Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Chemii Środowiska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Chemii Środowiska

dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro - kierownik

tel: +48 12 686 2572
pokój D0-21
e-mail: hac@chemia.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Katalizy Środowiskowej
dr hab. Andrzej Adamski, prof. UJ

Główne kierunki badań:

 1. Reakcje katalityczne o znaczeniu środowiskowym: m.in. deCH4, deNOx, deSoot, deVOC,
 2. Waloryzacja CO2 i popiołów z sektora energetycznego,
 3. Synteza i charakterystyka strukturalna, teksturalna i funkcjonalna tlenkowych układów katalitycznych,
 4. Charakterystyka i monitoring wybranych zanieczyszczeń powietrza,
 5. Badanie dynamiki procesów transportu na granicy faza stała-roztwór,
 6. Zrównoważone procesy i technologie.
 

Zespół Fizykochemicznych Badań Środowiskowych
dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro, prof. UJ

Główne kierunki badań:

 1. Oznaczanie zawartości metali ciężkich w wybranych komponentach środowiska,
 2. Fizykochemiczne badania jakości wód,
 3. Badania nad efektywnością i skutkami remediacji chemicznej terenów wysoce zanieczyszczonych metalami z procesów przemysłowych,
 4. Badanie wpływu zanieczyszczeń organicznych emitowanych z cząstek mikroplastiku na modelowe błony plazmatyczne mikroorganizmów glebowych,
 5. Inhibicja ureazy glebowej w kontekście zrównoważonego rolnictwa - inhibitory naturalnego pochodzenia,
 6. Poszukiwanie eko-zamienników i badanie ich właściwości (naturalne konserwanty kosmetyków i żywności, eko - pestycydy).
 

Grupa Fotokatalitycznych Metod Oczyszczania Środowiska i Konwersji Energii Słonecznej
dr inż. Ewa Kowalska, prof. UJ

Główne kierunki badań:

 1. Projektowanie nowych fotoaktywnych struktur (szczególnie w świetle widzialnym, m.in. plazmonowych, fasetowanych, hybrydowych oraz opali odwróconych) do degradacji zanieczyszczeń środowiska oraz konwersji energii słonecznej,
 2. Badanie mechanizmów reakcji fotokatalizy heterogenicznej, m.in. utlenianie związków organicznych, rozszczepienie wody (generowanie wodoru), redukcji dwutlenku węgla.