Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

XL-lecie Wydziału Chemii

W dniu 27 września 2021 r. Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego obchodził jubileusz 40-lecia istnienia. Wydział Chemii został wyodrębniony w 1981 roku, kiedy Instytut Chemii będący jednostką skupiającą zakłady chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UJ od 1956 r., został przekształcony w szósty samodzielny wydział Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obchody jubileuszu zainicjowało uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Chemii, podczas którego uhonorowano troje wybitnych chemików – byłych pracowników Instytutu, a potem Wydziału Chemii. Uroczystość miała miejsce w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius, gdzie w obecności Władz Uniwersytetu i zaproszonych gości, nastąpiło wręczenie srebrnego medalu „Plus Ratio Quam Vis” prof. Krystynie Dyrek oraz odnowienie po pięćdziesięciu latach doktoratów prof. Zofii Stasickiej i prof. Romana Dziembaja.

Profesor Krystyna Dyrek, nosząca zaszczytny tytuł profesora honorowego UJ, w latach 1990-1993 sprawująca urząd prorektora UJ, otrzymała medal „Plus Ratio Quam Vis”, który wręczany jest osobie szczególnie zasłużonej za działalność i dokonania dla dobra wspólnoty akademickiej oraz za wyjątkowe zaangażowanie w sprawy UJ.

Profesor Zofia Stasicka, dziekan Wydziału Chemii w latach 1982-1987, uhonorowana w 2011 r. srebrnym medalem „Plus Ratio Quam Vis” przyjęła dyplom odnowienia doktoratu, którym podkreślono m. in. jej znaczący wkład w rozwój chemii koordynacyjnej, chemii i fotochemii środowiska oraz zasługi dla kształcenia młodej kadry chemicznej i nauczycieli, a także wieloletnią działalność na rzecz społeczności akademickiej.

W dyplomie odnowienia doktoratu Profesora Romana Dziembaja (Profesor był dziekanem Wydziału Chemii UJ w latach 1999-2002) zwrócono uwagę na jego ogromne zaangażowanie w działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Chemii, w tym pełnienie funkcji prodziekana, a następnie dziekana. Podkreślono zasługi Profesora w kształtowaniu w kilku pokoleniach młodych adeptów chemii pasji poszerzania wiedzy i potrzeby poszukiwania prawdy naukowej, a także niestrudzone działania prowadzące do wytyczania ścieżek łączących nauki podstawowe z aplikacyjnymi.

Druga część uroczystości jubileuszowych odbyła się w siedzibie Wydziału Chemii UJ na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obchody rozpoczęło przemówienie Dziekana Wydziału Chemii UJ – profesora Wojciecha Macyka, który podkreślił, że jubileusz jest okazją do refleksji nad rozwojem chemii uniwersyteckiej, kondycją wydziału i perspektywami jego rozwoju. W skrócie przedstawił także charakterystykę minionych czterech dekad funkcjonowania Wydziału. „Lata 80. ubiegłego wieku były trudnym okresem poszukiwania tożsamości przez wydział. Funkcjonowanie ograniczone było kiepską sytuacją ekonomiczną kraju oraz jego silną izolacją uniemożliwiająca współpracę z ośrodkami zagranicznymi. Druga dekada, przypadająca na lata 90., stanowiła okres intensywnego korzystania z możliwości, jakie dały zmiany sytuacji politycznej kraju i otwarcie na świat. Pierwsze dziesięciolecie XXI wieku przyniosło kolejne szanse rozwoju zespołów i grup badawczych związane z większą dostępnością środków na badania. Był to też okres podejmowania kluczowych dla wydziału decyzji o kierunku jego rozwoju, których konsekwencje odczute zostały w kolejnej, czwartej dekadzie, szczególnie pomyślnej dla wydziału. Wtedy Wydział chemii dołączył do ścisłej czołówki naukowej w Polsce, uzyskując dwukrotnie kategorię A+ (w latach 2013 i 2017), status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, oraz budując w niespotykanym tempie najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą i dydaktyczna, obejmującą nowy budynek, laboratoria i zaawansowaną aparaturę naukową” – mówił prof. Macyk.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel przypomniał o długiej historii chemii uniwersyteckiej, podziękował pracownikom i profesorom Wydziału Chemii, którzy dzięki swoim zdolnościom naukowym i badawczym podnieśli rangę chemii na uczelni i życzył dalszego pomyślnego rozwoju chemii uniwersyteckiej. Rektor UJ w swoim przemówieniu podkreślił także zasługi profesorów związanych z wydziałem, którzy pełnili wysokie funkcje we władzach uczelni.

