Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty krajowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty krajowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Do przewodzenia protonowego jeden klik: kowalencyjna funkcjonalizacja MOF-ów zawierających łączniki tetrazynowe
Kierownik: Damian Jędrzejowski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 22
Okres realizacji: 2024-2026
Kwota finansowania: 140 000 PLN
Streszczenie

Inżynieria wysokowydajnych hybrydowych nanomateriałów do ultraczułej spektroskopii ramanowskiej z fotoindukowanym wzmocnieniem sygnału
Kierownik: Łukasz Pięta
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 22
Okres realizacji: 2024-2026
Kwota finansowania: 139 665 PLN
Streszczenie

Wspierane obliczeniowo, mikroskopowe i spektroskopowe badania mechanizmów reakcji redoks na modelowych katalizatorach tlenku manganu w kontekście termochemicznych cykli redoks.
Kierownik: dr Joanna Gryboś
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 25
Okres realizacji: 2024-2028
Kwota finansowania: 1 996 981 PLN
Streszczenie

Wielopoziomowa chiralność, odwracalność i polimorfizm superstruktur fibryli amyloidowych
Kierownik: dr hab. Agnieszka Kaczor
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 25
Okres realizacji: 2024-2028
Kwota finansowania: 1 996 944 PLN
Streszczenie

Jonowe kompleksy wanadu(V) z bioaktywnymi zasadami Schiffa jako związki o potencjalnym działaniu farmakologicznym - struktura i stabilność.
Kierownik: dr Anna Jurowska
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 7
Okres realizacji: 2023-2024
Kwota finansowania: 24 459 PLN

Powłoki fotokatalityczne i fotoelektrokatalityczne o gradientowo zmiennym składzie
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Macyk
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 23
Okres realizacji: 2023-2027
Kwota finansowania: 2 170 819 PLN
Streszczenie

Silnie skoniugowane makrocykle z wpisaną chiralnością - w kierunku efektywnych emiterów CPL.
Kierownik: prof. dr hab. Miłosz Pawlicki
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 23
Okres realizacji: 2023-2027
Kwota finansowania: 2 438 700 PLN
Streszczenie

Połączenie odwodornienia z metatezą jako sposób integracji surowcowej oraz efektywna metoda generowania metatetycznych centrów aktywnych
Kierownik: prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski (Partner w konsorcjum)
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 23
Okres realizacji: 2023-2026
Kwota finansowania: 498 800 PLN
Streszczenie

Tricyjanometanianowe sieci koordynacyjne z lantanowcami jako termoczułe materiały foto- i elektroluminescencyjne
Kierownik: mgr Michał Liberka
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 21
Okres realizacji: 2023-2026
Kwota finansowania: 204 057 PLN
Streszczenie

RamanSense:Metabolomika oparta na wzmocnionej stymulowanej mikroskopii ramanowskiej
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Barańska
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MAESTRO 14
Okres realizacji: 2023-2028
Kwota finansowania: 4 989 800 PLN
Streszczenie

Luminescencyjne sensory gazów oparte na związkach koordynacyjnych wspieranych oddziaływaniami metalofilowymi: od elastyczności do efektu pamięci kształtu
Kierownik: dr hab. Szymon Chorąży
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 24
Okres realizacji: 2023-2027
Kwota finansowania: 3 084 648 PLN
Streszczenie

Wysokowydajny elektrokatalizator reakcji redukcji tlenu o niskiej zawartości platyny.
Kierownik: Szymon Wierzbicki
Instytucja finansująca: MEIN
Nazwa konkursu: PERŁY NAUKI 1
Okres realizacji: 2023-2027
Kwota finansowania: 239 998 PLN

Perspektywy zastosowania ekstrakcji nadkrytycznej (SFE), chromatografii nadkrytycznej (SFC) i spektrometrii mas (Q-TOF) w oznaczaniu aflatoksyn w próbkach biologicznych i produktach spożywczych.
Kierownik: Dr inż. Radosław Porada
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 7
Okres realizacji: 2023 - 2024
Kwota finansowania: 47 850 PLN
Streszczenie

Aktywność membranowa 10-gingerolu – wpływ bioaktywnego związku imbiru na modelowe błony komórek ssaków
Kierownik: Dr Marzena Mach
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 7
Okres realizacji: 2023 - 2024
Kwota finansowania: 49 500 PLN
Streszczenie

Analiza aktywności mitochondrialnej w czasie rzeczywistym za pomocą obrazowania spektroskopowego
Kierownik: Dr Anna Nowakowska
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 7
Okres realizacji: 2023 - 2024
Kwota finansowania: 49 775 PLN
Streszczenie

Badania nad generowanymi elektrochemicznie potencjalnymi metabolitami leków antydepresyjnych z wykorzystaniem chromatografii cieczowej spręzonej ze spektrometrią mas
Kierownik: Dr Maria Madej
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 7
Okres realizacji: 2023 - 2024
Kwota finansowania: 49 995 PLN
Streszczenie

Odkrycie małocząsteczkowych inhibitorów interfejsu punktu kontrolnego LAG3/FGL1
Kierownik: Dr inż. Jacek Plewka
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 7
Okres realizacji: 2023 - 2024
Kwota finansowania: 49 500 PLN
Streszczenie

Molekularne fotomagnesy - kontrola stanów magnetycznych przy użyciu światła widzialnego w temperaturze pokojowej
Kierownik: Dr hab. Dawid Pinkowicz
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: GRANTY NA GRANTY
Okres realizacji: 2023 - 2024
Kwota finansowania: 40 000 PLN

Czułe obrazowanie wewnątrzkomórkowe za pomocą wzmocnionej wymuszonej mikroskopii ramanowskiej
Kierownik: Prof. dr hab. Małgorzata Barańska
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: GRANTY NA GRANTY
Okres realizacji: 2023 - 2024
Kwota finansowania: 36 000 PLN

Barwnikowo wzmocniona mikroskopia stymulowanego rozpraszania Ramana
Kierownik: dr Krzysztof Brzozowski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 6
Okres realizacji: 2022-2023
Kwota finansowania: 49 500 PLN

Indukowane światłem widzialnym stereoselektywne reakcje związków dikarbonylowych
Kierownik: dr inż. Sebastian Baś
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 17
Okres realizacji: 2022-2025
Kwota finansowania: 1 262 090 PLN
Streszczenie

Kompleksowe badania wpływu dotacji alkaliami na relację powierzchnia-struktura-reaktywność katalizatorów kobaltowych procesu reformingu parowego etanolu
Kierownik: dr Gabriela Grzybek
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 17
Okres realizacji: 2022-2025
Kwota finansowania: 1 606 646 PLN
Streszczenie

Nowe urządzenia diagnostyczne typu 'Point-of-care' do monitorowania stężenia litu i kreatyniny u pacjentów w trakcie leczenia depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej solami litu
Kierownik: dr inż. Justyna Paluch
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 17
Okres realizacji: 2022-2024
Kwota finansowania: 773 546 PLN
Streszczenie

Enancjoselektywna kataliza rodnikami tiolowymi: opracowanie katalizatorów i zastosowanie
Kierownik: dr Łukasz Woźniak
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 17
Okres realizacji: 2022-2025
Kwota finansowania: 1 499 854 PLN
Streszczenie

Nowe polikationy o działaniu antymykotycznym – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i spektrum przeciwgrzybicze
Kierownik: dr Kamil Kamiński
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 21
Okres realizacji: 2022 - 2025
Kwota finansowania: 1 188 408 PLN
Streszczenie

W poszukiwaniu rozwiązań dla ograniczeń stosowania temozolomidu w terapii glejaka mózgu
Kierownik: dr hab. Joanna Lewandowska-Łańcucka
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 21
Okres realizacji: 2022 - 2024
Kwota finansowania: 1 524 396 PLN
Streszczenie

Przełączalne światłem widzialnym analogi cisplatyny i kompleksy wybranych metali przejściowych - właściwości fotochemiczne i działanie przeciwnowotworowe in vitro
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Szczubiałka
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 21
Okres realizacji: 2022 - 2025
Kwota finansowania: 1 655 646 PLN
Streszczenie

Kompleksy lantanowców funkcjonalizowane cyjanowymi metaloligandami jakoluminescencyjne nanomagnesy molekularne wysoce czułe na bodźcechemiczne i temperaturę
Kierownik: dr hab. Szymon Chorąży
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 21
Okres realizacji: 2022 - 2025
Kwota finansowania: 1 994 706 PLN
Streszczenie

Centrum redoks w skali atomowej. Metodologia in situ & operando 2D COS UV-VIS-IR jako narzędzie analizy reaktywnych form przejściowych w katalitycznym utlenianiu parafin
Kierownik: prof. dr hab. Kinga Góra-Marek
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 21
Okres realizacji: 2022 - 2026
Kwota finansowania: 1 998 970 PLN
Streszczenie

Bariera krew-mózg: Trójwymiarowy model komórkowy oraz jego ocena funkcjonalna z zastosowaniem wieloparametrowej platformy molekularnej.
Kierownik: dr hab. Kamilla Małek
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 21
Okres realizacji: 2022 - 2025
Kwota finansowania: 1 374 336 PLN
Streszczenie

Reportery ramanowskie jako narzędzie do oceny różnicowania komórek na przykładzie Reportery ramanowskie jako narzędzie do oceny różnicowania komórek na przykładzie modeli in vitro komórek prekursorowych krwi linii mieloidalnej
Kierownik: Adriana Adamczyk
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 20
Okres realizacji: 2022 - 2024
Kwota finansowania: 210 000 PLN
Streszczenie

Modyfikacje powierzchni poliuretanu w kierunku poprawy funkcjonalności stentu przełyku: połączenie badań eksperymentalnych i symulacji MD.
Kierownik: Paulina Chytrosz-Wróbel
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 20
Okres realizacji: 2022 - 2025
Kwota finansowania: 175 930 PLN
Streszczenie

Funkcjonalizacja heteroatomowych zeolitów z rodziny MWW o dostosowanej strukturze porowatej dla potrzeb niskotemperaturowej selektywnej katalitycznej redukcji NO amoniakiem (NH3-SCR).
Kierownik: Aleksandra Jankowska
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 20
Okres realizacji: 2022 - 2024
Kwota finansowania: 139 900 PLN
Streszczenie

Nowe przełączalne materiały molekularne oparte na poli(dioksotiadiazolach) - nowej klasie organicznych cząsteczek z wieloma stanami walencyjnymi.
Kierownik: Paweł Pakulski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 20
Okres realizacji: 2022 - 2024
Kwota finansowania: 139 989 PLN
Streszczenie

Analiza SAR i synteza rozbudowanych, małocząsteczkowych antagonistów oddziaływania PD-1/PD-L1.
Kierownik: Magdalena Żarnik
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 20
Okres realizacji: 2022 - 2024
Kwota finansowania: 139 710 PLN
Streszczenie

Badanie relaksacji magnetycznych indukowanych przez oddziaływania spinfonon w magnesach jednocząsteczkowych wbudowanych w sieci koordynacyjne.
Kierownik: Mikołaj Żychowicz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 20
Okres realizacji: 2022 - 2025
Kwota finansowania: 180 686 PLN
Streszczenie

Nowe spojrzenie na szacowną katalizę zeolitową w chemicznym recyklingu tworzyw sztucznych
Kierownik: prof. dr hab. Kinga Góra-Marek
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 22
Okres realizacji: 2022-2026
Kwota finansowania: 1 993 480 PLN
Streszczenie

Nanocząstki metali modyfikowane związkami fenolowymi jako wszechstronne narzędzia zrównoważonej biomedycyny
Kierownik: dr hab. Agnieszka Kyzioł
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 22
Okres realizacji: 2022-2025
Kwota finansowania: 1 420 046 PLN
Streszczenie

Materiały przełącznikowe oparte na jonach kompleksowych w nano- i mikro- skali
Kierownik: dr hab. Beata Nowicka
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 22
Okres realizacji: 2022-2026
Kwota finansowania: 761 280 PLN
Streszczenie

Wpływ ukierunkowanej degradacji CDK4/6 przez PROTAC na sygnalizacje immunologicznego punktu kontrolnego w nowotworach
Kierownik: dr Katarzyna Magiera-Mularz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 22
Okres realizacji: 2022-2026
Kwota finansowania: 3 551 670 PLN
Streszczenie

Fotoprzełączalne i chimeryczne związki dla ograniczonej przestrzennie i specyficznej dla siateczki śródplazmatycznej blokady białka PD-L1
Kierownik: dr Łukasz Skalniak
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA BIS 11
Okres realizacji: 2022-2027
Kwota finansowania: 3 488 590 PLN
Streszczenie

Entropowo-informacyjne źródła aromatyczności chemicznej: teoria i zastosowania
Kierownik: dr hab. Dariusz Szczepanik
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA BIS 11
Okres realizacji: 2022-2027
Kwota finansowania: 2 072 274 PLN
Streszczenie

Chiralne szkielety wiążące bor i fosfor bazujące na motywie tryptycenowym
Kierownik: dr hab. Miłosz Pawlicki
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM BIS 3
Okres realizacji: 2022-2026
Kwota finansowania: 584 766 PLN
Streszczenie

Chiralne luminofory oparte na metalach do bistabilnych przełączników odpowiadających na wiele pól fizycznych
Kierownik: dr hab. Szymon Chorąży
Instytucja finansująca: MEiN
Nazwa konkursu: GRANTY NA GRANTY
Okres realizacji: 2022-2022
Kwota finansowania: 25 000 PLN

Efekty promocyjne dotacji potasem katalizatora zeolitowego modyfikowanego kobaltem do procesu reformingu parowego etanolu
Kierownik: dr Gabriela Grzybek
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 5
Okres realizacji: 2021 - 2022
Kwota finansowania: 46 200 PLN

Hydrożelowe materiały hybrydowe do zastosowań w terapii osteoporozy i/lub regeneracji kości
Kierownik: dr hab. Joanna Lewandowska-Łańcucka
Instytucja finansująca: NCBIR
Nazwa konkursu: TANGO V
Okres realizacji: 2021 - 2023
Kwota finansowania: 249 500 PLN

