Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program XXX Zjazdu Dziekanów Wydziałów Chemicznych

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Kraków, ul. Gronostajowa 2, p. A0-25

14-15.10.2021

czwartek, 14.10.2021

16:00

  • powitanie przez Prorektora ds. badań naukowych, prof. Piotra Kuśtrowskiego
  • prezentacja zespołów dziekańskich
  • prezentacja Wydziału Chemii związana z XL rocznicą powstania
  • rozmowy kuluarowe

19:00 kolacja w Starej Zajezdni (Świętego Wawrzyńca 12)

piątek, 15.10.2021

9:00 European Chemistry Thematic Network Association:

gość specjalny: prof. Sanjiv Prashar (prezydent ECTN, Univ. Rey Juan Carlos, Madrid), Lucjan Chmielarz, Iwona Maciejowska

9:45 Jak uczyć, by nauczyć? Rozwój kompetencji dydaktycznych wykładowców kierunków chemicznych. Projekt STEM-CPD@EUni – Iwona Maciejowska

10:00 Umiędzynarodowienie studiów chemicznych – Piotr Pietrzyk, Wojciech Macyk, Paweł Wydro

10:30 przerwa kawowa

11:00 Po wyborach w PTChem – Izabela Nowak, Artur Michalak

11:30 Informacje z RDN – Grażyna Stochel

12:00 Regional Centre of Expertise for Education on Sustainable Development – Southern Poland – Marek Frankowicz, Joanna Profic-Paczkowska

12:30 Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego – Marek Frankowicz

13:00 obiad

14:30 Bolączki ewaluacji za okres 2017-2021 – Andrzej Eilmes

15:00 Funkcjonowanie rad dyscyplin i szkół doktorskich – Marta Radecka, Włodzimierz Mozgawa, Paweł Kulesza

16:00 przerwa kawowa

16:30 Prezentacje sponsorów – SHIM-POL A.M. Borzymowski, WITKO Group

17:00 Wolne tematy i wnioski

19:00 kolacja w Restauracji Sukiennice Kompania Kuflowa (Rynek Główny 3)