Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Metod Obliczeniowych Chemii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Metod Obliczeniowych Chemii

dr hab. Andrzej Eilmes, prof. UJ - kierownik

tel: +48 12 686 2377
pokój C3-03
e-mail: andrzej. eilmes@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Zespół Półprzewodników Organicznych
dr hab. Andrzej Eilmes, prof. UJ

Główne kierunki badań:

 1. Opis teoretyczny elektro-optycznych właściwości organicznych kryształów molekularnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli stanów z przeniesieniem ładunku.
 2. Interpretacja teoretyczna widm absorpcji, elektroabsorpcji, fotoprądu itp. kryształów czystych i domieszkowanych.
 3. Efekty nieporządku w układach molekularnych, przejście metal-izolator w układach nieuporządkowanych.
 4. Badania efektów rozpuszczalnika na energię, strukturę oraz widma elektronowe i oscylacyjne w roztworach.
 5. Modelowanie procesów kompleksowania i transportu jonów w elektrolitach ciekłych i polimerowych.
 6. Modelowanie widm oscylacyjnych w fazie skondensowanej z symulacji dynamiki molekularnej ab initio
 7. Teoretyczne badanie wybranych aspektów procesu singlet fission
 8. Modelowanie funkcjonalizowanych powierzchni polimerowych metodami dynamiki molekularnej
 9. Rozwój zaawansowanych metod obliczeniowych chemii kwantowej (dr hab. Grzegorz Mazur)

 

Grupa Modelowania Molekularnego Procesów Katalitycznych
dr hab. Mariusz Mitoraj, prof. UJ

Główne kierunki badań:

 1. Rozwój nowych metod/deskryptorów chemii kwantowej służących do jakościowego i ilościowego opisu wiązania chemicznego.
 2. Teoretyczny opis natury wiązań chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem nietypowych/budzących kontrowersje w literaturze oddziaływań chemicznych (np.: wiązania wielokrotne pomiędzy atomami z grup głównych układu okresowego, oddziaływania dwuwodorowe, agostycze/anagostyczne, etc.).
 3. Modelowanie molekularne mechanizmów reakcji katalitycznych ze szczególnym uwzględnieniem reakcji prowadzących do wydzielenia wodoru cząsteczkowego oraz aktywacji wiązań kowalencyjnych.
 4. Modelowanie własności fotofizycznych oraz kwasowo-zasadowych układów metaloorganicznych.