Badania strukturalne i funkcjonalne zmodyfikowanych oraz chimerycznych asparaginaz typu roślinnego jako nowych leków przeciwbiałaczkowych
Kierownik: dr Joanna Loch
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA BIS 10
Okres realizacji: 2021 - 2026
Kwota finansowania: 1 998 776 PLN
Streszczenie

Witamina B2 jako skuteczny inicjator, fotoaktywator i zmiatacz tlenu w ekonomicznej i uproszczonej syntezie zaawansowanych materiałów polimerowych technikami ATRP
Kierownik: dr Karol Wolski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA BIS 10
Okres realizacji: 2021 - 2025
Kwota finansowania: 533 140 PLN
Streszczenie

Przewodniki jonowe na bazie cyjanowych architektur koordynacyjnych: projektowanie i funkcjonalizacja
Kierownik: dr Mateusz Reczyński
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 16
Okres realizacji: 2021 - 2023
Kwota finansowania: 997 960 PLN
Streszczenie

Układy rdzeniowo-powłokowe o strukturze nanogrzech templatów polimerowych do termokatalitycznej i fotlotnych związków organicznych
Kierownik: dr Anna Rokicińska
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 16
Okres realizacji: 2021 - 2024
Kwota finansowania: 803 800 PLN
Streszczenie

Synteza pochodnych aminokwasów, krótkich peptydów i peptydomimetyków oraz analiza ich oddziaływania z białkiem PD-L1
Kierownik: dr Ewa Surmiak
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 16
Okres realizacji: 2021 - 2024
Kwota finansowania: 1 086 800 PLN
Streszczenie

Domieszkowanie policyklicznych związków aromatycznych z wykorzytaniem motywu makrocyklicznego
Kierownik: dr hab. Miłosz Pawlicki
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS18
Okres realizacji: 2021 - 2024
Kwota finansowania: 1 639 200 PLN
Streszczenie

Przejścia spinowe w multifunkcjonalnych policyjanowych materiałach molekularnych
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Sieklucka
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 20
Okres realizacji: 2021 - 2025
Kwota finansowania: 2 570 538 PLN
Streszczenie

Wykorzystanie białek powierzchniowych do wychwytu pomocy funkcjonalizowanych nanoczątek magnetycznych jako innowacyjne podejście
Kierownik: dr hab. Anna Karewicz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 20
Okres realizacji: 2021 - 2024
Kwota finansowania: 567 240 PLN
Streszczenie

Intensyfikacja technik chiralnych dla celów powstających technologii
Kierownik: dr hab. Agnieszka Kaczor
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: GRANTY NA GRANTY
Okres realizacji: 2021 - 2021
Kwota finansowania: 10 000 PLN

Molekularne fotomagnesy - kontrola stanów magnetycznych przy użyciu światła widzialnego w temperaturze pokojowej
Kierownik: dr hab. Dawid Pinkowicz
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: GRANTY NA GRANTY
Okres realizacji: 2021 - 2021
Kwota finansowania: 20 000 PLN

Przewodzące nanoszczotki polimerowe o strukturze donorowoakceptorowej.
Kierownik: Anna Grobelny
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: ETIUDA 8
Okres realizacji: 2020 -2022
Kwota finansowania: 150 264 PLN
Streszczenie

Luminescencyjne molekularne ferroelektryki oparte na kompleksach cyjanowych metali do efektywnego sterowania emisją światła
Kierownik: dr hab. Szymon Chorąży
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA BIS 9
Okres realizacji: 2020 -2024
Kwota finansowania: 2 146 167 PLN
Streszczenie

Projektowanie i funkcjonalizacja powierzchni polimerowych materiałów implantacyjnych: zapobieganie infekcjom okołowszczepowym
Kierownik: dr inż. Monika Gołda-Cępa
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 15
Okres realizacji: 2020 -2023
Kwota finansowania: 1 099 452 PLN
Streszczenie

Laktoferyna oraz multifunkcjonalne polimery jako narzędzie w selektywnym i celowanym dostarczaniu przeciwnowotworowych leków hydrofobowych w układzie pokarmowym
Kierownik: Przemysław Gajda-Morszewski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 18
Okres realizacji: 2020 -2023
Kwota finansowania: 210 000 PLN
Streszczenie

Opracowanie trójwymiarowego modelu in vitro do badania mechanizmów immunostymulacyjnej aktywności inhibitorów oddziaływania PD-1/PD-L1
Kierownik: Justyna Kocik-Król
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 18
Okres realizacji: 2020 -2023
Kwota finansowania: 140 000 PLN
Streszczenie

Zbadanie aktywności antagonisty MDM2-p53 RG7388 w mysich modelach nowotworowych, samodzielnie i w kombinacji z immunoterapią anty-PD-1/PD-L1
Kierownik: Aneta Wiśniewska
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 18
Okres realizacji: 2020 -2023
Kwota finansowania: 209 532 PLN
Streszczenie

Nowe układy fotochromowe do konstrukcji fotoprzełączalnych magnesów
Kierownik: dr hab. Dawid Pinkowicz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM BIS 1
Okres realizacji: 2020 -2024
Kwota finansowania: 532 800 PLN
Streszczenie

Tabletki gwałtu jako wyzwanie społeczne i analityczne - opracowanie metodologii szybkiego wykrywania substancji psychotropowych w pigułkach gwałtu oraz materiale biologicznym pobranym od ofiar
Kierownik: dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM BIS 1
Okres realizacji: 2020 -2024
Kwota finansowania: 532 068 PLN
Streszczenie

Stara reakcja w nowym świetle - rozwinięcie nowej z użyciem fotokatalitycznego przegrupowania oksazy widzialnym.
Kierownik: mgr Krzysztof Kozieł
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 18
Okres realizacji: 2020 -2023
Kwota finansowania: 207 660 PLN
Streszczenie

Spektroskopia oscylacyjna w opracowaniu modeli reorganizacji i degradacji błon erytrocytów
Kierownik: Aneta Blat
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 19
Okres realizacji: 2020 -2023
Kwota finansowania: 139 998 PLN
Streszczenie

Kompleksy chromu(III) do konstrukcji bimetalicznycznych luminoforów czułych na czynniki zewnętrzne
Kierownik: Jakub Zakrzewski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 19
Okres realizacji: 2020 -2024
Kwota finansowania: 205 932 PLN
Streszczenie

Optymalizacja struktury inhibitorów oddziaływania PD-1/PD-L1 bazujących na rusztowaniu terfenylowym
Kierownik: dr Damian Muszak
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 19
Okres realizacji: 2020 -2023
Kwota finansowania: 139 940 PLN
Streszczenie

Opracowanie kolektorów prądowych 3D dla efektywnego wykorzystania potencjału nowego materiału katodowego LKMNO do ogniw Li-ion
Kierownik: mgr Krystian Chudzik
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 19
Okres realizacji: 2020 -2024
Kwota finansowania: 175 571 PLN
Streszczenie

Izolowane zespoły chromoforów organizowane i kontrolowane przez łańcuch peptydowy
Kierownik: Marco Farinone
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 18
Okres realizacji: 2020 -2022
Kwota finansowania: 122 640 PLN
Streszczenie

Sieci MOF o mieszanych łącznikach do chemosensorów z odpowiedzią fotolumnescencyjną i elektryczną
Kierownik: dr hab. Dariusz Matoga
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 18
Okres realizacji: 2020 -2024
Kwota finansowania: 1 320 000 PLN
Streszczenie

Wpływ nieorganicznego mikrośrodowiska komórkowego na deregulację NO-zależnych procesów sygnalizacji komórkowej w schorzeniach wieku podeszłego. Od mechanizmów reakcji w układach modelowych do wskazania nowych celów terapeutycznych.
Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Stochel
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 18
Okres realizacji: 2020 -2024
Kwota finansowania: 1 996 212 PLN
Streszczenie

Rozwiązania modularne dla nowych wieloskładnikowych mateirałów molekularnych
Kierownik: dr hab. Robert Podgajny
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 18
Okres realizacji: 2020 -2024
Kwota finansowania: 1 923 132 PLN
Streszczenie

Kompleksowa ocena analitycznego potencjału elektroforezy kapilarnej sprzężonej z mikroskalową termoforezą (CE-MST)
Kierownik: dr Paweł Nowak
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 18
Okres realizacji: 2020 -2024
Kwota finansowania: 1 285 932 PLN
Streszczenie

Zmodyfikowane glikozaminoglikany jako nanośniki substancji bioaktywnych
Kierownik: dr hab. Mariusz Kępczyński
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 18
Okres realizacji: 2020 -2024
Kwota finansowania: 933 132 PLN
Streszczenie

Nowe nanoporowate anodowe materiały fotoaktywne w zakresie UV-Vis
Kierownik: dr hab. Leszek Zaraska
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 18
Okres realizacji: 2020 -2023
Kwota finansowania: 587 520 PLN
Streszczenie

Roztwory koloidalne monowarstw zeolitowych jako nowe reagenty w syntezie materiałów nanokompozytowych oraz hierarchicznych do zastosowań w katalizie i rozdziale substancji
Kierownik: prof. dr Wiesław Roth
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 19
Okres realizacji: 2020 -2025
Kwota finansowania: 1 443 600 PLN
Streszczenie

Superwydajna nanoantena molekularna do transferu chiralności do otoczenia-badania z użyciem wibracyjnej aktywności optycznej (VOA)
Kierownik: dr hab. Agnieszka Kaczor
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 19
Okres realizacji: 2020 -2025
Kwota finansowania: 2 546 400 PLN
Streszczenie

Wzloty i upadki aktywności zeolitów - rola i natura koksu w procesie katalitycznym
Kierownik: dr inż. Karolina Tarach
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 19
Okres realizacji: 2020 -2025
Kwota finansowania: 2 580 000 PLN
Streszczenie

Innowacyjne podejście do badania dystrybucji ante-mortem oraz redystrybucji post-mortem substancji psychoaktywnych w tkankach ludzkich - od modelu zwierzęcego do przypadku analizy tkanek ludzkich
Kierownik: dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 19
Okres realizacji: 2020 -2024
Kwota finansowania: 1 776 000 PLN
Streszczenie

Terapia fotodynamiczna skojarzona z immunoterapią skierowaną na punkty kontrolne PD-1/PD-L1: nowe możliwości w leczeniu nowotworów immunogennych
Kierownik: dr hab. Janusz Dąbrowski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 19
Okres realizacji: 2020 -2026
Kwota finansowania: 2 206 932 PLN
Streszczenie

Kompozytowe materiały do elektrokatalitycznego rozkładu wody: w poszukiwaniu stabilnych układów złożonych z materiałów węglowych i związków metali przejściowych
Kierownik: dr hab. Paweł Stelmachowski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 19
Okres realizacji: 2020 -2025
Kwota finansowania: 1 802 400 PLN
Streszczenie

Chiralne magnesy molekularne - kontrola absorpcji światła UV-vis za pomocą pola magnetycznego
Kierownik: dr hab. Dawid Pinkowicz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 19
Okres realizacji: 2020 -2025
Kwota finansowania: 1 987 932 PLN
Streszczenie

Modyfikacja powierzchni materiałów węglowych przy użyciu plazmy: wpływ wprowadzanych grup funkcyjnych na biokompatybilność i adhezję mikroorganizmów
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kotarba
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 19
Okres realizacji: 2020 -2025
Kwota finansowania: 866 652 PLN
Streszczenie

Projektowanie i wytwarzanie przyrostowe nowych wysokowydajnych katalizatorów strukturalnych do przyjaznej środowisku utylizacji siarkowodoru
Kierownik: prof. dr hab. Joanna Profic-Paczkowska
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 19
Okres realizacji: 2020 -2024
Kwota finansowania: 682 999 PLN
Streszczenie

Twinning dla określenia korelacji struktura wlasność - zaawansowane badania rozkładu gęstości elektronowej materiałów multifunkcjonalnych
Kierownik: dr hab. Marlena Gryl
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: GRANTY NA GRANTY
Okres realizacji: 2020 -2021
Kwota finansowania: 15 000 PLN

Badanie natury oddziaływania układów supramolekularnych z amyloidami.
Kierownik: Oskar Klimas
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: DIAMENTOWY GRANT IX
Okres realizacji: 2020 -2024
Kwota finansowania: 180 000 PLN

Inżynieria granic międzyfazowych materiałów półprzewodników dla wysoko selektywnych transformacji chemicznych indukowanych światłem
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Macyk
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SOLAR-DRIVEN CHEMISTRY
Okres realizacji: 2020 -2023
Kwota finansowania: 1 571 000 PLN

Opracowanie strukturalnego katalizatora do rozkładu N2O na podstawie funkcjonalnej korelacji: skład-morfologia-działanie
Kierownik: mgr Sylwia Gudyka
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: ETIUDA 7
Okres realizacji: 2019 - 2021
Kwota finansowania: 115 464 PLN
Streszczenie

Chemia powierzchni materiałów węglowych - od układów modelowych do kompozytowych
Kierownik: Joanna Duch
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: ETIUDA 7
Okres realizacji: 2019 - 2021
Kwota finansowania: 115 240 PLN
Streszczenie

Ramanowska aktywność optyczna związków biologicznie czynnych: badania monomerów oraz złozonych układów supramolekularnych
Kierownik: dr Monika Hałat
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: ETIUDA 7
Okres realizacji: 2019 - 2021
Kwota finansowania: 99 980 PLN
Streszczenie

Engineering multicomponent optical materials containing sulfonamides using quantum crystallography approach
Kierownik: mgr Joanna Wojnarska
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: ETIUDA 7
Okres realizacji: 2019 - 2021
Kwota finansowania: 114 112 PLN
Streszczenie

Projektowanie nanoczujników SERS do detekcji markerów chorobowych
Kierownik: dr Ewelina Wiercigroch
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: ETIUDA 7
Okres realizacji: 2019 - 2021
Kwota finansowania: 99 980 PLN
Streszczenie

