Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty międzynarodowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty międzynarodowe

"Redukcja dwutlenku węgla fotokatalizowana półprzewodnikami typu p" SHENG 1
Kierownik: Prof. dr hab. Wojciech Macyk

"XRPD Investigations of MeX2-2(R-NH2) and MeX2-(NH2-R-NH2) Complex, Part VII"
Konkurs: Międzynarodowy Program Naukowy International Centre for Diffraction Data USA
Kierownik: Prof. dr hab. Wiesław Łasocha

"KIC InnoEnergy"
Kierownik: Prof. dr hab. Wojciech Macyk (udział doktoranta: Paweła Mikruta)

7 Program Ramowy

 

„ Mobilizing the research, innovation and educional capacities of Europe's universities in the SET-Plan" UNI-SET
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Adamski
 

Inne

 

„ XRPD Investigations of MeX2-2(R-NH2) and MeX2(NH2-R-NH2) Complexes, Part IV" Międzynarodowy Program Naukowy International Centre for Diffraction Data USA
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiesław Łasocha

7 Program Ramowy

 

„ Including Responsible Research and innovation in cutting Edge Science and Inquiry-based Science education to improve Teacher's Ability of Bridging Learning Environments" IRRESISTIBLE
Kierownik projektu: dr Iwona Maciejowska

„ Fourth generation photocatalsts: nano-engineered composities for water decontamination in low-cost paintable photoreactors" 4G-PHOTOCAT
Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Macyk, prof. UJ
 

Inne

 

„ Waste Heat Recovery for PC Boilers" KIC InnoEnergy
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Adamski

„ Mobilizing the research, innovation and educational capacities of Europe's universities in the SET-Plan" KIC InnoEnergy
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Adamski

„ XRPD Investigations of MeX2-2(R-NH2) and MeX2(NH2-R-NH2) Complexes, Part III" Międzynarodowy Program Naukowy International Centre for Diffraction Data USA
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiesław Łasocha

7 Program Ramowy

 

„Membrany przewodzące aniony do zastosowań związanych z energią" KORANET (Anion Conducting Membranes for Energy Applications)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Michalak

"Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science" (SAILS) Coordination and Support Actions w ramach programu Capacities Projekt 13 instytucji, koordynator Dublin City University (Dublin, Irlandia)
Kierownik projektu: dr Paweł Bernard

"Targeting the Ubiquitin-proteasome System and Ubiquitin-like Protein Conjugation Pathways for Non-genotoxic Therapy of Cancer" (Target-PPIs) Career Integration Grant w ramach Support for training and career development of researcher programu PEOPLE, Marie Curie Actions
Kierownik projektu: dr hab. Barbara Rys

"Multifunctional Molecular Magnets through Cyanide Chemistry" (MultiCyChem Marie Curie International Outgoing Fellowship for Career Development w ramach Support for training and career development of researcher programu PEOPLE, Marie Curie Actions
Kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Sieklucka

Inne

 

"Theoretical Studies on Co-catalyst with Salen-type Ligands for the CO2/epoxide Copolymerization" Kontrakt badawczy z SK Innovation Co. Ltd. (Republika Południowej Korei)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Michalak

"European Chemistry and Chemical Engineering Education Network 2" EC2E2N2, w ramach programu ERASMUS Lifelong Learning (projekt edukacyjny) projekt wspólny 106 instytucji, koordynator: École Supérieure de Chimie Physique Éléctronique de Lyon, Francja
Kierownik projektu: dr hab. Marek Frankowicz (koordynator:  Prof. Anthony Smith,  Francja)

"Theoretical Studies on the Dehydrogenation of Ammonia Borane Catalyzed by Transition-metal-based Catalyst" Kontrakt badawczy z Korea Institute of Science and Technology
Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Michalak