Po wystąpieniu Rektora nastąpiło odczytanie listów gratulacyjnych nadesłanych m.in. przez: rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Jerzego Lisa,, rektora Politechniki Poznańskiej prof. Teofila Jesionowskiego, doktora honoris causa UJ prof. Yukihiro Ozakiego z Japonii, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. Barbary Gawdzik i wielu innych adresów skierowanych do władz dziekańskich.

W pierwszej sesji odbyła się także krótka debata byłych dziekanów, w której udział wzięli profesorowie: Zofia Stasicka, Stanisław Hodorowicz, Maria Nowakowska, Grażyna Stochel i Piotr Kuśtrowski. W czasie dyskusji powrócono do wspomnień związanych z rozwojem i funkcjonowaniem Wydziału na przestrzeni minionych lat. Nie zabrakło również ciekawych anegdot z przeszłości oraz wskazówek dotyczących przyszłości.

Wstępem do punktu kulminacyjnego obchodów był wykład prof. dr hab. Zbigniewa Sojki, który opowiedział m.in., o tym jak powstawał pomnik Karola Olszewskiego oraz ekspozycja historyczna Wydziału. Następnie zgromadzeni goście udali się przed budynek Wydziału, gdzie uroczyście odsłonięto pomnik prof. Karola Olszewskiego, który stanął na placu przed wejściem głównym do gmachu Wydziału Chemii. Po wzniesieniu toastu, Rektor UJ prof. Jacek Popiel wraz z Dziekanem Wydziału Chemii UJ prof. Wojciechem Macykiem i prof. Zbigniewem Sojką przecięli wstęgę oficjalnie otwierając stałą ekspozycję prezentującą historię Wydziału.

Ostatnia część uroczystości jubileuszowych obejmowała prezentację archiwalnych zdjęć i filmów związanych z Wydziałem Chemii, wykład Profesora Andrzeja Kotarby przybliżający sylwetkę Profesora Karola Olszewskiego oraz wykład naukowy zaprezentowany przez dr hab. Marlenę Gryl. Niespodzianką było wręczenie na ręce Pani dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie modelu pomnika prof. K. Olszewskiego. Obchody jubileuszu zamknęło spotkanie towarzyskie w holu głównym budynku Wydziału Chemii UJ.

W ramach obchodów 40-lecia Wydziału ukazały się wydawnictwa jubileuszowe:

„Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego” numer specjalny 225/2021

„Złota księga Wydziału Chemii UJ, tom III. Wydział Chemii UJ w latach 2000-2021” pod redakcją Alicji Rafalskiej-Łasochy, Kraków 2021.

„Wywiady, herbatki, wspomnienia. Międzypokoleniowe spotkania chemików UJ” pod redakcją Pawła Kozyry, Kraków 2021.

27 września 2021 r.

 

Aula Jagiellońska, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15, Kraków *

09:15 – Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Chemii:

  • wręczenie srebrnego medalu „Plus ratio quam vis” Pani Profesor Krystynie Dyrek
  • odnowienie doktoratu Pani Profesor Zofii Stasickiej
  • odnowienie doktoratu Pana Profesora Romana Dziembaja

 

Aula Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 2, Kraków *

 

12:00 – otwarcie obchodów jubileuszu – Dziekan Wydziału Chemii UJ – prof. dr hab. Wojciech Macyk

12:10 – wystąpienie JM Rektora UJ – prof. dr hab. Jacek Popiel

12:30 – wspomnienia Dziekanów Wydziału Chemii UJ

13:15 – prezentacja pomnika Profesora Karola Olszewskiego stałej ekspozycji historycznej Wydziału Chemii – prof. dr hab. Zbigniew Sojka

13:40 – odsłonięcie pomnika i otwarcie stałej ekspozycji historycznej Wydziału Chemii

14:00 – 15:30 – obiad

15:30 – Wydział Chemii w obiektywie – prezentacja fotografii i filmów

16:00 – „Karol Olszewski – światowej sławy krakowski chemik” – prof. dr hab. Andrzej Kotarba

16:30 – „Projektowanie materiałów funkcjonalnych z wykorzystaniem metod krystalografii kwantowej i inżynierii krystalicznej in silico” – dr hab. Marlena Gryl

17:00 – Spotkanie towarzyskie i poczęstunek – budynek Wydziału Chemii UJ

 

* za zaproszeniem


W zależności od sytuacji epidemicznej organizatorzy obchodów jubileuszu XL-lecia Wydziału Chemii UJ zastrzegają sobie możliwość modyfikacji programu oraz wprowadzenia limitu uczestników wydarzenia.

