuje 40 pytań: po 10 z każdej kategorii tematycznej; w każdym przypadku 6 pytań z poziomu łatwego oraz 4 z trudnego.

Zakres merytoryczny obejmuje treści programowe przedmiotów z obowiązkowego Rdzenia (Podstawy Chemii, Chemia Analityczna, Chemia Organiczna, Chemia Fizyczna, Chemia Nieorganiczna, Podstawy chemii kwantowej, Krystalografia, Technologia chemiczna, Chemia materiałów, Chemia stosowania i zarządzanie chemikaliami), natomiast nie obejmuje treści w ramach Modułów do wyboru.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów:

"Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:
    a) spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów; (...)
    c) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w sekretariacie jednostki prowadzącej tok studiów." (§ 20)

"W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu." (§ 18)

"Powtórny egzamin dyplomowy nie może się odbyć później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu." (§ 18)

W związku z powyższym egzamin licencjacki zorganizowany będzie na końcu sesji letniej oraz dla osób, które nie zaliczyły do tej pory wszystkich wymaganych programem studiów kursów - na końcu sesji poprawkowej.