Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko student/doktorant stypendysta w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 24

W związku z przeprowadzonym konkursem na stanowisko student – doktorant – stypendysta w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 24 „Luminescencyjne sensory gazów oparte na związkach koordynacyjnych wspieranych oddziaływaniami metalofilowymi: od elastyczności do efektów pamięci kształtu”, po rozpatrzeniu nadesłanych przez kandydatów dokumentów oraz zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w projektach finansowanych ze środków NCN komisja zaakceptowała kandydaturę Pana Dawida Kruczka.