Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranckie i studenckie projekty badawcze

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie „International PhD - Studies Programme at the Faculty of Chemistry Jagiellonian University – New Materials – Modern Technologies – Sustainable Concepts" - (MPD)
prof. dr hab. J. Młynarski

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Społeczeństwo - Technologie - Środowisko" (STŚ)
projekt wspólny 9 wydziałów UJ: Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Matematyki i Informatyki, Historycznego, Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Filozoficznego, Studiów Międzynarodowych i Politycznych
z ramienia Wydziału Chemii koordynuje dr hab. Szczepan Zapotoczny - część „Technologie"

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla medycyny" (Mol-Med)
projekt wspólny Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Instytut Farmakologii PAN, Wydział Chemii UJ, Wydział Lekarski UJ
z ramienia Wydziału Chemii koordynuje dr hab. Wojciech Macyk, prof. UJ

„Zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów kierunków ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego"
projekt wspólny Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
z ramienia Wydziału Chemii koordynuje dr M. Molenda

„Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim"
projekt wspólny Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
z ramienia Wydziału Chemii koordynuje dr P. Stelmachowski