Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

For Students

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NOWE MOŻLIWOŚCI WYMIANY - UNA EUROPA

W wymianie wirtualnej w ramach sieci UNA Europa wziąć może każdy student i doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który ukończył I rok studiów I stopnia. Osoby, które zdecydują się na udział w wymianie, otrzymają status stypendysty Programu Erasmus+ z dofinansowaniem zerowym. Studenci UJ mogą realizować wybrane przez siebie kursy w dowolnej uczelni partnerskiej z sieci UNA Europa, w ramach zajęć fakultatywnych, po uprzednim uzyskaniu zgody wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+, co będzie podstawą do uznania danego kursu i zaliczenia punktów ECTS w UJ.

Osoby zainteresowanie wzięciem udziału w wymianie powinny:

  1. Wybrać kursy, które chciałyby realizować w wybranej przez siebie uczelni partnerskiej
  2. Uzyskać zgodę wydziałowego/instytutowego koordynatora Programu Erasmus+ na realizację oraz uznanie w UJ wybranych przez siebie kursów na dokumencie Learning Agreement for Studies (dalej LAS) – ten sam formularz co dla Erasmus+ Z DOPISKIEM PRZY NAZWIE UCZELNI ORAZ NAZWIE KURSU: "UMA EUROPA"
  3. W terminie do 16 października zgłosić swój udział w wirtualnej mobilności poprzez przesłanie LAS Before the Mobility podpisanego przez koordynatorów (UJ oraz uczelni partnerskiej) na adres erasmus@uj.edu.pl
  4. Student po przesłaniu zatwierdzonego przez koordynatorów LAS otrzyma informacje o dalszych formalnościach związanych z uczestnictwem w wymianie wirtualnej (uzupełnienie ankiety z danymi osobowymi/podpisanie umowy na udział w wymianie/uzupełnienie testu językowego na platformie OLS)

Udział w wirtualnej wymianie jest bezpłatny, uczestnicy nie otrzymują stypendium UNA Europa ani Programu Erasmus+.

Termin zapisów na kursy w poszczególnych uczelniach jest ustalany przez uczelnie partnerskie i został opublikowany na stronie UNA Europa.

UWAGA! student może wybrać tylko jeden kurs z oferty kursów opublikowanych przez partnerów.