Synteza, modyfikacja i charakterystyka zeolitowych materiałów dwuwymiarowych do zastosowaniń katalitycznych
Kierownik: Justyna Grzybek
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: ETIUDA 7
Okres realizacji: 2019 - 2021
Kwota finansowania: 137 960 PLN
Streszczenie

Badanie reakcji rozkładu biogennego dopaminy w obecności oksydazy monoanimowej B za pomocą metody EVB
Kierownik: dr hab. Mateusz Brela
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 2
Okres realizacji: 2019 - 2020
Kwota finansowania: 15 763 PLN

Konstrukcja nanogrzechotek katalitycznych zawierających cząstki Co3O4 do eliminacji lotnych związków organicznych
Kierownik: dr Anna Rokicińska
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 2
Okres realizacji: 2019 - 2020
Kwota finansowania: 44 000 PLN

Opracowani mikroprzepływowego urządzenia analityczno-diagnostycznego do określania zakresu stężenia litu w surowicy krwi
Kierownik: dr inż. Justyna Paluch
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 3
Okres realizacji: 2019 - 2020
Kwota finansowania: 49 940 PLN

Opracowanie i optymalizacja systemu selekcji klonów dla ukierunkowanej mutagenezy enzymów
Kierownik: dr Joanna Loch
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 3
Okres realizacji: 2019 - 2021
Kwota finansowania: 49 500 PLN

Selektywna fotokatalityczna redukcja aromatycznych związków nitrowych w obecności tlenku cynku dekorowanego nanocząstkami metali szlachetnych
Kierownik: dr Mateusz Trochowski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 3
Okres realizacji: 2019 - 2021
Kwota finansowania: 36 300 PLN

Optymalizacja metody ekstrakcji w punkcie zmętnienia do izolacji i oznaczania składników psychoaktywnych z muszkatołowca korzennego techniką elektroforezy kapilarnej
Kierownik: dr Aneta Woźniakiewicz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 3
Okres realizacji: 2019 - 2021
Kwota finansowania: 46 020 PLN

Charakterystyka fizykochemiczna nowych platform molekularnych o potencjalnych nieliniowych właściwościach optycznych w roztworze i w strukturze makrocząsteczek
Kierownik: dr hab. Tomasz Uchacz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 3
Okres realizacji: 2019 - 2021
Kwota finansowania: 44 000 PLN

Zastosowanie metod krystalografii kwantowej w projektowaniu nowych materiałów o wzmocnionych przez kokrystalizację właściwości optycznych
Kierownik: dr hab. Marlena Gryl
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA BIS 8
Okres realizacji: 2019 - 2023
Kwota finansowania: 1 092 100 PLN
Streszczenie

Nanostrukturalne elektrody półprzewodnikowe typu rdzeń-powłoka o ściśle określonej geometrii - projektowanie, otrzymywanie i charakterystyka fotoelektrochemiczna.
Kierownik: dr hab. Leszek Zaraska
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA BIS 8
Okres realizacji: 2019 - 2024
Kwota finansowania: 2 124 900 PLN
Streszczenie

Rozwój peptydów makrocyklicznych jako antagonistów oddziaływania PD-1/PD-L1. Charakterystyka współdziałania dwóch immunomodulatorów na procesy nowotworzenia.
Kierownik: dr Katarzyna Magiera-Mularz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 14
Okres realizacji: 2019 - 2022
Kwota finansowania: 1 093 600 PLN
Streszczenie

Przewodzące, binarne nanoszczotki jako molekularnie uporządkowane i samodomieszkujące się cienkie warstwy polimerowe.
Kierownik: dr Karol Wolski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 14
Okres realizacji: 2019 - 2022
Kwota finansowania: 798 654 PLN
Streszczenie

Bioaktywne materiały zdolne do naśladowania stanu hipoksji o wysokim potencjale osteogennym i angiogennym.
Kierownik: dr Michał Dziadek
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATINA 3
Okres realizacji: 2019 - 2022
Kwota finansowania: 928 438 PLN
Streszczenie

Analiza spektroskopowa i badania chiralooptyczne systemów supramolekularnych: biologicznie ważnych agregatów i układów modelowych
Kierownik: dr Monika Hałat
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 15
Okres realizacji: 2019 - 2020
Kwota finansowania: 69 900 PLN
Streszczenie

Badanie dynamiki układów oddziaływań w wybranych strukturach ko-krystalicznych.
Kierownik: Leszek Malec
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 15
Okres realizacji: 2019 - 2022
Kwota finansowania: 132 798 PLN
Streszczenie

Inżynieria wieloskładnikowych materiałów optycznycznych zawierających grupę sulfonylową z wykorzystaniem metod kwantowej krystalografii.
Kierownik: mgr Joanna Wojnarska
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 15
Okres realizacji: 2019 - 2021
Kwota finansowania: 134 348 PLN
Streszczenie

Spektroskopowa cytologia i histopatologia naciekającego raka pęcherza moczowego - dowód koncepcji.
Kierownik: lek. med. Monika Kujdowicz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 16
Okres realizacji: 2019 - 2022
Kwota finansowania: 209 997 PLN
Streszczenie

Badanie synergetyki składników katalizatora w reakcji rozkładu amoniaku jako źródła wodoru, na bazie podpórkowanych hybrydowych materiałów grafenowych
Kierownik: mgr Andrzej Kowalczyk
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 16
Okres realizacji: 2019 - 2022
Kwota finansowania: 210 000 PLN
Streszczenie

Stereoselektywna tandemowa reakcja seleno-Michaela/aldolowa.
Kierownik: dr Piotr Banachowicz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 16
Okres realizacji: 2019 - 2022
Kwota finansowania: 139 727 PLN
Streszczenie

Opracowanie nowej strategii modyfikacji ekologicz aerożelowych dla zwiększenia odwracalnej pojemności ogniw Li-ion
Kierownik: mgr Marcelina Kubicka
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 17
Okres realizacji: 2019 - 2022
Kwota finansowania: 140 000 PLN
Streszczenie

Kryształy o eksponowanych wybranych płaszczyznach krystalograficznych - nowe podejście do projektowania anod dla ogniw fotopaliwowych
Kierownik: Paweł Mikrut
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 17
Okres realizacji: 2019 - 2021
Kwota finansowania: 69 900 PLN
Streszczenie

Nowatorska metoda funkcjonalizacji mezoporowatych materiałów krzemianowych dla potrzeb katalizy heterogenicznej
Kierownik: prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 16
Okres realizacji: 2019 - 2023
Kwota finansowania: 912 000 PLN
Streszczenie

Badania interakcji molekularnych i transferu protonów w błonach biologicznych i ich modelach za pomocą spektroskopii oscylacyjnej w nanoscali
Kierownik: dr Luca Quaroni
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 16
Okres realizacji: 2019 - 2022
Kwota finansowania: 1 987 660 PLN
Streszczenie

Obrazowanie celowane na komórki nowotworowe w stanie hipoksji
Kierownik: dr hab. Małgorzata Brindell
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 17
Okres realizacji: 2019 - 2023
Kwota finansowania: 1 278 024 PLN
Streszczenie

Obrazowanie FTIR i ramanowskie jako nowa strategia analityczna w śledzeniu procesu różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych.
Kierownik: Karolina Augustyniak
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: DIAMENTOWY GRANT VIII
Okres realizacji: 2019 - 2022
Kwota finansowania: 199 000 PLN

Jony oktacyjanorenianowe w konstrukcji dynamicznych sieci koordynacyjnych wykazujących przejścia spinowe.
Kierownik: Tomasz Charytanowicz
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: DIAMENTOWY GRANT VIII
Okres realizacji: 2019 - 2023
Kwota finansowania: 220 000 PLN

Multifunkcjonalne sieci metalo-organiczne oparte na łącznikach hydrazonowych lub tetrazynowych: synteza i zastosowania.
Kierownik: Damian Jędrzejowski
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: DIAMENTOWY GRANT VIII
Okres realizacji: 2019 - 2023
Kwota finansowania: 220 000 PLN

Fotoprzełączalne materiały molekularne oparte na magneto-luminescencyjnych kompleksach lantanowców.
Kierownik: Jakub Zakrzewski
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: DIAMENTOWY GRANT VIII
Okres realizacji: 2019 - 2023
Kwota finansowania: 220 000 PLN

Teoretyczne i eksperymentalne poszukiwanie efektywnych nanomagnesów molekularnych opartych na jonach lantanowców w heterometalicznych układach koordynacyjnych.
Kierownik: Mikołaj Żychowicz
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: DIAMENTOWY GRANT VIII
Okres realizacji: 2019 - 2023
Kwota finansowania: 220 000 PLN

Platforma do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania, indentyfikacji i sortowania podtypów białaczkowych
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Barańska
Instytucja finansująca: FNP
Nazwa konkursu: TEAM NET1
Okres realizacji: 2019 - 2023
Kwota finansowania: 4 665 750 PLN

Zastosowanie symulacji molekularnych adsorpcji do modelowania przebiegu quasi-równowagowej termodesorpcji węglowodorów z materiałów mikroporowatych.
Kierownik: dr Andrzej Sławek
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: ETIUDA 6
Okres realizacji: 2018 - 2020
Kwota finansowania: 94 548 PLN
Streszczenie

Modyfikowane nanoporowate warstwy anodowego tlenku tytanu(IV) - charakterystyka i zastosowania biomedyczne.
Kierownik: mgr Anna Pawlik
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: ETIUDA 6
Okres realizacji: 2018 - 2020
Kwota finansowania: 104 484 PLN
Streszczenie

Synteza sieci metalo-organicznych Zn-MOF i Cd-MOF o mieszanych łącznikach z grupy acylohydrazonów i dikarboksylanów.
Kierownik: dr Kornel Roztocki
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: ETIUDA 6
Okres realizacji: 2018 - 2021
Kwota finansowania: 109 352 PLN
Streszczenie

Spektroskopowe badania epileptycznej tkanki mózgowej.
Kierownik: dr inż. Julia Sacharz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 1
Okres realizacji: 2018 - 2019
Kwota finansowania: 21 816 PLN

Synteza i charakterystyka tia-dipirometenu - prekursora dla nowej grupy związków typu BODIPY
Kierownik: dr Arkadiusz Gut
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 2
Okres realizacji: 2018 - 2019
Kwota finansowania: 49 830 PLN

Synteza oraz badania na obecność mezofaz niesymetrycznue podstawionych benzo[b]fenazyn
Kierownik: dr Jarosław Grolik
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 2
Okres realizacji: 2018 - 2019
Kwota finansowania: 49 984 PLN

Optymalizacja metody przygotowania i składu jakościowo-ilościowego elktrolitu podstawowego do badania czerwonych szminek z wykorzystaniem mikroemulsyjnej elektrokinetycznej chromatografii kapilarnej
Kierownik: dr Małgorzata Król
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 2
Okres realizacji: 2018 - 2019
Kwota finansowania: 50 000 PLN

Od struktury do reakcji odwodornienia - teoretyczna charakterystyka homopolarnych wiązań dwuwodorowych w układach o potencjalnym znaczeniu dla magazynowania wodoru oraz w innych nanomateriałach.
Kierownik: dr hab. Mariusz Mitoraj
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA BIS 7
Okres realizacji: 2018 - 2023
Kwota finansowania: 1 251 400 PLN
Streszczenie

Elektroprotyczne i redoksowe mechanizmy aktywacji prekursorów reaktywnych form tlenu na nieorganicznych mimetykach katalazy lub peroksydazy
Kierownik: dr hab. Piotr Pietrzyk
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA BIS 7
Okres realizacji: 2018 - 2023
Kwota finansowania: 1 923 660 PLN
Streszczenie

Bioelektrody na bazie przyjaznych środowisku bakterii kwasu mlekowego - fizykochemiczna, biochemiczna i elektrochemiczna charakterystyka w kontekście ich wykorzystania w układach bioelektrochemicznych
Kierownik: dr Magdalena Jarosz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 13
Okres realizacji: 2018 - 2022
Kwota finansowania: 577 580 PLN
Streszczenie

Badanie interakcji półprzewodników z uporządkowanymi strukturami metalo-organicznymi (MOF) i jej wpływu na procesy indukowane światłem.
Kierownik: dr Joanna Kuncewicz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 13
Okres realizacji: 2018 - 2022
Kwota finansowania: 706 600 PLN
Streszczenie

Synteza, struktura i własności polimolibdenianów modyfikowanych związkami organicznymi zawierającymi grupy karboksylowe
Kierownik: dr Marcin Oszajca
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 13
Okres realizacji: 2018 - 2022
Kwota finansowania: 650 600 PLN
Streszczenie

W kierunku dokładnej predykcji energetyki stanów spinowych dla kompleksów metali przejściowych w obliczeniach kwantowo-chemicznych
Kierownik: dr hab. Mariusz Radoń
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 13
Okres realizacji: 2018 - 2023
Kwota finansowania: 544 410 PLN
Streszczenie

Opracowanie metodyki pomiarów za pomocą technik in situ i operando FTIR do badania centrów aktywnych katalizatorów do utleniania metanu.
Kierownik: Magdalena Chrzan
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 13
Okres realizacji: 2018 - 2020
Kwota finansowania: 120 000 PLN
Streszczenie

Niskocząsteczkowe sondy chemiczne zaburzające oddziaływanie narzędzia do identyfikacji roli kompleksu tych białek w komórkach normalnych i nowotworowych - projektowanie, synteza i charakterystyka strukturalna.
Kierownik: dr inż. Radosław Kitel
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 14
Okres realizacji: 2018 - 2022
Kwota finansowania: 139 400 PLN
Streszczenie

Małocząsteczkowe inhibitory charakteryzujące oddziaływanie pomiędzy zewnątrzkomórkowymi domenami receptora programowanej śmierci (PD-1) i liganda (PD-L1)
Kierownik: prof. dr Tadeusz Holak
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MAESTRO 9
Okres realizacji: 2018 - 2020
Kwota finansowania: 3 572 600 PLN
Streszczenie

