Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Horyzonty Nauki: Forum Prac Dyplomowych

Tegoroczna edycja współorganizowana jest przez dwa Wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-24.05.2017 r. (wtorek-środa) na Wydziale Chemii UJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w studenckiej konferencji Horyzonty Nauki: Forum Prac Dyplomowych w zakresie nauk przyrodniczo-ścisłych. Tegoroczna edycja współorganizowana jest przez dwa Wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-24.05.2017 r. (wtorek-środa) na Wydziale Chemii UJ (ul. Romana Ingardena 3).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.04.2017 r.

Termin nadsyłania abstraktów: 08.05.2017 r.

Konferencja Horyzonty Nauki: Forum Prac Dyplomowych ma za sobą wieloletnią tradycję. Rokrocznie starannie dobierani są najlepsi prelegenci zainteresowani przedstawieniem tematyki swoich badań oraz wygłoszeniem wyników i wynikających z nich wniosków. Ochotnicy mają okazję zaprezentować się przez polsko- lub anglojęzyczną prezentację oraz podczas sesji posterowej. Wspieramy nie tylko rozwój i rozpowszechnianie nauki, ale także dajemy przestrzeń do poznania lokalnych pracodawców.

Konferencja jest współorganizowana przez studentów i doktorantów obu wyżej wymienionych Wydziałów, dzięki czemu oprócz możliwości zaprezentowania swoich wyników nabywają też oni umiejętności z obszarów zarządzania, co jest bardzo pożądane na rynku pracy.

W czasie konferencji pojawi się również okazja do rozmowy z przedstawicielami firm związanych z branżą m.in. chemiczną. Jest to swego rodzaju platforma komunikacyjna między studentami i pracodawcami. Ponadto będzie można uczestniczyć w wykładzie plenarnym profesora Marka Sierki z Friedrich Schiller University w Jenie, Niemcy (http://www.sierkalab.com/sierka-curriculum-vitae).

Zapraszamy do odwiedzin naszej strony internetowej http://www.horyzontynauki.uj.edu.pl gdzie zamieszczane będą wszystkie aktualności związane z konferencją.

Pozdrawiamy,
Organizatorzy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga licencjaci i magistranci kierunku CHEMIA !

Przynajmniej 3 dni przed egzaminem licencjackim należy złożyć w Dziekanacie

 

Po złożeniu dokumentów zostanie naliczona opłata za dyplom - 60 zł za dyplom + 40 zł za każdy odpis w języku obcym - nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres: jurek@chemia.uj.edu.pl lub przynieść wydrukowane.

Uwaga:

 • Jeżeli ktoś nie złożył podania o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z pozostałymi dokumentami, może ubiegać się o wydanie takiego odpisu jeszcze tylko przez 30 dni po egzaminie licencjackim
 • Przed egzaminem licencjackim proszę sprawdzić czy wszystkie oceny są wpisane w USOS (nie dotyczy to pracy licencjackiej)
 • Osoby, które robią awansem III rok muszą złożyć podanie do Prodziekana ds. dydaktyki z prośbą o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego
 •  

Dwa tygodnie przed egzaminem magisterskim należy złożyć w Dziekanacie:

 

imię nazwisko (na górze teczki)

temat pracy (centralnie )

Kraków 2019 (na dole teczki)

Poniższe dokumenty mogą zostać złożone 2 dni przed obroną:

 • wydrukowaną z systemu APD przetworzoną pracę magisterską z nadanymi automatycznie sumami kontrolnymi, które pojawiają się na każdej stronie wydruku (instrukcja: http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39)

  UWAGA !!! Praca musi być zatwierdzona w systemie APD przez promotora
   
 • oświadczenie w sprawie praw autorskich (wydruk z APD)
 • potwierdzenie wpłaty 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku obcym - nr konta jest indywidualny dla każdego studenta

 

Uwaga: Jeżeli ktoś nie złożył podania o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z pozostałymi dokumentami, może ubiegać się o wydanie takiego odpisu jeszcze tylko przez 30 dni po obronie.
Przed złożeniem dokumentów proszę sprawdzić czy wszystkie oceny są wpisane w USOS (nie dotyczy to seminarium i pracowni magisterskiej)