Regulamin Obchodów Jubileuszu XL-Lecia Wydziału Chemii UJ

więcej o

Wydane przy okazji jubileuszu książki, tj. Złotą Księgę Wydziału Chemii UJ tom III oraz Międzypokoleniowe spotkania chemików UJ można nabyć w siedzibie Fundacji Pro Chemia (pok. C0-11, Wydział Chemii UJ ul. Gronostajowa 2) w każdy wtorek w godz. 13:15-14:15. Zakupu można dokonać jedynie gotówką (Cena: Złota Księga - 60zł, Wywiady, herbatki, wspomnienia – 50zł).

Złota księga Wydziału Chemii UJ, tom III. Wydział Chemii UJ w latach 2000-2021” pod redakcją Alicji Rafalskiej-Łasochy, Kraków 2021.

W oddawanym do Państwa rąk trzecim tomie Złotej Księgi Wydziału Chemii UJ przedstawiona została przede wszystkim historia Wydziału w XXI wieku. Monografia stanowi kontynuację pierwszego tomu Złotej Księgi wydanej w 2000 roku z okazji 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydany w 2008 roku tom drugi był nie tyle opisem kolejnych lat działalności naszego Wydziału, ile zbiorem wspomnień studentów, absolwentów i pracowników, związanych głównie z Kołem Chemików UJ, jednym z najstarszych studenckich kół w Polsce. Pierwsze dwa tomy, przygotowane pod redakcją doc. dr hab. Elżbiety Szczepaniec-Cięciak (drugi tom współredagowany był przez dr Krystynę Łopatę), doczekały się kontynuacji, której podjęła się dr Alicja Rafalska-Łasocha. Opracowanie obejmuje opis działalności Wydziału oraz jego najważniejszych części, między innymi zakładów, pracowni wydziałowych, Wydziałowego Centrum Dydaktyki i organizacji studenckich. Znalazły się w nim również wspomnienia byłych Dziekanów oraz osób organizujących różne aspekty działalności Wydziału. Przedstawione zostały sylwetki osób, które uzyskały najbardziej prestiżowe godności i nagrody uniwersyteckie – doktoraty honoris causa, profesury honorowe, medale i „Laury Jagiellońskie”. Nie zapomniano również o tych, którzy współtworzyli nasz Wydział, byli dla nas Nauczycielami i Mistrzami, a których nie ma już wśród nas.

Wywiady, herbatki, wspomnienia. Międzypokoleniowe spotkania chemików UJ” pod redakcją Pawła Kozyry, Kraków 2021.

Międzypokoleniowe spotkania chemików to połączenie teraźniejszości (Herbatki – rozmowy z aktualnymi pracownikami Wydziału), przyszłości (wywiady z przyszłymi chemikami –studentami) i przeszłości (wspomnienia byłych pracowników lub o byłych pracownikach Wydziału). Naszą główną motywacją było zachowanie pamięci, która jest nośnikiem tożsamości. Jesteśmy sumą naszych doświadczeń, więc przede wszystkim będzie w tej książce o doświadczeniach chemików (a chemik doświadczenia, choćby myślowe, lubi najbardziej!) jako indywidualnych osób, ale jednocześnie tworząc pewną grupę, można nawet powiedzieć – wspólnotę. Wspólnotę, która w każdej chwili dziejów składa się z adeptów nauk chemicznych, czyli studentów, kadry nauczającej oraz emerytowanych pracowników. W zamyśle główną formą opracowania jest wersja elektroniczna, aktualizowana możliwie na bieżąco. Jednak w dowolnym momencie (na przykład przy okazji jubileuszu czterdziestolecia istnienia Wydziału Chemii) można zrobić „stop-klatkę” i wydrukować aktualny stan w postaci tradycyjnej, fizycznej książki. Zebrane teksty wydają się dobitnie wskazywać, że nie tylko wynik pokazywany przez Scopusa jest ważny w życiu chemika. Zapewne nie uda się nam dorównać w rzetelności naukowym bazom danych, ale mamy nadzieję, że mimo wszystko zdołamy wykazać, że jest coś istotnego poza nimi.

Pozycja dostępna jest również w wersji elektronicznej.

Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego” numer specjalny 225/2021

Dostęp online

Rozmowa z profesorem Andrzejem Kotarbą w Radiu Kraków

więcej o Rozmowa z profesorem Andrzejem Kotarbą w Radiu Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

1 /image/image_gallery?uuid=1d983054-8407-49b4-ac56-aea51b452596&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 2 41
2 /image/image_gallery?uuid=237063fc-1afe-491d-8fbd-2cb205b5e9c2&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=2de7b78d-fe88-49b0-8078-53211fbd346b&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=b44c14b6-c4c5-4c83-ab70-77cca968d56c&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=70e83392-9b18-4b74-97c3-b037218334c5&groupId=41638 600 900 Beata Wyżga 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=ffd28747-3378-4b6b-b605-2a9bc0e83467&groupId=41638 600 900 Beata Wyżga 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=0d003760-ec82-4a1a-b153-4fb1e6c1591f&groupId=41638 600 900 Beata Wyżga 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=20ab739b-0fb7-4782-86c5-693e3682a530&groupId=41638 600 900 Beata Wyżga 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=48106027-9cb5-4bf9-bcca-5852458f91e2&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=c5ca95a4-8a63-49e4-ac20-662196f81b99&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=c4b145ec-1cef-4d11-b424-7ebc256e2cf0&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=53c950dd-f366-4941-96a9-c9077a748fe5&groupId=41638 600 900 Beata Wyżga 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=a6349f67-4fa1-476f-818b-764fe3c246cc&groupId=41638 600 900 Beata Wyżga 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=b7d16dbf-8b67-496e-9fc7-c06acbac86ac&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=4e794f70-ab56-4041-8af9-18a2e17de369&groupId=41638 600 900 Beata Wyżga 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=aec9b55a-5080-4764-8523-f714ee30688b&groupId=41638 600 900 Beata Wyżga 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=9f19e4d3-9449-4143-b4a3-daa59f50f741&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=48692667-2904-433d-aa66-081db783df57&groupId=41638 600 900 Beata Wyżga 19 17
19 /image/image_gallery?uuid=95b42ebe-47e9-44ae-a516-08c3cfee8782&groupId=41638 600 900 Beata Wyżga 20 18
20 /image/image_gallery?uuid=70f0aee1-1a1a-41ae-bba1-977011ecc92c&groupId=41638 600 900 Beata Wyżga 21 19
21 /image/image_gallery?uuid=71d3e85b-a420-40ac-b250-7de0db049d7f&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 22 20
22 /image/image_gallery?uuid=a88fe995-02f4-4ff7-a181-32440c905bda&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 23 21
23 /image/image_gallery?uuid=f1e54df0-68cd-4d3f-8ddf-f538bf71726b&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 24 22
24 /image/image_gallery?uuid=7f65c0c9-b493-4428-8e67-15e2fa6165de&groupId=41638 600 900 Beata Wyżga 25 23
25 /image/image_gallery?uuid=8af12b4f-e8f5-46de-b866-5ececee0a8e8&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 26 24
26 /image/image_gallery?uuid=f582a3f7-5fa9-4ffa-bf85-23e493fbbd91&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 27 25
27 /image/image_gallery?uuid=3bd9fcab-1480-4ba0-a9e2-8a750e7ae981&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 28 26
28 /image/image_gallery?uuid=354b611d-7e86-4583-96e8-4f7cd7095eee&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 29 27
29 /image/image_gallery?uuid=f36e96cc-5bc1-4838-bae0-20a5826d1c96&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 30 28
30 /image/image_gallery?uuid=37d73eef-1632-4be2-849d-6c047341544d&groupId=41638 1200 1800 Beata Wyżga 31 29
31 /image/image_gallery?uuid=0cbdd08c-2e6b-4327-b15e-8b602b6bc6e0&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 32 30
32 /image/image_gallery?uuid=ac2bb343-e348-4d0a-a349-17bbaceeb628&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 33 31
33 /image/image_gallery?uuid=2703d56c-5482-459c-88af-c953ff3e5920&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 34 32
34 /image/image_gallery?uuid=3522e4c8-eb97-4389-9675-6406bd9de5ce&groupId=41638 600 900 Beata Wyżga 35 33
35 /image/image_gallery?uuid=1a94bcef-5e43-4049-8c4e-ce8461264add&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 36 34
36 /image/image_gallery?uuid=efbfff01-093a-4b72-bea9-7ebbaa588c8a&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 37 35
37 /image/image_gallery?uuid=1443eafe-da64-42d8-bf20-e0ea366c2474&groupId=41638 1200 1800 Beata Wyżga 38 36
38 /image/image_gallery?uuid=a2e86345-46e5-49ca-8fe7-24827a4e31f6&groupId=41638 600 900 Beata Wyżga 39 37
39 /image/image_gallery?uuid=bdb250f9-9b88-4f74-9bc1-f80280819304&groupId=41638 600 900 Beata Wyżga 40 38
40 /image/image_gallery?uuid=3cc15f71-0277-4cf6-bb39-1fb796504674&groupId=41638 1200 800 Beata Wyżga 41 39