Synteza i charakterytyka nowych biomateriałów na bazie trójwymiarowych (3D) wielofunkcyjnych podłozy tytanowych
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Sulka
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 13
Okres realizacji: 2018 - 2022
Kwota finansowania: 1 030 900 PLN
Streszczenie

Indukowanie chiralności w supracząsteczkowych agregatach "gość-gospodarz" - rozwój nowych metod rezonansowej ramanowskiej aktywności optycznej
Kierownik: dr hab. Agnieszka Kaczor
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 13
Okres realizacji: 2018 - 2021
Kwota finansowania: 1 126 560 PLN
Streszczenie

Zdalne kontrolowanie światłem aktywności barwników, białek i katalizatorów: obrazowanie, sensoryka i konwersja energii
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Macyk
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 14
Okres realizacji: 2018 - 2022
Kwota finansowania: 702 800 PLN

Wielowartościowe tlenki metali przejściowych jako katalizatory redoksowe - od badań podstawowych do projektowanych właściwości i reaktywności katalitycznej
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Sojka
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 14
Okres realizacji: 2018 - 2022
Kwota finansowania: 1 327 200 PLN
Streszczenie

Eksploracja materiałów hierarchinczych jako katalizatorów rozkładu polietylenu, polipopylenu oraz polichlorku winylu do wartościowych i przyjaznych środowisku produktów
Kierownik: prof. dr hab. Kinga Góra-Marek
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 14
Okres realizacji: 2018 - 2021
Kwota finansowania: 1 600 000 PLN
Streszczenie

Heterometaliczne sieci koordynacyjne z mostkami cyjanowymi jako magnetyczne przełączniki molekularne
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Sieklucka
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 14
Okres realizacji: 2018 - 2021
Kwota finansowania: 1 711 600 PLN
Streszczenie

Nowe kompozytowe materiały katodowe do zastosowania w ogniwach paliwowych
Kierownik: dr hab. Krzysztof Kruczała
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 14
Okres realizacji: 2018 - 2022
Kwota finansowania: 999 880 PLN
Streszczenie

Polimerowe inhibitory wirusa Zika
Kierownik: prof. dr hab. Maria Nowakowska
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 14
Okres realizacji: 2018 - 2022
Kwota finansowania: 1 769 200 PLN
Streszczenie

Zastosowanie selenolanów litu jako efektywnych katalizatorów wenątrzcząsteczkowej reakcji Rauhuta-Currier - otrzymywanie podstawionych pierścieni 5-7 członowych
Kierownik: dr Szymon Buda
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 14
Okres realizacji: 2018 - 2022
Kwota finansowania: 1 037 000 PLN
Streszczenie

Kwazi-równowagowa termodesorpcja jako nowa metoda badania adsorpcji wody w porowatych polimerach koordynacyjnych oraz ich trwałości hydrotermalnej
Kierownik: prof. dr hab. Wacław Makowski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 15
Okres realizacji: 2018 - 2023
Kwota finansowania: 1 323 200 PLN
Streszczenie

Generowanie silnej fotoluminescencji i silnej anizotropii magnetycznej poprzez desolwatację i dalszą post-syntetyczną funkcjonalizację nowych sieci koordynacyjnych
Kierownik: dr hab. Szymon Chorąży
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 15
Okres realizacji: 2018 - 2022
Kwota finansowania: 1 877 120 PLN
Streszczenie

RS-SRS-MED: Mikroskopia spontanicznego i stymulowanego rozpraszania ramanowskiego do czułego i ultraszybkiego obrazowania komórek w procesie rozwoju chorób cywilizacyjnych
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Barańska
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 15
Okres realizacji: 2018 - 2022
Kwota finansowania: 1 896 400 PLN
Streszczenie

Zastosowanie zimnej plazmy w syntezie nowych materiałów dla technologii energetycznych
Kierownik: dr inż. Michał Świętosławski
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: MOBILNOŚĆ PLUS 5
Okres realizacji: 2018 - 2019
Kwota finansowania: 168 000 PLN

Opracowanie metod otrzymywania nowego typu nanostrukturalnych elektrod tlenkowych do wytwarzania i magazynowania energii.
Kierownik: Magdalena Gurgul
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: DIAMENTOWY GRANT VII
Okres realizacji: 2018 - 2022
Kwota finansowania: 220 000 PLN

Fotoluminescencyjne magnesy molekularne oparte na kompleksach lantanowców i tetracyjanometalanach.
Kierownik: mgr Maciej Wyczesany
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: DIAMENTOWY GRANT VII
Okres realizacji: 2018 - 2022
Kwota finansowania: 220 000 PLN

Twinning dla określenia korelacji struktura własność - zaawansowane badania rozkładu gęstości elektronowej materiałów multifunkcjonalnych
Kierownik: dr hab. Marlena Gryl
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: GRANTY NA GRANTY 2018
Okres realizacji: 2018 - 2018
Kwota finansowania: 30 000 PLN

Wdrożeniowe studia doktoranckie na wydziale Chemii UJ
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Macyk
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: doktorat wdrożeniowy
Okres realizacji: 2018 - 2022
Kwota finansowania: 161 700 PLN

"Lab w pęcherzyku": molekularne bramki logiczne do diagnostyki wewnatrzkomórkowej
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Barańska
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: premia na horyzoncie
Okres realizacji: 2018 - 2023
Kwota finansowania: 390 034 PLN

Development of small molecules for the immune checkpoint targeting in cancer therapy
Kierownik: prof. dr Tadeusz Holak
Instytucja finansująca: FNP
Nazwa konkursu: TEAM 4
Okres realizacji: 2018 - 2021
Kwota finansowania: 3 499 956 PLN

Nanomateriały polimerowe - otrzymywanie i zastosowanie
Kierownik: dr Natalia Wilkosz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: ETIUDA 5
Okres realizacji: 2017 - 2018
Kwota finansowania: 91 568 PLN
Streszczenie

Badanie spektroskopowe chiralnych ksantofili oraz ich supramolekularnych agregatów
Kierownik: dr Grzegorz Zając
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: ETIUDA 5
Okres realizacji: 2017 - 2018
Kwota finansowania: 101 252 PLN
Streszczenie

Asymetryczne hydrosililowanie ketonów z zastosowaniem kompleksów octanu cynku.
Kierownik: mgr Marcin Szewczyk
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: ETIUDA 5
Okres realizacji: 2017 - 2018
Kwota finansowania: 91 568 PLN
Streszczenie

Nanostrukturyzacja tlenków manganu alkaliami w kierunku zwiększenia ich katalitycznej aktywności w reakcji utleniania sadzy i lotnych związków organicznych
Kierownik: Tomasz Jakubek
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: ETIUDA 5
Okres realizacji: 2017 - 2018
Kwota finansowania: 101 308 PLN
Streszczenie

Synteza i charakterystyka nowych dwucentrowych kompleksów Pt(II) i Pd(II) z kobalaminą o potencjalnym zastosowaniu terapii antynowotworowej
Kierownik: dr hab. Łukasz Orzeł
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 1
Okres realizacji: 2017 - 2018
Kwota finansowania: 39 039 PLN

Badania przemian fazowych, struktury dynamiki reorientacyjnej i wibracyjnej w nieorganicznym związku kompleksowym [Ba(H2O)2](ReO4)2 metodami analizy termicznej (DSC), dyfrakcji (ND, XRD), spektroskopii oscylacyjnej (IR, RS) i neutronowej (IINS/QENS)
Kierownik: dr hab. Joanna Hetmańczyk
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 1
Okres realizacji: 2017 - 2018
Kwota finansowania: 16 121 PLN

Synteza totalna analogów kastanisperminy z wykorzystaniem asymetrycznej reakcji aldolowej aldehydu izoserynowego
Kierownik: dr inż. Sebastian Baś
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 1
Okres realizacji: 2017 - 2018
Kwota finansowania: 49 500 PLN

Czy można pokonać antyoksydacyjne mechanizmy obronne komórek nowotworowych i bakteryjnych projektując kompleksy metali o odpowiednich właściwościach utleniojąco-redukujących?
Kierownik: dr hab. Agnieszka Kyzioł
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 1
Okres realizacji: 2017 - 2018
Kwota finansowania: 47 300 PLN

Nowe oddczynniki zbierające do flotacji polskich rud miedzi
Kierownik: dr hab. Ewa Witek
Instytucja finansująca: NCBIR
Nazwa konkursu: CUBR 3
Okres realizacji: 2017 - 2020
Kwota finansowania: 77 5000 PLN

Charakterystyka i wzmocnienie przeciwnowotworowych własności antagonistów drugiej generacji onkogennego białka Mdm2.
Kierownik: dr Łukasz Skalniak
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 11
Okres realizacji: 2017 - 2020
Kwota finansowania: 688 320 PLN
Streszczenie

Mechanizm toksyczności i fototoksyczności fotoaktywnych nanomateriałów tlenkowych.
Kierownik: dr Przemysław Łabuz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 11
Okres realizacji: 2017 - 2022
Kwota finansowania: 539 000 PLN
Streszczenie

Konstrukcja fotolumnescencyjnych heterometalicznych architektur koordynacyjnych z mostkami cyjanowymi
Kierownik: dr hab. Szymon Chorąży
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 11
Okres realizacji: 2017 - 2019
Kwota finansowania: 799 200 PLN
Streszczenie

Biomimetyczne hydrożelowe materiały hybrydowe dla potrzeb inżynierii tkankowej - możliwość odbudowy ubytków kostnych
Kierownik: dr hab. Joanna Lewandowska-Łańcucka
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 11
Okres realizacji: 2017 - 2020
Kwota finansowania: 367 500 PLN
Streszczenie

Spektroskopia ramanowska w badaniach in vitro nad wpływem wybranych chemioterapeutyków na komórki śródbłonka
Kierownik: dr Katarzyna Majzner
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 11
Okres realizacji: 2017 - 2022
Kwota finansowania: 616 600 PLN
Streszczenie

Nanoenkapsułowane światłoczułe leki w terapii fotodynamicznej opornych nowotworów i drobnoustrojów
Kierownik: dr hab. Janusz Dąbrowski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA BIS 6
Okres realizacji: 2017 - 2023
Kwota finansowania: 1 999 880 PLN
Streszczenie

Nanomagnesy kwantowe oparte na kompleksach metali o nietypowej geometrii i z użyciem nowych, nietypowych ligandów.
Kierownik: dr hab. Dawid Pinkowicz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA BIS 6
Okres realizacji: 2017 - 2022
Kwota finansowania: 1 497 483 PLN
Streszczenie

Toksykinetyka ksenobiotyków w ludzkich tkankach: zintegrowane badania nad zachowaniem substancji psychoaktywnych w szpiku kostnym i alernatywnych materiałach sekcyjnych.
Kierownik: dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA BIS 6
Okres realizacji: 2017 - 2022
Kwota finansowania: 1 648 800 PLN
Streszczenie

Nanoceluloza+nanocząstki metali. Syntez i badania funkcjonalizowanej nanocelulozy w kierunku immobilizacji nanocząstek metali.
Kierownik: dr Dominika Pawcenis
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 12
Okres realizacji: 2017 - 2021
Kwota finansowania: 632 300 PLN
Streszczenie

Reakcje cząsteczek (NO i O2) aktywowanych na centrach żelazoporfirynowych o istotnym znaczeniu biologicznym i katalitycznym - modele i mechanizmy.
Kierownik: dr Maria Oszajca
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 12
Okres realizacji: 2017 - 2021
Kwota finansowania: 526 100 PLN
Streszczenie

Badanie stereoselektywności reakcji Mukaiyamy 2-trimetylosiloksyfuranu z chiralnymi aldehydami w roztworach wodnych.
Kierownik: Anna Adamkiewicz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 11
Okres realizacji: 2017 - 2019
Kwota finansowania: 99 996 PLN
Streszczenie

Modyfikowane nanoporowate warstwy anodowego tlenku tytanu(IV) - charakterystyka i zastosowanie do uwalniania leków i hodowli komórek
Kierownik: mgr Anna Pawlik
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 11
Okres realizacji: 2017 - 2020
Kwota finansowania: 150 000 PLN
Streszczenie

Badanie mechanizmów oddziaływania nitroksylu (HNO) z kompleskami metali przejściowych
Kierownik: dr inż. Justyna Polaczek
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 11
Okres realizacji: 2017 - 2019
Kwota finansowania: 98 400 PLN
Streszczenie

Porfirynowe kompleksy manganu jako katalizatory w reakcjach degradacji modelowych zanieczyszczeń organicznych
Kierownik: mgr Magdalena Procner
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 11
Okres realizacji: 2017 - 2019
Kwota finansowania: 98 500 PLN
Streszczenie

Symulacje molekularne adsorpcji lekkich węglowodorów na materiałach mikroporowatych w odniesieniu do termodesorpcyjnych badań doświadczalnych
Kierownik: dr Andrzej Sławek
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 11
Okres realizacji: 2017 - 2019
Kwota finansowania: 99 800 PLN
Streszczenie

Enancjioselektywna reakcja Dielsa-Aldera glioksalanów: poszukiwanie nowych katalizatorów i zastosowanie w syntezie pochodnych produktów naturalnych
Kierownik: mgr Matylda Stefaniak
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 11
Okres realizacji: 2017 - 2020
Kwota finansowania: 141 400 PLN
Streszczenie

Nowe kationowe fotouczulacze dla potrzeb przeciwbakteryjnej terapii fotodynamicznej (aPDT)
Kierownik: dr Magdalena Obłoza
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 12
Okres realizacji: 2017 - 2021
Kwota finansowania: 149 900 PLN
Streszczenie

Modyfikowane warstwy anodowego tlenku cyny o złożonej budowie wewnętrznej jako obiecujace fotoanody do fotoelektrochemicznego rozkładu wody.
Kierownik: mgr Karolina Gawlak
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 12
Okres realizacji: 2017 - 2021
Kwota finansowania: 149 999 PLN
Streszczenie

Kapsuły polimerowe na bazie polimerów amfifilowych jako mikroreaktory chemiczne
Kierownik: dr Joanna Odrobińska-Baliś
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 12
Okres realizacji: 2017 - 2019
Kwota finansowania: 100 000 PLN
Streszczenie

