Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tydzień Jakości Kształcenia 2016

to projekt mający na celu popularyzację działań Uniwersytetu Jagiellońskiego na rzecz podwyższenia poziomu jakości kształcenia. Koordynowany jest przez Sekcję Analiz Jakości Kształcenia, a realizowany przez szereg jednostek administracyjnych we współpracy ze studentami UJ.

Wydarzenia centralne - program i rejestracja

Wydarzenia lokalne - Wydział Chemii


Spotkanie studentów z Prodziekanem ds. dydaktyki oraz kierownikami kierunków: chemii, ochrony środowiska, chemii medycznej

Czas: 29.11 (wtorek), od 17:30

Miejsce: WCh, Ingardena 3, sala 236

Grupa docelowa: Studenci


Dzień jakości kształcenia na Wydziale Chemii UJ

Jeżeli nie wiesz gdzie można znaleźć informacje na temat jakości kształcenia, jeżeli chcesz od nas dowiedzieć się czegoś na temat jakości kształcenia  - porozmawiaj z nami.

Czas: 2.12 (piątek), 10:00 - 15:00

Miejsce: WCh, Ingardena 3, hol

Grupa docelowa: Studenci


Konkurs

Jeżeli masz pomysł na to jak zachęcić studentów do udziału w akcji ankietowej, to ten konkurs jest dla Ciebie. Jeżeli masz pomysł na ciekawe przedstawianie losów wypełnionej przez Ciebie ankiety, to ten konkurs jest również dla Ciebie.

Czas: 2.12 (piątek), 10:00 - 15:00

Miejsce: WCh, Ingardena 3, hol

Grupa docelowa: Studenci


Dzień otwartych zajęć dydaktycznych

Jeżeli chcesz zobaczyć jak wyglądają zajęcia z różnych przedmiotów prowadzone przez różnych pracowników naukowo-dydaktycznych, to zapraszamy!
Udział w zajęciach możliwy będzie w miarę dostępnych miejsc, przy zachowaniu przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na danych zajęciach (w szczególności środków ochrony indywidualnej).

Czas: 2.12 (piątek), cały dzień

Miejsce: WCh, Ingardena 3

Grupa docelowa: Studenci


Skrzynka ewaluacyjna

Jeżeli jakość kształcenia na naszym Wydziale nie jest Ci obojętna, to zadaj pytanie, napisz swój komentarz.

Czas: 2.12 (piątek), 10:00 - 15:00

Miejsce: WCh, Ingardena 3, hol

Grupa docelowa: Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga licencjaci i magistranci !

UWAGA MAGISTRANCI

Dwa tygodnie przed egzaminem magisterskim należy przesłać na adres:

Skany poniższych dokumentów (z odręcznym podpisem):

Po przeslaniu tych dokumentów zastanie naliczona opłata 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku angielskim – nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty również należy przesłać.

Informację o zaliczeniu Seminarium magisterskiego i Pracowni magisterskiej przesyła Promotor.

Przed egzaminem magisterskim należy również:

WAŻNE!!! TYLKO DOKUMENTY WYSŁANE Z MAILA W DOMENIE @student.uj.edu.plAKCEPTOWANE.

UWAGA LICENCJACI KIERUNKU CHEMIA

Przynajmniej 3 dni przed egzaminem licencjackim należy przesłać na adres:

monika.jurek@uj.edu.pl

Skany poniższych dokumentów (z odręcznym podpisem):

Po przeslaniu tych dokumentów zastanie naliczona opłata 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku angielskim – nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty  również należy przesłać. 

  • Osoby, które robią awansem III rok muszą złożyć podanie do Prodziekana ds. dydaktyki z prośbą o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego

Przed egzaminem licencjackim należy również:

WAŻNE!!! TYLKO DOKUMENTY WYSŁANE Z MAILA W DOMENIE @student.uj.edu.pl AKCEPTOWANE.