Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusz Stypendialny im. Stanisława Estreichera

O stypendia za wyniki w nauce z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera mogą ubiegać się studenci

REKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ogłasza konkurs o
STYPENDIA NAUKOWE Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO IM. STANISŁAWA ESTREICHERA
na rok akademicki 2016/2017

O stypendia za wyniki w nauce z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, posiadają osiągnięcia naukowe i osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ważona ocen od 4,5 za rok akademicki 2015/2016), i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać:

  • formularz zgłoszeniowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu Funduszu;
  • zaświadczenie o średniej ważonej ocen za rok akademicki 2015/2016 wystawione przez sekretariat właściwej jednostki;
  • dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta, określone w obowiązujących w danym roku przepisach przy ubieganiu się o stypendium socjalne.


Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy.

Dokumenty należy złożyć w Dziale Nauczania UJ,
ul. Gołębia 24,
pok. 17,
31-007 Kraków,
z adnotacją: „Fundusz Stypendialny im. Stanisława Estreichera”,
w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2016 roku.


Więcej informacji:
www.dn.uj.edu.pl/fundusze/estreicher
tel. 12 663 3953
e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga licencjaci i magistranci !

UWAGA MAGISTRANCI

Dwa tygodnie przed egzaminem magisterskim należy przesłać na adres:

Skany poniższych dokumentów (z odręcznym podpisem):

Po przeslaniu tych dokumentów zastanie naliczona opłata 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku angielskim – nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty również należy przesłać.

Informację o zaliczeniu Seminarium magisterskiego i Pracowni magisterskiej przesyła Promotor.

Przed egzaminem magisterskim należy również:

WAŻNE!!! TYLKO DOKUMENTY WYSŁANE Z MAILA W DOMENIE @student.uj.edu.plAKCEPTOWANE.

UWAGA LICENCJACI KIERUNKU CHEMIA

Przynajmniej 3 dni przed egzaminem licencjackim należy przesłać na adres:

monika.jurek@uj.edu.pl

Skany poniższych dokumentów (z odręcznym podpisem):

Po przeslaniu tych dokumentów zastanie naliczona opłata 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku angielskim – nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty  również należy przesłać. 

  • Osoby, które robią awansem III rok muszą złożyć podanie do Prodziekana ds. dydaktyki z prośbą o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego

Przed egzaminem licencjackim należy również:

WAŻNE!!! TYLKO DOKUMENTY WYSŁANE Z MAILA W DOMENIE @student.uj.edu.pl AKCEPTOWANE.