Projektowanie, synteza i analiza strukturalna małocząsteczkowych sond chemicznych, zdolnych do hamowania aktywności deubikwitynazy USP2
Kierownik: dr Marcin Tomala
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 12
Okres realizacji: 2017 - 2018
Kwota finansowania: 50 000 PLN
Streszczenie

Opracowanie strukturalnego katalizatora do rozkładu N2O na podstawie funkcjonalnej korelacji: skład-morfologie-działanie
Kierownik: mgr Sylwia Gudyka
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 12
Okres realizacji: 2017 - 2019
Kwota finansowania: 99 000 PLN
Streszczenie

Hierarchiczne projektowanie katalizatorów dopalania metanu na bazie metalowych nośników strukturalnych
Kierownik: mgr inż. Ewelina Salamon
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 12
Okres realizacji: 2017 - 2020
Kwota finansowania: 99 998 PLN
Streszczenie

Sterowanie przeciwnowotworowym działaniem polipirydylowych kompleksów rutenu w kierunku hamowania procesu przerzutowania.
Kierownik: dr hab. Małgorzata Brindell
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 11
Okres realizacji: 2017 - 2021
Kwota finansowania: 1 191 320 PLN
Streszczenie

Badanie wpływu wybranych trwałych zanieczyszczeń organicznych środowiska na strukturęi właściwości modelowych błon komórek destruentów oraz na aktywność fosfolipaz
Kierownik: dr hab. Marcin Broniatowski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 11
Okres realizacji: 2017 - 2020
Kwota finansowania: 1 124 100 PLN
Streszczenie

Badanie wpływu bioatkywnych lipoidów kationowych na membrany lipidowe
Kierownik: dr hab. Paweł Wydro
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 11
Okres realizacji: 2017 - 2020
Kwota finansowania: 765 550 PLN
Streszczenie

Konstrukcja zaawansowanych katalizatorów o kontrolowanej porowatości i zwiększonej dostępności centrów aktywnych w oparciu o zeolity warstwowe
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Gil
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 11
Okres realizacji: 2017 - 2021
Kwota finansowania: 753 550 PLN
Streszczenie

Nano- i mikrostruktury polimerowe powstające w wyniku samoorganizacji kopolimerów blokowych - otrzymywanie i zastosowanie jako nośniki substancji bioaktywnych
Kierownik: dr hab. Mariusz Kępczyński
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 11
Okres realizacji: 2017 - 2021
Kwota finansowania: 912 800 PLN
Streszczenie

Projektowanie nanoczujników SERS dla detekcji ex vivo stanu zapalnego w naczyniach krwionośnych
Kierownik: dr hab. Kamilla Małek
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 11
Okres realizacji: 2017 - 2021
Kwota finansowania: 861 660 PLN
Streszczenie

Nowatorska metoda preparatyki katalizatorów strukturalnych - wykorzystanie mikroorganizmów do homogenicznego osadzania nanocząstek faz aktywnych na powierzchnię nośników
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kotarba
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 11
Okres realizacji: 2017 - 2020
Kwota finansowania: 793 020 PLN
Streszczenie

Syntetyczne i naturalne glinokrzemiany warstwowe jako podstawa wysokopowierzchniowych katalizatorów o kontrolowanej strukturze porowatej
Kierownik: prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 11
Okres realizacji: 2017 - 2020
Kwota finansowania: 848 200 PLN
Streszczenie

Więcej niż lit: modelowanie obliczeniowe eletrolitów dla ogniw jonowych
Kierownik: dr hab. Andrzej Eilmes
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 11
Okres realizacji: 2017 - 2021
Kwota finansowania: 245 190 PLN
Streszczenie

Badania spektroskopowe układów z wiązaniami wodorowymi
Kierownik: prof. dr hab. Marek Wójcik
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 11
Okres realizacji: 2017 - 2022
Kwota finansowania: 285 100 PLN
Streszczenie

Polielektrolity blokowe regulujące krzepliwość krwi - synteza, badania fizykochemiczne i biologiczne
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Szczubiałka
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 11
Okres realizacji: 2017 - 2022
Kwota finansowania: 620 000 PLN
Streszczenie

Zbadanie mechanizmu oddziaływania skrobi z reaktywnymi formami tlenu, generowanymi w trakcie jej modyfikacji innowacyjnymi metodami utleniania
Kierownik: dr hab. Magdalena Kurdziel
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 12
Okres realizacji: 2017 - 2022
Kwota finansowania: 611 060 PLN
Streszczenie

Wieloskalowa eksploracja transformacji alkoholi do węglowodorów w kanałach zeolitów: od modelowania centrum aktywnego do symulacji procesów ciągłych
Kierownik: dr hab. Witold Piskorz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 12
Okres realizacji: 2017 - 2021
Kwota finansowania: 883 599 PLN
Streszczenie

Nanostrukturalne anodowe TiO2 i WO3 modyfikowane/domieszkowane tlenkami metali przejściowych jako fotoanody do zastosowań elektorkatalitycznych i sensorycznych
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Sulka
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 12
Okres realizacji: 2017 - 2021
Kwota finansowania: 996 000 PLN
Streszczenie

Zielona analiza przepływowa
Kierownik: prof. dr hab. Paweł Kościelniak
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 12
Okres realizacji: 2017 - 2022
Kwota finansowania: 644 900 PLN
Streszczenie

Spektrohistopatologia FTIR and immunoSERS w identyfikacji stanu biochemicznego mikroprzerzutów i niszy pre-metastatycznej w mysim modelu nowotworu sutka
Kierownik: dr hab. Kamilla Małek
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 12
Okres realizacji: 2017 - 2022
Kwota finansowania: 1 011 050 PLN
Streszczenie

Drukowanie 3 D - od projektu cyfrowego do praktycznych zastosowań katalitycznych
Kierownik: prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 12
Okres realizacji: 2017 - 2021
Kwota finansowania: 259 180 PLN

Jeśli nie monolit ceramiczny to co? Opracowanie reaktora katalitycznego z wypełnieniem w postaci pian stałych do dopalania metanu
Kierownik: prof. dr hab. Joanna Profic-Paczkowska
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 12
Okres realizacji: 2017 - 2021
Kwota finansowania: 520 400 PLN
Streszczenie

Funcjonalizowane heliceny w konstrukcji molekularnych materiałów magneto-optycznych.
Kierownik: Gabriela Handzlik
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: DIAMENTOWY GRANT VI
Okres realizacji: 2017 - 2021
Kwota finansowania: 220 000 PLN

Funkcjonalizacja solwatomagnetycznych sieci koordynacyjnych z mostkami cyjankowymi.
Kierownik: Michał Heczko
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: DIAMENTOWY GRANT VI
Okres realizacji: 2017 - 2022
Kwota finansowania: 220 000 PLN

Racjonalne projektowanie i synteza magnetycznych porowatych polimerów koordynacyjnych oraz molekularnych multiferroików.
Kierownik: Michał Magott
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: DIAMENTOWY GRANT VI
Okres realizacji: 2017 - 2021
Kwota finansowania: 220 000 PLN

Doktorat wdrożeniowy, W. Chemii
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Macyk
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: doktorat wdrożeniowy
Okres realizacji: 2017 - 2021
Kwota finansowania: 646 800 PLN

In quest of a more efficient quantum solar energy exploitation in energy downhill and uphill photocatalytic processes (INGENIOUS)
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Macyk
Instytucja finansująca: FNP
Nazwa konkursu: TEAM 3
Okres realizacji: 2017 - 2021
Kwota finansowania: 3 499 605 PLN

Projekty w roku 2016

 

Elektrokatalityczne właściwości elektrod z uporządkowanym układem nanodrutów AgPd względem redukcji halogenków alifatycznych w wodzie

Kierownik: mgr Anna Brudzisz (dr hab. Grzegorz Sulka)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 10

 

Analiza spektroskopowa supramolekularnych agregatów ksantofili

Kierownik: mgr Grzegorz Zając (prof. dr hab. Małgorzata Barańska)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 10

 

Synteza małocząsteczkowych sond chemicznych oraz charakterystyka strukturalna ich oddziaływania na szlak sygnałowy receptora programowanej śmierci (PD-1) i jego liganda (PD-L1)

Kierownik: mgr Katarzyna Guzik (prof. dr Tadeusz Holak)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 10

 

Opracowanie technik spektroskopowej analizy powierzchni do badania zależności pomiędzy strukturą i aktywnością katalizatorów. Badania in situ, operando i obrazowanie AFM/Raman

Kierownik: mgr Damian Chlebda (dr hab. Joanna Łojewska)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 10

 

Nowe, nanostrukturalne materiały karbożelowe o funkcjonalnych właściwościach elektrochemicznych otrzymywane z polimerów naturalnych

Kierownik: dr hab. Marcin Molenda

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 10

 

Inżynieria stanów elektronowych fotokatalizatorów półprzewodnikowych

Kierownik: dr hab. Wojciech Macyk, prof. UJ

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 10

 

Inżynieria stanów elektronowych fotokatalizatorów półprzewodnikowych

Kierownik: dr Beata Nowicka

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 10

 

Ilościowy wgląd w przebieg reakcji katalitycznej z wykorzystaniem metod spektroskopowych w modzie operando

Kierownik: dr hab. Kinga Góra-Marek

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: SONATA BIS 5

 

Skoniugowane nanoszczotki polimerowe – struktura molekularna a właściwości optyczne i elektryczne

Kierownik: prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 9

 

Poszukiwanie przewodników protonowych MOF z podejściem mechanochemicznym

Kierownik: dr hab. Dariusz Matoga

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: SONATA 9

 

Synteza enancjomerycznie czystych 5a-karbacukrów oraz ich pochodnych na drodze stereoselektywnej reakcji tworzenia wiązania węgiel-węgiel

Kierownik: dr Szymon Buda

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: SONATA 9

 

Zastosowanie metody gęstości elektronowej wiązań zdelokalizowanych (EDDB) w analizie struktury i reaktywności układów molekularnych

Kierownik: dr Dariusz Szczepanik

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: SONATA 9

 

Biokompatybilne nanokapsuły polimerowe jako nośniki leków przeciwnowotworowych

Kierownik: dr Joanna Szafraniec (dr hab. Szczepan Zapotoczny, prof. UJ)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 9

 

Generowanie reaktywnych form tlenu na amorficznych tlenkach d0 – międzyfazowe procesy elektroprotyczne z udziałem H2O2

Kierownik: mgr Kamila Sobańska (prof. dr hab. Zbigniew Sojka)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 9

 

Testowanie małocząsteczkowych związków za pomocą spektroskopii NMR w celu zidentyfikowania sond chemicznych dla niekanonicznego białka Hub1

Kierownik: mgr Katarzyna Kubica (prof. dr Tadeusz Holak)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 9

 

Analiza mechanizmu zmian właściwości kwasowo-zasadowych wybranych związków modelowych w różnorodnych układach supramolekularnych, z zastosowaniem elektroforezy kapilarnej

Kierownik: mgr Paweł Nowak (prof. dr hab. Paweł Kościelniak)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 9

 

Nowe związki koordynacyjne rutenu zawierające aminometylofosfiny – synteza i charakterystyka

Kierownik: mgr Michał Płotek (prof. dr hab. Grażyna Stochel)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 9

 

Nowe polimerosomy zbudowane z pary mocnych polielektrolitów blokowych – właściwości i zastosowanie jako nośniki substancji

Kierownik: mgr Urszula Kwolek (dr hab. Mariusz Kępczyński)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 9

 

 

Projekty w roku 2015

 

Zanieczyszczenia powietrza a choroby autoimmunologiczne: rola wielofazowej chemii nieorganicznej

Kierownik: prof. dr hab. Rudi van Eldik

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: SYMFONIA 3

 

Zmiany strukturalne w błonie pęcherzyków płucnych wywołane peroksydacją lipidów i zanieczyszczeniami atmosferycznymi: teoretyczne i eksperymentalne badania modelowe

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Korchowiec

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 7

 

Badania i charakterystyka procesów fizykochemicznych w katodzie C/Li2MnSiO4 pracującej w ogniwie Li-ion

Kierownik: dr Marcin Molenda

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 7

 

Nowe polielektrolity jako potencjalne inhibitory virusa HSV-1 – synteza, właściwości i mechanizm działania

Kierownik: prof. dr hab. Maria Nowakowska

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 7

 

Nanostrukturalne tlenki półprzewodnikowe – otrzymywanie, modyfikacja i charakterystyka

Kierownik: dr Leszek Zaraska

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: SONATA 7

 

Implementacja czasowo-rozdzielczej spektroskopii Rapid Scan FT-IR do badań natury centrów aktywnych oraz transformacji cząsteczek reagentów w materiałach mikro/mezoporowatych

Kierownik: dr inż. Karolina Tarach

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: SONATA 7

 

Opracowanie metody analiz rozkładu mas cząsteczkowych fibroiny za pomocą chromatografii żelowej

Kierownik: mgr Dominika Pawcenis

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 7

 

Nanoprzestrzenna inżynieria krystaliczna nowych rozgałęzionych magnetyków molekularnych

Kierownik: dr hab. Robert Podgajny

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: SONATA BIS 4

 

Nowe podejście do oddziaływań typu anion-pi: addukty supramolekularne z udziałem anionowych kompleksów jonów metali d-elektronowych i cząsteczek organicznych z niedoborem gęstości elektronowej pi

Kierownik: dr hab. Robert Podgajny

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 8

 

Materiały nanostrukturalne jako platforma syntezy i dostarczania substancji leczniczych

Kierownik: dr Wiesław Roth

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 8

 

Poszukiwanie multifunkcjonalnych magnesów molekularnych

Kierownik: prof. dr hab. Barbara Sieklucka

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 8

 

Inżynieria krystaliczna materiałów optycznie liniowych i nieliniowych – od własności atomowych i cząsteczkowych do trójwymiarowej struktury krystalicznej

Kierownik: dr Marlena Gryl

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: SONATA 8

 

