Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół ds. Oceny Efektów Kształcenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaangażowanie studentów

Studenci Wydziału (za pośrednictwem Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Chemii UJ) uczestniczą w pracach Rady Wydziału i komisji wydziałowych (w tym komisji ds. dydaktycznych) oraz pracach Zespołu ds. jakości kształcenia. W obrębie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Chemii UJ działa również Wydziałowa Komisja Dydaktyczna, której celem jest stanie na straży praw studentów oraz podejmowanie wszelkich działań dążących do poprawy jakości kształcenia na Wydziale Chemii. Działania członków Komisji skupiają się przede wszystkim na prowadzeniu co semestralnej akcji „Cała chemia wypełnia ankiety”, mającej na celu zachęcenie jak największej liczby studentów do wypełniania ankiet w ramach Oceny Zajęć Dydaktycznych, a także na prowadzeniu akcji ‚Dydaktyczne SOS”.

Dydaktyczne SOS” umożliwia ciągły przepływ informacji między studentami a władzami Wydziału, jednak z zachowaniem całkowitej anonimowości. Kluczowym aspektem tej inicjatywy jest możliwość reagowania studentów oraz władz na naruszanie praw studentów natychmiastowo, a nie - w odróżnieniu od OZD - dopiero po zakończeniu całego semestru.

Na czym polega „Dydaktyczne SOS”? Członkowie Komisji przygotowali formularz, za pośrednictwem którego studenci mogą anonimowo zgłaszać wszelkie nieprawidłowości związane z przebiegiem zajęć dydaktycznych czy sesji egzaminacyjnej. Zgłoszone sprawy są omawiane na spotkaniach z Prodziekanem ds. Dydaktyki.

Jeżeli jesteś studentem Wydziału Chemii UJ i czujesz, że zajęcia dydaktyczne przeprowadzane są w sposób, który nie pozwala w pełni osiągnąć zakładanych efektów uczenia się, na zajęciach pojawiają się różnorakie problemy, czy też uczestnicy zajęć pozostają w konflikcie z prowadzącym - zgłoś to anonimowo do WRSS poprzez poniższy formularz: https://forms.office.com/r/wAzpL7vy9L