Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady ankietowania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady stosowane w ankietowaniu

Anonimowość i poufność w semestralnej ocenie zajęć w systemie USOS

Anonimowość i poufność danych to dwie powszechnie stosowane techniki mające na celu ochronę danych osób badanych. Anonimowość to niemożność identyfikacji tożsamości jednostki badanej. Anonimowość internetowa to pogląd niektórych internautów zgodnie z którym korzystając z zasobów sieciowych pozostają anonimowi. W rzeczywistości, przy każdym połączeniu z serwerem zapisywany jest adres IP komputera, a dostawca usług internetowych przechowuje informacje o tym któremu użytkownikowi przydzielono konkretny adres IP (stały IP lub w danym momencie zmienny IP). W praktyce dostawcy Internetowi mają obowiązek przechowywania danych przez określony czas (tzw. retencja danych). Druga z podstawowych kategorii bezpieczeństwa danych to poufność, czyli ochrona danych przed odczytem i kopiowaniem przez osobę nieupoważnioną. Jest to ochrona nie tylko całości danych, ale również ich fragmentów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 1. Anonimowość badanych jest zapewniana poprzez oddzielenie danych o tożsamości osób badanych od informacji, jakich one udzielają (ocen konkretnych zajęć). Tworzone są dwie tablice danych: osobowa i informacyjna.
 2. Informacja o tym, ze ktoś udzielił odpowiedzi jest przechowywana w tabeli osobowej w celu zapobieżenia wielokrotnego wypełnienia danej ankiety (osoba – zajęcia – prowadzący) oraz w celu losowania nagród wśród studentów.
 3. Informacja o tym jakich odpowiedzi udzielili studenci jest przechowywana w tabeli informacji; analiza odpowiedzi dotyczących oceny zajęć odnosi się tylko do tablicy informacji
 4. Nie ma możliwości połączenia tablicy osób z tablicą informacji, ponieważ usuwane są identyfikatory w obu tabelach łączące osobę z jej odpowiedziami (w praktyce nie wiemy nic o osobie oceniającej, znamy tylko oceny dla danego pracownika i przedmiotu)
 5. Po przeprowadzeniu losowania nagród dane z tabeli osobowej są usuwane
 6. Żaden oceniany pracownik nie wie kto i jak oceniał prowadzone przez niego zajęcia; otrzymuje tylko wgląd w ocenę zbiorczą w swoim profilu na USOSie plus możliwość czytania komentarzy do zajęć
 7. Żaden pracownik nie wie jak oceniany jest jego kolega z jednostki; wiedzę o ocenie pracowników w jednostce posiada jedynie kierownik jednostki (dyrektor Instytutu lub Dziekan) oraz pełnomocnik ds. ankiet studenckich w tej jednostce.
 8. Na kierowniku jednostki i pełnomocniku spoczywa obowiązek zachowania poufności danych.
 9. Do porównawczej analizy danych z oceny zajęć każdy pełnomocnik ds. ankiet studenckich otrzymuje tylko tabelę informacji i nic więcej.
 10. W celu usprawniania i monitorowania semestralnej oceny zajęć, analizowania trendów i decyzji administracyjnych istnieje jedynie możliwość gromadzenia informacji dotyczących daty, godziny uzyskania dostępu do systemu oceny przez USOS.
 11. Informacje te są wykorzystywane przez każdego pełnomocnika ds. ankiet studenckich jako element systemu kontroli i reagowania w trakcie trwania w trakcie oceny zajęć.
 12. Każdy pełnomocnik jest również zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa posiadanych i gromadzonych danych o ocenie zajęć; nikt poza pełnomocnikiem nie ma dostępu do danych surowych; kierownik jednostki otrzymuje jedynie zbiorcze zestawienie informacji o wynikach semestralnej oceny zajęć.