"XRPD Investigations of MeX2-2(R-NH2) and MeX2(NH2-R-NH2) Complexes, Part II" Międzynarodowy Program Naukowy International Centre for Diffraction Data USA (Międzynarodowego Centrum Danych Dyfrakcyjnych)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiesław Łasocha

7 Program Ramowy

 

„Europejska nauka i technologia w działaniu: budowanie powiązań pomiędzy przemysłem, szkołami i domem" realizowany w ramach 7. PR - CAPACITIES (CSA), akronim: ESTABLISH, kontrakt: 244749
Kierownik projektu: dr Iwona Maciejowska
 

Inne

 

„Nanostrukturalne układy polimerowe do konwersji energii słonecznej" w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „IDEAS PLUS"
Kierownik projektu: dr hab. Szczepan Zapotoczny

KIC InnoEnergy "Multi-fuel Energy Generation for Sustainable and Efficient Use of Coal" SECoal badania podstawowe finansowane ze środków CBiR PMN, część innowacyjna finansowana przez EIT (Budapeszt) w ramach projektu na AGH
Kierownik projektu: projekt realizowany przez konsorcjum, w tym UJ, dr Andrzej Adamski (WChemii UJ)

KIC InnoEnergy SE "New Materials for Energy Systems" NewMat
Kierownik projektu: projekt realizowany przez konsorcjum, w tym UJ, dr Andrzej Adamski (WChemii UJ)

KIC InnoEnergy SE Explore House
Kierownik projektu: projekt realizowany przez konsorcjum, w tym UJ, dr Andrzej Adamski (WChemii UJ)

"S1-L08 EMERGE - Erasmus Mundus European Mobility with Neighbouring ReGion in the East: Ukraine, Moldova, Belarus" projekt edukacyjny ERASMUS MUNDUS projekt 17 instytucji, koordynator: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Rumunia
Kierownik projektu: Prof. dr Henri Luchian - koordynator (Rumunia), z W. Chemii dr hab. Marek Frankowicz

"Development of Qualification Framework for Food Science Studies at Russian Universities" DEFRUS projekt edukacyjny TEMPUS projekt 21 instytucji, koordynator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Kierownik projektu: Prof. dr Stefan Ignar - koordynator (SGGW) z W. Chemii dr hab. Marek Frankowicz

"XRPD Charakterization of New Inorganic-Organic Compounds, Part II" Międzynarodowy Program Naukowy International Centre for Diffraction Data USA (Międzynarodowego Centrum Danych Dyfrakcyjnych)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiesław Łasocha

"Theoretical Studies on the Dehydrogenation of Ammonia Borane Catalyzed by Transition-metal-based Catalyst" Kontrakt badawczy z Korea Institute of Science and Technology
Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Michalak

„Materiały MOF jako katalizatory oraz adsorbenty: synteza oraz projektowanie materiałów do zastosowań przemysłowych" realizowany w ramach 7PR - COOPERATION (NMP), akronim: MACADEMIA, kontrakt: 228862
Kierownik projektu: dr Barbara Gil-Knap

„Aktywny materiał opakowaniowy. Ograniczenie aktywności drobnoustrojów i usuwanie lotnych związków organicznych w opakowaniach z żywnością poprzez wykorzystanie nanocząstek srebra rozproszonych w matrycy zeolitowej do powlekania lub wypełniania papieru" realizowany w ramach Akcji COST FA0904 „Eco-sustainable Food Packaging Based on Polymer Nanomaterials"
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Łojewska

ERA-NET Chemistry „Trwałe bakteriochloryny - możliwości w chemii podczerwieni" („Stable Bacteriochlorins - Opportunities in Infrared Chemistry")
Kierownik projektu: prof. dr hab. Grażyna Stochel

"European Science and Technology in Action Building Links with Industry, Schools and Home" (ESTABLISH) Coordination and Support Actions w ramach programu Capacities Projekt 14 instytucji, koordynator Dublin City University (Dublin, Irlandia)
Kierownik projektu: dr Iwona Maciejowska