Fotokatalityczne generowanie reaktywnych form tlenu w układach zawierających ozon

Kierownik: mgr Szymon Wojtyła

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 8

 

Charakterystyka spektroskopowa i fotokatalityczna materiałów opartych na tlenku tytanu(IV) modyfikowanych różnymi tlenkami metali

Kierownik: mgr Marcin Surówka

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 8

 

Od magnetycznych polimerów koordynacyjnych do nanomagnesów kwantowych

Kierownik: Dr Dawid Pinkowicz

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: IUVENTUS PLUS

 

Konstrukcja zaawansowanych przełączników molekularnych wykorzystujących przejścia spinowe i przeniesienie ładunku

Kierownik: Dr Szymon Chorąży

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: IUVENTUS PLUS

 

Zastosowanie kapilar modyfikowanych fizykochemicznie w poprawie jakości rozdziałów elektroforetycznych

Kierownik: Mgr Paweł Nowak

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: IUVENTUS PLUS

 

Rozwój nowoczesnych technik przygotowania próbek pod kątem analiz toksykologicznych

Kierownik: Dr Michał Woźniakiewicz

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: IUVENTUS PLUS

 

Ftalocyjaninowe i porfirynowe kompleksy metali w fotomedycynie i fotokatalizie

Kierownik: Dr Janusz Dąbrowski

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: IUVENTUS PLUS

 

Organiczno-nieorganiczne nanostrukturalne materiały kompozytowe do zastosowań termoelektrycznych

Kierownik: Dr inż. Katarzyna Hnida

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: IUVENTUS PLUS

 

Elektroaktywne ligandy dioksotiadiazolowe w konstrukcji multifunkcjonalnych magnesów molekularnych

Kierownik: Mirosław Arczyński

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: DIAMENTOWY GRANT

 

 

Projekty w roku 2014

 

Innowacyjne, modyfikowane opatrunki nanocelulozowe

Kierownik: dr hab. Szczepan Zapotoczny, prof. UJ

Instytucja finansująca: NCBR

Nazwa konkursu: INNOTECH

 

Materiały tlenkowe typu KxMyOz (M=Mn, Fe, CO) jako katalizatory dopalania sadzy

Kierownik: mgr Piotr Legutko

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: ETIUDA 2

 

Wpływ benzylopiperazyny – modelowego związku z grupy dopalaczy na stan energetyczny komórek, apoptozę i stres oksydacyjny

Kierownik: mgr Karolina Persona

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: ETIUDA 2

 

Spektroskopia oscylacyjna w farmakologii śródbłonka

Kierownik: mgr Katarzyna Majzner

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: ETIUDA 2

 

Stereokontrolowana synteza Pandarozydów E-J

Kierownik: mgr Patrycja Gołębiowska

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: ETIUDA 2

 

Poszukiwanie inhibitorów oddziaływania białek MDM2-p53. Trójpodstawione pochodne 1,5-dihydro-2H-pirol-2-onu

Kierownik: mgr Ewa Wrona

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: ETIUDA 2

 

Przejściowe stany białek w projektowaniu niskocząsteczkowych inhibitorów oddziaływań białko-białko

Kierownik: prof. dr Tadeusz Holak

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: SYMFONIA 2

 

Charakterystyka właściwości kwasowo/redoksowych oraz parametrów teksturalnych materiałów hierarchicznych w perspektywie ich zastosowań jako katalizatorów

Kierownik: dr hab. Kinga Góra-Marek

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 5

 

Od centrum aktywnego do reaktora: projektowanie aktywności katalizatorów z tlenków metali dla nośników strukturalnych o wysokich parametrach transportu masy i ciepła

Kierownik: dr hab. Joanna Łojewska

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 5

 

Warstwy syntetyczne nowej generacji do oddziaływania z ciekłą tkanką łączną

Kierownik: dr hab. Aleksandra Wesełucha-Birczyńska

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 5

 

Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporządkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylko

Kierownik: dr hab. inż. Piotr Michorczyk (dr hab. Piotr Kuśtrowski – WCh UJ)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 5

 

Oddziaływania małocząsteczkowych i polimerowych związków kationowych z glikozaminoglikanami w roztworze i na wybranych modelach komórkowych

Kierownik: dr Kamil Kamiński

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: SONATA 5

 

Transferyna i receptor transferynowy, rola w transporcie kompleksów rutenu do cytozolu komórek nowotworowych

Kierownik: mgr inż. Klaudyna Śpiewak (prof. dr hab. Grażyna Stochel)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 5

 

Badanie wpływu leków znieczulających miejscowo na modelowe błony komórek nerwowych, mitochondrialnych i erytrocytów, z zastosowaniem techniki monowarstw Langmuira

Kierownik: mgr Justyna Mildner (prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 5

 

Nanoporowaty tlenek tytanu 3D otrzymywany na drodze anodyzacji jako obiecujący materiał na fotoelektrody

Kierownik: mgr Joanna Kapusta-Kołodziej (dr hab. Grzegorz Sulka)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 5

 

Nowe nanośniki kurkuminy typu"pro-lek" – charakterystyka fizykochemiczna i biologiczna na modelach in vitro

Kierownik: mgr Dorota Bielska (prof. dr hab. Maria Nowakowska)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 5

 

Lekcja od natury: estry kwasu pirogronowego w syntezie asymetrycznej

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Młynarski

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: MAESTRO 5

 

Teoretyczne badania mechanizmu kopolimeryzacji CO2 z epoksydami wobec dwufunkcyjnych katalizatorów opartych na kompleksach kobaltu(III) z ligandami salenowymi: związek między strukturą kompleksu a jego aktywnością

Kierownik: prof. dr hab. Artur Michalak

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 6

 

Dwufunkcyjne kompozyty węglowo-tlenkowe typu „core-shell" do eliminacji lotnych związków organicznych metodą adsorpcyjo-katalityczną

Kierownik: dr hab. Piotr Kuśtrowski

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 6

 

Pomiar pojemności dielektrycznej membrany tiolowej w funkcji potencjału jako podstawa detekcji w czujnikach elektrochemicznych nowej generacji

Kierownik: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 6

 

Badanie toksykokinetyki oraz obrazowanie czasowej i przestrzennej dystrybucji tytanu w wewnętrznych strukturach wybranych narządów na modelu zwierzęcym

Kierownik: mgr Magdalena Golasik ( prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 6

 

Ocena potencjału fotodynamicznego polipirydylowych kompleksów rutenu połączonych z nitroimidazolem

Kierownik: mgr Olga Mazuryk (dr Małgorzata Brindell)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 6

 

Analiza porównawcza widm FTIR i chromatogramów uzyskanych techniką Py-GC/MS dla materiałów polimerowych, wsparta metodami redukcji wymiarowości danych wielowymiarowych

Kierownik: mgr inż. Agnieszka Martyna (dr hab. Grzegorz Zadora)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 6

 

Badanie właściwości chemicznych i biologicznych modyfikowanego nanoporowatego tlenku tytanu(IV) syntezowanego metodą anodyzacji

Kierownik: mgr Magdalena Jarosz (dr hab. Grzegorz Sulka)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 6

 

Badanie oddziaływań waniloidów z materiałami MOF na potrzeby uwalniania cząsteczek w terapiach antynowotworowych

Kierownik: mgr inż. Bartosz Marszałek (dr hab. Barbara Gil)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 6

 

Fotoaktywne układy polimerowe szczepione z powierzchni do wydajnego zbierania i transferu energii światła słonecznego

Kierownik: dr Michał Szuwarzyński

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: SONATA 6

 

Zastosowanie technik chromatografii cieczowej do analizy specjacyjnej manganu i ich wdrożenie do oceny stresu oksydacyjnego w roślinach

Kierownik: dr Anna Tobiasz

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: SONATA 6

 

Wiązanie i aktywacja małych cząsteczek zawierających azot na materiałach zeolitowych-badania spektroskopowe i modelowanie molekularne

Kierownik: dr Katarzyna Podolska-Serafin

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: SONATA 6

 

Nowe modyfikowane bakteriochloryny w fotoimmunoterapii. Aspekty chemiczne i biologiczne

Kierownik: dr Janusz Dąbrowski

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: SONATA 6

 

Efekty uboczne leczenia AIDS - geny i lipidy

Kierownik: mgr Kamil Jurowski (prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski)

Instytucja finansująca: FNP

Nazwa konkursu: INTER

 

Stworzenie wydajnej i wysokorozdzielczej platformy do diagnostyki raka prostaty przy użyciu kaskadowego lasera kwantowego

Kierownik: mgr Tomasz Wróbel

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: MOBILNOŚĆ PLUS

 

Nanostrukturalne układy grafenowo - polimerowe otrzymywane metodą polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP)

Kierownik: mgr inż. Maciej Kopeć

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: MOBILNOŚĆ PLUS

 

 

Projekty w roku 2013

 

Structure-Bonding-Property Relationships in Transition-Metal Based Catalytic and Chiral Materials: Towards Rational Design of Systems with Desired Properties

Kierownik: dr Monika Srebro

Instytucja finansująca: FNP

Nazwa konkursu: HOMING PLUS

 

Atomic - Level Understanding of Electric and Magnetic Polarization at the Organic – Metal Interface for Applications in Data Storage and Spin Processsing

Kierownik: dr James Hooper

Instytucja finansująca: FNP

Nazwa konkursu: HOMING PLUS

 

Alginate/chitosan core-shell beads with bioactive functionalities

Kierownik: dr Agnieszka Kyzioł

Instytucja finansująca: FNP

Nazwa konkursu: POMOST

 

Funkcjonalizowanie powłoki polimerowej na powierzchni implantu metalowego w kierunku kontrolowanego uwalniania leków

Kierownik: mgr inż. Monika Gołda

Instytucja finansująca: FNP

Nazwa konkursu: VENTURES

 

Funkcjonalizowane nanocząstki do zastosowań w profilaktyce i leczeniu chorób układu oddechowego wywołanych koronawirusami

Kierownik: mgr Justyna Ciejka

Instytucja finansująca: FNP

Nazwa konkursu: VENTURES

 

Opracowanie innowacyjnego katalizatora do niskotemperaturowej redukcji emisji podtlenku azotu

Konsorcjum: dr hab. inż. Marcin Wilk (INS, Puławy – kierownik projektu), UJ: prof. dr hab. Zbigniew Sojka

Instytucja finansująca: NCBR

Nazwa konkursu: Program Badań Stosowanych

 

Opracowanie nowej generacji nanokompozytów anodowych C/Sn dla akumulatorów litowych o wysokiej pojemności

Kierownik: mgr Agnieszka Chojnacka (dr Marcin Molenda)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 4

 

Wieloparametrowe obrazowanie komórek przy pomocy spektroskopii oscylacyjnej, AFM i SNOM: analiza biochemicznych zmian w pojedynczych komórkach śródbłonka wywołanych stresem, patologią i terapią lekową

Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Barańska

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: MAESTRO 4

 

Szczotki polimerowe szczepione z powierzchni tlenku cynku w formie nanokrystalicznego filmu oraz nanocząstek

Kierownik: dr Agata Pomorska (dr hab. Szczepan Zapotoczny, prof. UJ)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: FUGA 2

 

4xS ksantofili: Struktura, Spektroskopia, Stereochemia i Samoorganizacja w odniesieniu do biochemii badanych pigmentów

Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Barańska

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 4

 

Sieci metalo-organiczne MOF oparte na polifunkcyjnych ligandach hydrazonowych: synteza, struktura i właściwości fizykochemiczne

Kierownik: dr Dariusz Matoga

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 4

 

Antybakteryjne nośniki leków oparte na kaliksarenach

Kierownik: dr Beata Korchowiec

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 4

 

Badania oddziaływania bioaktywnych polimerów z membranami lipidowymi

Kierownik: dr hab. Mariusz Kępczyński

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 4

 

Teoretyczne modelowanie efektu rozpuszczalnika w cieczach jonowych: model jawnego rozpuszczalnika

Kierownik: dr hab. Andrzej Eilmes

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 4

 

Rozwój termoporozymetrii jako metody badania materiałów mezoporowatych

Kierownik: dr Dorota Majda

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 4

 

Funkcjonalizacja powierzchni mezoporowatej krzemionki na drodze depozycji struktur polimerowych zawierających grupy aminowe

Kierownik: dr hab. Piotr Kuśtrowski

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 4

 

Synteza i zastosowanie nowych katalizatorów zawierających cynk i żelazo do asymetrycznej redukcji prochiralnych ketonów

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Młynarski

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 4

 

Synteza nowych magnetycznych polimerów koordynacyjnych opartych na oktacyjanobianie(IV)

Kierownik: mgr Bernard Czarnecki (prof. dr hab. Barbara Sieklucka)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 4

 

Nanostrukturalne elektrody Ag jako nowoczesne amperometryczne sensory do wykrywania i oznaczania H2O2

Kierownik: mgr Elżbieta Kurowska (prof. dr hab. Marian Jaskuła)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 4

 

Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i cytotoksyczność nanokompozytów chitozanowo-srebrowych

Kierownik: mgr Anna Regiel-Futyra (dr Agnieszka Kyzioł)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 4

 

Charakteryzacja szlaku CD44/p53 występującego w nowotworowych komórkach macierzystych: sondy chemiczne, peptydy, koniugaty, sąsiednie szlaki oraz struktury białek CD44 i Stad2

Kierownik: prof. dr Tadeusz Holak

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: MAESTRO 3

 

Nanostrukturalne układy tlenkowe na osnowie mezoporowatych nośników krzemianowych jako katalizatory wybranych procesów środowiskowych

Kierownik: dr hab. Lucjan Chmielarz

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 3

 

Nowe warianty beta-laktoglobuliny o zwiekszonym powinowactwie do wybranych leków o wysokiej toksyczności

Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Lewiński

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 3

 

Badanie mechanizmów adsorpcji bradykininy i jej analogów immobilizowanych na różnorodnych powierzchniach metalicznych

Kierownik: mgr Dominika Skołuba (dr hab. Edyta Proniewicz)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 3

