Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biochemia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biochemia

Biochemia jest nowym, unikatowym kierunkiem studiów stacjonarnych I i II stopnia prowadzonych od roku 2010/11 na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii przy współudziale Wydziału Chemii. Część przedmiotów objętych programem tych studiów została przygotowana i jest prowadzona wyłącznie dla kierunku Biochemia przez pracowników Wydziału Chemii. Studenci kierunku Biochemia mają też możliwość wykonywania prac licencjackich i magisterskich w zespołach naukowych Wydziału Chemii, w szczególności takich jak:

  • Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej
  • Zespół Krystalochemii Białek
  • Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów
  • Zespół Krystalochemii Leków
  • Zespół Obrazowania Ramanowskiego

Na Wydziale Chemii pełnomocnikiem d/s  kierunku Biochemia jest prof. dr hab. Krzysztof Lewiński

Wydział Chemii UJ
Ingardena 3
30-060 Kraków
Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki (kierownik)
Zespół Krystalochemii Białek (kierownik)
pokój nr 306
tel.: 12 6632055
e-mail: lewinski@chemia.uj.edu.pl