Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta dla szkół

Wydział Chemii UJ dysponuje bogatą ofertą współpracy skierowaną zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. Celem naszych działań jest popularyzacja chemii, a w szczególności rozwijanie pasji badawczych i naukowych wśród uczniów w różnym wieku oraz przygotowanie licealistów do matury i podjęcia studiów na wydziałach chemicznych. Dla nauczyciel organizowane są sesje naukowe, które z jednej strony dają szanse na poznanie nowych trendów w dydaktyce nauczania przedmiotów przyrodniczych, a z drugiej strony stanowią forum dla wymiany doświadczeń.

Wizyta na Wydziale Chemii UJ

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli na Wydział Chemii UJ.

Oferta skierowana jest do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W czasie godzinnej wizyty uczniowie poznają krótką historię chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także będą mieć możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną Wydziału. W trakcie spotkania powiemy więcej o kierunkach studiów na Wydziale Chemii UJ i postaramy się odpowiedzieć na pytania dotyczące przebiegu studiów i warunków rekrutacji.  Uczniowie będą mieć również okazję spotkania z przedstawicielem studentów Wydziału Chemii UJ. Spacer po budynku Wydziału pozwoli  gościom zobaczyć ekspozycje przygotowywanych przez nas wystaw i niektóre pracownie Wydziału.

Spotkania odbywają się w piątki w godz.:  8:30 -10:00.  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Celem uzgodnienia terminu wizyty prosimy o kontakt mailowy: biuro@chemia.uj.edu.pl
lub telefoniczny:  12 686 2760 lub 12 686 2759.

Sesje Naukowe dla Nauczycieli

Sesje Naukowe dla Nauczycieli  - organizowane dwa razy w roku (jesień, wiosna).
Są to spotkania nauczycieli z całej Polski, w trakcie których wygłaszany jest wykład o tematyce ogólnej oraz komunikaty poświęcone bieżącym sprawom dydaktycznym. Sesja wiosenna jest sesją plakatową, podczas której nauczyciele mają możliwość zaprezentowania własnych doświadczeń.

Czasopismo „Niedziałki"

Czasopismo „Niedziałki" – kwartalnik,  redagowany przez pracowników Zakładu Dydaktyki Chemii, jest przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, a w szczególności chemii, a także dla uczniów zainteresowanych tymi przedmiotami. Redakcja zachęca Nauczycieli i uczniów do publikowania artykułów w tym czasopiśmie.

Konkurs Wiedzy Chemicznej

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej – dwuetapowy konkurs dla uczniów liceów ogólnokształcących województwa małopolskiego. Zakres materiału nie wykracza poza podstawę programową nauczania chemii dla IV  etapu  edukacyjnego w zakresie rozszerzonym, a szczegółowy zakres materiału jest ogłaszany każdego  roku. Laureaci z klas III mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów 1-stopnia chemii i ochrony środowiska bez postępowania kwalifikacyjnego.

Warsztaty dla maturzystów

Warsztaty dla maturzystów „Ostatni dzwonek przed maturą" – kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego. Comiesięczne spotkania składają się z wykładu wprowadzającego i warsztatów  w trakcie których uczniowie rozwiązują zadania.

Warsztaty olimpijskie

Fundacja Pro Chemia we współpracy z Wydziałem Chemii UJ od wielu lat organizuje warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, biorących udział w Olimpiadzie Chemicznej. W ich ramach prowadzimy wykłady dla początkujących (z klas I), które obejmują chemię ogólną, nieorganiczną i organiczną oraz ćwiczenia laboratoryjne dla zaawansowanych (z klas II i III), których przedmiotem jest analiza jakościowa kationów i anionów oraz wprowadzenie do analizy miareczkowej. Szczegóły na stronie internetowej Fundacji Prochemia

Spotkanie z ciekawą chemią

Spotkanie z ciekawą chemią – pokazy doświadczeń chemicznych dla uczniów gimnazjum.  W ramach tych pokazów  są przedstawiane oraz omawiane ciekawe doświadczenia chemiczne.

Pokazy kriogeniczne

Pokazy kriogeniczne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - składają się z krótkiego wykładu na temat historii skraplania gazów i zastosowań kriogeniki oraz szeregu doświadczeń przedstawiających niezwykłe właściwości substancji w niskich temperaturach.

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Chemiczna – na Wydziale Chemii UJ organizowane są zawody I i II etapu olimpiady chemicznej. Celem Olimpiady Chemicznej jest rozwijanie zainteresowania chemią wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz stymulowanie aktywności i rozwoju naukowego młodzieży uzdolnionej.

Dni Otwarte

Dni Otwarte Wydziału Chemii – spotkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych promujące studia na Wydziale Chemii UJ.

Uniwersytet Dzieci

Uniwersytet Dzieci – zajęcia dla dzieci w wieku 6 – 13 lat, mające na celu  rozwijanie zainteresowań naukowych dzieci w zakresie wykraczającym poza tradycyjne nauczanie szkolne, umożliwienie im odkrywania własnych pasji oraz wyjaśnianie zasad rządzących światem, aby potrafiły w nim samodzielnie działać.