 

Wykorzystanie metod lipidomicznych w diagnostyce depresji

Kierownik: mgr Agatha Grela (prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 3

 

Analiza alkaloidów chinolinowych metodami spektroskopii oscylacyjnej

Kierownik: mgr Maciej Roman (dr hab. Małgorzata Barańska)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 3

 

Badania nad wpływem struktury polikationów na efektywność oddziaływania z kwasami nukleinowymi w kontekście ich zastosowania w transfekcjach

Kierownik: mgr Magdalena Wytrwał (prof. dr hab. Maria Nowakowska)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 3

 

Fotosensybilizatory hybrydowe oparte na glinokrzemianach warstwowych i chromoforach pochodzenia naturalnego

Kierownik: mgr Dominik Drozd (dr hab. Krzysztof Szczubiałka)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 3

 

Rola oddziaływania kompleksów rutenu z NO w kontekście hamowania procesu angiogenezy

Kierownik: mgr Maria Oszajca (prof. dr hab. Grażyna Stochel)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 3

 

Podłoża polimerowe stymulujące różnicowanie ludzkich macierzystych komórek mezenchymalnych w kierunku osteoblastów

Kierownik: mgr Anna Mikulska (dawniej Plewa) (dr hab. Krzysztof Szczubiałka)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 3

 

Fotokatalityczne warstwy aktywne w świetle widzialnym na powierzchniach polimerowych – określenie mechanizmów powstawania powłok i ich fotoaktywności

Kierownik: mgr inż. Rafał Sadowski (dr hab. Wojciech Macyk)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 3

 

Modyfikacja powierzchni powłok polimerowych zabezpieczających powierzchnie implantów w kierunku kontrolowanego uwalniania leków

Kierownik: mgr inż. Monika Gołda (dr hab. Andrzej Kotarba)

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 3

 

Otrzymywanie nanoporowatych warstw tlenkowych w procesie anodowego utleniania metalicznej cyny

Kierownik: dr Leszek Zaraska

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: IUVENTUS PLUS

 

Funkcjonalne materiały molekularne oparte na kompleksach niklu(II) i policyjanometalanach

Kierownik: Mateusz Reczyński (prof. dr hab. Barbara Sieklucka)

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: DIAMENTOWY GRANT

 

Projektowanie i tworzenie oprogramowania do obróbki i analizy wyników pomiarów metodą dyfraktometrii proszkowej

Kierownik: dr Marcin Kozieł

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: IUVENTUS PLUS

 

Badanie materiałów kryjących dla celów kryminalistycznej ekspertyzy dokumentów z wykorzystaniem elektroforezy kapilarnej (CE) z detektorem fluorescencyjnym wzbudzanym laserowo (LIF) oraz spektroskopii laserowo indukowanego rozpadu (LIBS)

Kierownik: dr Małgorzata Król

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: IUVENTUS PLUS

 

Nowe fotokatalizatory półprzewodnikowe aktywne w świetle widzialnym

Kierownik: dr Joanna Kuncewicz

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: IUVENTUS PLUS

 

Czy skład błon biologicznych determinuje aktywność membranową steroli? – Badania z zastosowaniem dwuwymiarowych monowarstw lipidowych

Kierownik: dr Paweł Wydro

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: IUVENTUS PLUS

 

Fotokatalizatory czwartej generacji: nanokompozyty do oczyszczania wody w tanich fotoreaktorach

Kierownik: dr hab. Wojciech Macyk, prof. UJ

4G-PHOTOCAT projekt międzynarodowy współfinansowany

 

Strategie oceniania uczniów metodami samodzielnego odkrywania wiedzy w naukach przyrodniczych

Kierownik: dr Paweł Bernard

SAILS projekt międzynarodowy współfinansowany

 

Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami

Kierownik: dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał

Projekt systemowy (MNiSW) Brokerzy Innowacji

 

 

Projekty w roku 2012

 

Przekształcenie naturalnych disacharydów w pochodne kwasów uronowych i ich zastosowanie w syntezie glikozydów steroidowych oraz nowoczesnych leków przeciwzakrzepowych

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Młynarski

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 3

 

Zastosowanie Techniki Monowarstw Langmuira do Badania Oddziaływań Biologicznie Aktywnych Pentacyklicznych Triterpenow z Lipidami Strukturalnymi Blon Bakteryjnych i Mitochondrialnych

Kierownik: dr hab. Marcin Broniatowski

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 3

 

Cykle redoksowe z udziałem makrocyklicznych kompleksów metali w aktywacji małych cząsteczek (O2, NO) w układach homogenicznych: modele, mechanizmy, kataliza

Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Stochel

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 3

 

Nanokompozytowe materiały tlenkowe: od rozmiarów i morfologii do reaktywności

Kierownik: dr Paweł Stelmachowski

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: SONATA 3

 

Hybrydowe adsorbenty i sensory biomarkerów zawierających adeninę

Kierownik: dr hab. Krzysztof Szczubiałka

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 2

 

Dwuwymiarowe zeolity o modyfikowalnej architekturze

Kierownik: dr hab. Barbara Gil

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 2

 

Katalityczne usuwanie gazów cieplarnianych na modelowych nanostrukturalnych układach spinelowych

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Sojka

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 2

 

Ocena efektów dezynfekcji archiwaliów plazmą niskotemperaturową

Kierownik: dr hab. Tomasz Łojewski

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 2

 

Określenie współdziałania stabilnych rodników z antyoksydantami generowanymi w nasionach zbóż w prognozowaniu odporności roślin na stresy środowiskowe

Kierownik: dr hab. Maria Łabanowska

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS 2

 

Synteza nowych ftalocyjanin do zastosowań w celowanej fotodynamicznej terapii nowotworów

Kierownik: dr Łukasz Łapok

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: SONATA 2

 

Opracowanie syntezy nowoczesnych materiałów zeolitowych o hierarchicznej strukturze porowatej

Kierownik: Małgorzata Rutkowska

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 2

 

Badania mechanizmów adsorpcji kwasów N-benzenoamino(boronofenylo)metylofosforanowych na różnorodnych powierzchniach metalicznych

Kierownik: dr Natalia Piergies

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 2

 

Projektownie aktywnych nanostruktur katalitycznych na nośnikach w postaci struktur krótkokanałowych do dopalania metanu i węglowodorów – mechanizm i kinetyka reakcji

Kierownik: dr Przemysław Jodłowski

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 2

 

Nowe halogenowe pochodne porfiryn w innowacyjnych strategiach medycznych

Kierownik: dr Janusz Dąbrowski

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: IUVENTUS PLUS

 

Heterogeniczne wiązanie i aktywacja tlenu w mineralnych układach biomimetycznych - rola struktury elektronowej i magnetycznej

Kierownik: dr Piotr Pietrzyk

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: IUVENTUS PLUS

 

Centra metali przejściowych: struktura elektronowa, oddziaływania metal-ligand, właściwości magnetyczne

Kierownik: dr Mariusz Radoń

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: IUVENTUS PLUS

 

Toksykologiczno-sądowa analiza materiałów biologicznych na obecność leków psychotropowych i substancji psychoaktywnych wchodzących w skład dopalaczy metodą CE-LIF/MS

Kierownik: dr Renata Wietecha-Posłuszny

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: IUVENTUS PLUS

 

Morfologia tlenkowych nanomateriałów katalitycznych - badania metodami DFT i symulacja zdjęć HR-TEM

Kierownik: dr Filip Zasada

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: IUVENTUS PLUS

 

Teoretyczna analiza lokalnej struktury chemicznej związków metali przejściowych

Kierownik: dr inż. Monika Srebro (University of Buffalo, State University of New York)

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: MOBILNOŚĆ PLUS

 

Teoretyczna charakterystyka mechanizmu reakcji odwodornienia borazanu za pomocą homogenicznych katalizatorów opartych na rutenie

Kierownik: Monika Parafiniuk

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: DIAMENTOWY GRANT

 

Hydantoinowe kompleksy rutenu - synteza i badania biologiczne w kontekście potencjalnego zastosowania w terapii przeciwnowotworowej

Kierownik: Michał Łomzik

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: DIAMENTOWY GRANT

 

 

Projekty w roku 2011

 

Struktura domen WH2 białka spire w stanie związanym z aktyną i jej wpływ na nukleację filamentów aktynowych

Kierownik: prof. dr Tadeusz Holak

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS

 

Chemia katalitycznego utleniania sadzy na nanostrukturalnych układach tlenkowych promowanych alkaliami

Kierownik: dr hab. Andrzej Kotarba, prof. UJ

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS

 

Analiza podatnościowa narzędziem do opracowania polaryzowalnych pól siłowych

Kierownik: dr hab. Jacek Korchowiec

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS

 

Projektowanie i funkcjonalizacja hybrydowych polimerów koordynacyjnych

Kierownik: prof. dr hab. Barbara Sieklucka

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS

 

Jednołańcuchowe lipidy eterowe w dwuwymiarowych błonach lipidowych - próba wyjaśnienia różnic w aktywności membranowej tych związków

Kierownik: dr Katarzyna Hąc-Wydro

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS

 

Centra aktywne w zeolitach - charakterystyka spektroskopowa IR oraz obliczenia kwantowochemiczne

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Datka

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS

 

Fotokataliza w świetle widzialnym - kompleksy tytanu(IV) jako fotosensybilizatory TiO2

Kierownik: dr hab. Wojciech Macyk, prof. UJ

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS

 

Odkrycie i optymalizacja małocząsteczkowych inhibitorów USP2 stosowanych w ukierunkowanej nietoksycznej terapii przeciwnowotworowej

Kierownik: prof. dr Tadeusz Holak

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: OPUS

 

Badania oddziaływań nanokrystalicznych półprzewodników szerokopasmowych z tetracyjanoetylenem i jego pochodnymi

Kierownik: Marek Oszajca

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM

 

Otrzymanie stabilizowanej membrany protonoprzewodzącej na bazie poli(alkoholu winylowego) do zastosowań w polimerowych ogniwach paliwowych

Kierownik: Łukasz Łańcucki

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM

 

Metody spektroskopii operando i in situ do badania mechanizmu degradacji polipeptydów na przykładzie fibroiny

Kierownik: Monika Koperska

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM

 

Charakterystyka redoksowa półprzewodnikowych materiałów fotokatalitycznych metodą spektroelektrochemiczną - rozwinięcie metody i jej zastosowanie w badaniach materiałów tlenkowych i siarczkowych

Kierownik: Elżbieta Świętek

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM

 

Podłoża polimerowe do hodowli komórkowych do zastosowań w chirurgii rogówki

Kierownik: dr Maria Grolik

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM

 

Modyfikacja powierzchniowa mezoporowatych replik węglowych w kierunku wygenerowania aktywności katalitycznej w reakcji utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu

Kierownik: Paula Janus

Instytucja finansująca: NCN

Nazwa konkursu: PRELUDIUM

 

Opracowanie uogólnionej strategii kalibracyjnej w chemii analitycznej

Kierownik: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 40 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Zastosowanie orbitali naturalnych dla wartościowości chemicznej (NOCV) w opisie struktury elektronowej i reaktywności układów molekularnych

Kierownik: prof. dr hab. Artur Michalak

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 40 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Nanoporowaty ditlenek tytanu: synteza" na drodze anodyzacji i właściwości fotoelektrochemiczne

Kierownik: dr Grzegorz Sulka

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 40 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Kompozyty montmorylonitowo-hydrożelowe jako baza do otrzymywania nanometrycznych katalizatorów tlenkowych

Kierownik: dr hab. Piotr Kuśtrowski, prof. UJ

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 40 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Kompleksy rutenu w nowych strategiach działania przeciwnowotworowego

Kierownik: dr Małgorzata Brindell

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 40 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Synteza i spektroskopowa charakterystyka oraz badania aktywności biologicznej enzymatycznych katalizatorów immobilizowanych na nowych nośnikach polimerowych

Kierownik: dr hab. Edyta Proniewicz

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 40 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Procesy selektywnego utleniania wybranych związków alkiloaromatycznych o podstawowym znaczeniu w chemii w obecności katalizatora N-hydroksyftalimidowego immobilizowanego na nowych nośnikach polimerowych

Kierownik: prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 40 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Metale fizjologiczne i toksyczne w krwi i materiałach alternatywnych (włosy, paznokcie) u pacjentów z rakiem krtani

Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 40 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Badanie odzysku selenu technikami spektrometrii atomowej

Kierownik: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 40 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Oddziaływanie wybranych linii komórkowych z monokrystalicznymi płytkami mineralnego apatytu o znanej orientacji krystalograficznej

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 40 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim

projekt dydaktyczny w ramach poddziałania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" projekt wspólny Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Kierownik: dr hab. Piotr Cyganik - kierownik projektu, z W.Chemii dr Paweł Stelmachowski

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: Rządowy program kierunków zamawianych

 

Centra kobaltowe w zeolitach i ich oddziaływanie z cząsteczkami reagentów

Kierownik: dr Kinga Góra-Marek

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 39 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Efekt przełączenia fotoprądu w wybranych półprzewodnikach szerokopasmowych

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 38 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Od rośliny do tkaniny. Analiza spektroskopowa barwników naturalnych

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 38 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Zastosowanie metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) do oznaczanie chromu i niklu w materiale biologicznym dla celów opiniowania chemiczno-toksykologicznego

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 39 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Badania mechanizmów dezaktywacji stanów wzbudzonych TiO2 fotosensybilizowanego kompleksami tytanu)(IV)

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 39 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Struktura i reaktywność klasterów tlenkowych wanadu osadzonych na nośnikach w reakcjach katalitycznego rozkładu lotnych zanieczyszczeń powietrza

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 39 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Innowacyjna metoda przygotowania próbek materiału biologicznego do analizy toksykologiczno-sądowej

Kierownik: dr Renata Wietecha -Posłuszny

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: IUVENTUS PLUS

 