„Valorisation of EChemTest Testing Centres" EChemTC Lifelong Learning Programme 2007-2013, w ramach KA4 Dissemination and Exploitation of Results (upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów), KA4 Multilateral Projects (projekt edukacyjny) projekt wspólny 10 jednostek, Aristotle University of Thessaloniki Grecja) – koordynator projektu, partnerzy: niversita di Perugia (Włochy), École Supérieure de Chimie Physique Électronique de Lyon (Francja), Technische Universtät Wien (Austria), Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania), aStyle Linguistic Competence (Austria), UJ, The University of Reading (Anglia), Europa Fachkochschule Fresenius (Niemcy), Helsingin Yyliopisto (Finlandia)
Kierownik projektu: Aristotle University of Thessaloniki (Grecja) –koordynator projektu, z WChemii UJ (prof. dr hab. Artur Michalak)

"XRPD Investigations of MeX2-2(R-NH2) Complexes, Part I" Międzynarodowy Program Naukowy International Centre for Diffraction Data USA (Międzynarodowego Centrum Danych Dyfrakcyjnych)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiesław Łasocha

"Theoretical Studies on the Dehydrogenation of Ammonia Borane Catalyzed by Pd(II) and Ni(II) Based Complexes" Kontrakt badawczy z Korea Institute of Science and Technology
Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Michalak

"MOFs as Catalysts and Adsorbents: Discovery and Engineering of Materials for Industrial Applications" (MACADEMIA) Collaborative Projects w ramach programu Cooperations Projekt 17 instytucji, koordynator TOTAL S.A. (Courbevoie, Francja)
Kierownik projektu: Dr Barbara Gil-Knap

"Malopolska Researchers Night 2009 (RESEARCHERS 4U)" Marie Curie Actions w ramach programu People (wsparcie kształcenia i rozwoju) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (koordynator projektu), partnerzy: UJ, Uniwersytet Rolniczy, Politechni-ka Krakowska, Instytut Fizyki Jądro-wej PAN, Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-dowa w Nowym Sączu
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Artur Michalak

„Teacher Virtual Campus: Research, Practive, Apply" (TEACAMP) Erasmus Multilateral Projects w ramach programu Lifelong Learning (projekt edukacyjny) projekt wspólny 7 jednostek, Department of Education in Vytautas Magnus University (Litwa) – koordynator projektu, partnerzy: Innovation Centre of University of Oviedo (Hiszpania), Jyvaskyla University (Finlandia), Baltic Education Technology Institute (Litwa), Higher Education Quality Evaluation Centre (Łotwa), Uniwersytet Jagielloński, University of Aveiro (Portugalia)
Kierownik projektu: Department of Education in Vytautas Magnus University (Litwa) – koordynator projektu prof. Margarita Teresevičiené, Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ (Dr hab. Marek Frankowicz)

"European Chemistry and Chemical Engineering Education Network" EC2E2N, so-called ECTN5, w ramach programu ERASMUS Lifelong Learning (projekt edukacyjny) projekt wspólny 118 instytucji, koordynator: École Supérieure de Chimie Physique Éléctronique de Lyon, Francja
Kierownik projektu: koordynator projektu: Prof. Anthony Smith (Francja) kierownik z ramienia Wydziału ChemiiUJ Dr hab. Marek Frankowicz

"XRPD Characterization of New Inorganic-organic Compounds" Międzynarodowy Program Naukowy International Centre for Diffraction Data USA (Międzynarodowego Centrum Danych Dyfrakcyjnych)
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wiesław Łasocha

"XRPD Patterns of Aniline Complexes and Historical Materials, Part I" Międzynarodowy Program Naukowy International Centre for Diffraction Data USA (Międzynarodowego Centrum Danych Dyfrakcyjnych)
Kierownik projektu: Dr Alicja Rafalska-Łasocha