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Społeczeństwo - Technologie – Środowisko” (STŚ)

projekt edukacyjny w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" projekt wspólny 9 wydziałów UJ: Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Matematyki i Informatyki, Historycznego, Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Filozoficznego, Studiów Międzynarodowych i Politycznych (dr hab. Szczepan Zapotoczny - koordynator „Technologie", prof. dr hab. Mariusz Cichoń - koordynator „Środowisko", dr Marcin Grabowski - koordynator „Społeczeństwo")

Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Górniak (Wydział Filozoficzny)

 

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla medycyny" (Mol-Med)

projekt edukacyjny w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" projekt wspólny Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Instytut Farmakologii PAN, Wydział Chemii UJ, Wydział Lekarski UJ z-cy koordynatora: dr hab. Agnieszka Basta-Kaim (IF PAN), dr hab. Wojciech Macyk, prof. UJ (W. Chemii), dr hab. med., prof. UJ Agnieszka Słowik (W. Lekarski)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Witko -IKiFP PAN (koordynator)

 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ

projekt wspólny Wydziału Chemii, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w ramach działania 13.1. „Infrastruktura szkolnictwa wyższego"

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Kuśtrowski, prof. UJ

 

Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia

w ramach osi priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, działanie 1.1. „Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego" (Zarząd Województwa Małopolskiego) projekt wspólny Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Kierownik projektu: prof. dr hab. Rafał Kozubski - kierownik projektu, z W. Chemii dr hab.Piotr Kuśtrowski, prof. UJ

 

 

Projekty w roku 2010

 

Biomimetic Asymmetric Carbon-Carbon Bond Formation-Catalyst Design and Application

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Młynarski

Instytucja finansująca: FNP

Nazwa konkursu: TEAM

 

Modyfikowany powierzchniowo TiO2 do zastosowań optoelektronicznych

Kierownik: mgr Agnieszka Podborska

Instytucja finansująca: FNP

Nazwa konkursu: VENTURES

 

Synteza i zastosowanie modyfikowanych polisacharydów do neutralizacji heparyny i ekstrakcji kwasów nukleinowych - badania in vivo i in vitro

Kierownik: mgr Kamil Kamiński

Instytucja finansująca: FNP

Nazwa konkursu: VENTURES

 

High Performance Nanocomposite Catalyst for Structured Reactors. Utilisation of Exhaust Gases from Biogas Turbines

Kierownik: dr hab. Joanna Łojewska

Instytucja finansująca: FNP

Nazwa konkursu: POMOST

 

Wykorzystanie nowoczesnego instrumentarium analitycznego dla potrzeb zwalczania przestępstw przeciwko dokumentom

Kierownik: dr Renata Wietecha-Posłuszny

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 38 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Opracowanie stabilnych, nanokompozytowych katod C/Li2MSiO4 dla akumulatorów litowych o wysokiej pojemności

Kierownik: dr Marcin Molenda

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 38 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Rola fosforu w generacji wolnych rodników w skrobi

Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Dyrek

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 38 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Opracowanie nanokompozytowych adsorbentów węglowych do eliminacji par lotnych związków organicznych

Kierownik: dr hab. Piotr Kuśtrowski

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 38 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Strukturalny reaktor do dopalania lotnych związków organicznych oparty na nanokompozytowym katalizatorze tlenkowym – alternatywa dla monolitów ceramicznych z metalami szlachetnymi

Kierownik: dr hab. Joanna Łojewska

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 38 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Metale i stres oksydacyjny a choroby przyzębia – rola diety, stylu życia i czynników środowiskowych

Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 39 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Nanokompozytowe materiały o programowanej strukturze porowatej uzyskiwane na bazie naturalnych krzemianów warstwowych

Kierownik: dr hab. Lucjan Chmielarz

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 39 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Nanokompozytowy strukturalny katalizator do usuwania tlenków azotu z turbin biogazowych

Kierownik: dr hab. Joanna Łojewska

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 39 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Badanie metodami spektroskopowymi oddziaływań wybranych aminokwasów i peptydów oraz białek z powłokami bioaktywnymi formowanymi metodami jonowymi oraz laserowymi

Kierownik: dr Edyta Proniewicz

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 39 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Badania nad zjawiskiem chelatoaromatyczności

Kierownik: dr Krzysztof Zborowski

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 39 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Centra kobaltowe w zeolitach i ich oddziaływanie z cząsteczkami reagentów

Kierownik: dr Kinga Góra-Marek

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 39 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Efekt przełączenia fotoprądu w wybranych półprzewodnikach szerokopasmowych

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 38 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Od rośliny do tkaniny. Analiza spektroskopowa barwników naturalnych

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 38 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Zastosowanie metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) do oznaczanie chromu i niklu w materiale biologicznym dla celów opiniowania chemiczno-toksykologicznego

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 39 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Badania mechanizmów dezaktywacji stanów wzbudzonych TiO2 fotosensybilizowanego kompleksami tytanu)(IV)

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 39 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Struktura i reaktywność klasterów tlenkowych wanadu osadzonych na nośnikach w reakcjach katalitycznego rozkładu lotnych zanieczyszczeń powietrza

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 39 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Innowacyjna metoda przygotowania próbek materiału biologicznego do analizy toksykologiczno-sądowej

Kierownik: dr Renata Wietecha -Posłuszny

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: IUVENTUS PLUS

 

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Społeczeństwo - Technologie - Środowisko" (STŚ)

projekt edukacyjny w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" projekt wspólny 9 wydziałów UJ: Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Matematyki i Informatyki, Historycznego, Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Filozoficznego, Studiów Międzynarodowych i Politycznych (dr hab. Szczepan Zapotoczny - koordynator „Technologie", prof. dr hab. Mariusz Cichoń - koordynator „Środowisko", dr Marcin Grabowski - koordynator „Społeczeństwo")

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Górniak (Wydział Filozoficzny)

 

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla medycyny" (Mol-Med)

projekt edukacyjny w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" projekt wspólny Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Instytut Farmakologii PAN, Wydział Chemii UJ, Wydział Lekarski UJ z-cy koordynatora: dr hab. Agnieszka Basta-Kaim (IF PAN), dr hab. Wojciech Macyk, prof. UJ (W. Chemii), dr hab. med., prof. UJ Agnieszka Słowik (W. Lekarski)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Witko -IKiFP PAN (koordynator)

 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ

w ramach działania 13.1. „Infrastruktura szkolnictwa wyższego" projekt wspólny Wydziału Chemii, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Kuśtrowski, prof. UJ

 

Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia

w ramach osi priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, działanie 1.1. „Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego" (Zarząd Województwa Małopolskiego) projekt wspólny Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Kierownik projektu: prof. dr hab. Rafał Kozubski - kierownik projektu, z W. Chemii dr hab.Piotr Kuśtrowski, prof. UJ

 

 

Projekty w roku 2009

 

Polymeric Functional Materials for Biomedical Applications (PolyMed)

Kierownik: prof. dr hab. Maria Nowakowska

Instytucja finansująca: FNP

Nazwa konkursu: TEAM

 

Synteza i ocena aktywności biologicznej nowej grupy agonistów receptorów kanabinoidowych

Kierownik: Przemysław Szafrański

Instytucja finansująca: FNP

Nazwa konkursu: VENTURES

 

Optymalizacja obróbki powierzchniowej implantów stalowych w celu ograniczenia ilości uwalnianych jonów metali ciężkich do organizmu

Kierownik: mgr Monika Cieślik

Instytucja finansująca: FNP

Nazwa konkursu: VENTURES

 

Katalizator do wysokotemperaturowego rozkładu tlenku azotu(I) w instalacjach do syntezy kwasu azotowego(V)

Kierownik: mgr Monika Ruszak

Instytucja finansująca: FNP

Nazwa konkursu: VENTURES

 

International PhD - Studies Programme at the Faculty of Chemistry Jagiellonian University – New Materials – Modern Technologies – Sustainable Concepts

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Młynarski

Instytucja finansująca: FNP

Nazwa konkursu: MPD - Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

 

Badania trwałości i rozpowszechnienia pozostałości powystrzałowych celem oceny ich wartości dowodowej dla celów sądowych

Kierownik: dr Zuzanna Brożek-Mucha

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 36 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Zastosowanie mikrospektrometrii ramanowskiej w rutynowych badaniach identyfikacyjnych i porównawczych wybranych śladów kryminalistycznych

Kierownik: dr Jolanta Wąs-Gubała

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 36 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Badania nad fotosensybilizatorami hybrydowymi opartymi na nanoglinkach

Kierownik: dr hab. Krzysztof Szczubiałka

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 36 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Funkcjonalne materiały molekularne z mostkami cyjanowymi

Kierownik: prof. dr hab. Barbara Sieklucka

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 36 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Badania struktur molekularnych neurotensyny i jej zmodyfikowanych analogów o potencjalnym znaczeniu w terapiach nowotworowych zaadsorbowanych na różnorodnych powierzchniach metalicznych przy wykorzystaniu powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana

Kierownik: dr Edyta Proniewicz

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 36 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Hybrydowe materiały półprzewodnikowe do zastosowań optoelektronicznych

Kierownik: dr hab. Konrad Szaciłowski

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 36 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Opracowanie nanokrystalicznego katalizatora CuxCe1-xO2-y do niskotemperaturowego, całkowitego utleniania lotnych związków organicznych (LZO) i ich halogenowych pochodnych (Cl-LZO)

Kierownik: prof. dr hab. Roman Dziembaj

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 37 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Stabilizowane liposomy jako nośniki substancji biologicznie aktywnych

Kierownik: dr Mariusz Kępczyński

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 37 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Krypteiny – identyfikacja i funkcje w ośrodkowym układzie nerwowym

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Silberring

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 37 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Dlaczego marchew się stresuje? Badania procesów izomeryzacji cis-trans modelowych terpenoidów

Kierownik: dr Agnieszka Kaczor

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 37 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Zastosowanie techniki monowarstw Langmuira do badania oddziaływań wybranych surfaktantów z jonami rtęci (II) – próba opracowania modelu molekularnego mechanizmu oddziaływania jonów rtęci (II) z błonami komórkowymi

Kierownik: prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 37 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Struktura molekularna i sposób adsorpcji dehydropeptydów w spektroskopii oscylacyjnej

Kierownik: dr Kamilla Małek

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 37 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Zastosowanie makrocyklicznego układu dibenzotetraaza[14]annulenu do otrzymywania związków o właściwościach ciekłokrystalicznych

Kierownik: dr hab. Julita Eilmes

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 37 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Badania nad zastosowaniem enolanów tytanu(IV) w stereoselektywnej syntezie kwasów 2,3-diaminokarboksylowych

Kierownik: dr Dariusz Cież

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 37 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Zastosowanie techniki wstrzykowo-przepływowej do poprawy warunków oznaczenia miedzi metodą FAAS z wykorzystaniem nowych materiałów sorpcyjnych

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 36 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Mechanizmy powstawania reaktywnych form tlenu w obecności modyfikowanego dwutlenku tytanu

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 36 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Nowe materiały polimerowe dla potrzeb biomedycznych

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 36 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Mechanizm oddziaływania jonów Cu+ i Ag+ w zeolitach z cząsteczkami reagentów (acetylen, eten, formaldehyd) i ich koadsorpcji z CO – modelowanie kwantowochemiczne

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 36 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Wielocentrowe receptory molekularne – projektowanie i synteza w oparciu o układ dibenzotetraaza[14]annulenu

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 36 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Oddziaływanie centrów niklowych w zeolitach z małymi cząsteczkami – badania spektroskopowe i modelowanie molekularne

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 36 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Rola membran lipidowych w mechanizmie działania nowych leków przeciwzapalnych z grupy oksykamów

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 37 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Teoretyczne modelowanie oddziaływań kwasowych centrów Lewisa z anionami w stałych elektrolitach polimerowych

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 37 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Wybrane aspekty interpretacyjne spektroskopii krystalicznych oligotiofenów

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 37 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Inżynieria krystaliczna materiałów o potencjalnych nieliniowych własnościach optycznych

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 37 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Betalaktoglobulina jako potencjalny nośnik leków

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 37 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Nieorganiczno-organiczne materiały hybrydowe: Sieci koordynacyjne 4f-5d

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 37 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Modelowanie centrów metali przejściowych w enzymach i kompleksach o znaczeniu katalitycznym z wykorzystaniem metod skorelowanych

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 37 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Monoterpeny: od struktury molekularnej do dystrybucji w tkance roślinnej

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 37 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Aktywność fotodynamiczna wybranych nanokrystalicznych fotokatalizatorów półprzewodników

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 37 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Nowoczesne nanostrukturalne materiały anodowe do akumulatorów litowo jonowych

Instytucja finansująca: MNiSW

Nazwa konkursu: 37 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt promotorski)

 

Reaktor katalityczny z układem analizy gazów, konfokalny mikroskop ramanowski z wyposażeniem, spektrometr FTIR z wyposażeniem

zadanie inwestycyjne

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Łojewska

 

Mikro- i nano-systemy w chemii i diagnostyce biomedycznej (MNS-DIAG)

Podprojekt 1 „Lab-on-a-chip z detekcją elektrochemiczną", część A „Lab-on-a-chip do analizy próbek śliny na zawartość substancji psychoaktywnych" projekt badawczy w ramach poddziałania 1.3.1. „Projekty rozwojowe"

Kierownik projektu: projekt wspólny 15 jednostek, Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie (dr inż.Piotr Grabiec kierownik projektu, koordynator, prof. dr hab. Paweł Kościelniak – kierownik zadań badawczych)

 

Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy

projekt badawczy i dydaktyczny w ramach poddziałania 1.3.1. „Projekty rozwojowe"

Kierownik projektu: dr Ryszard Gryboś

 

Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym

projekt badawczy w ramach poddziałania 1.1.2. „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych"

Kierownik projektu: koordynator projektu prof. dr hab. Stefan Chłopicki, Wydział Lekarski UJ, z W.Chemii dr hab. Małgorzata Barańska, prof. dr hab. Maria Nowakowska

 

Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mieczysława Najbar

 

Zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów kierunków ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego

projekt dydaktyczny w ramach poddziałania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy"

Kierownik projektu: projekt wspólny Wydziału Chemii (dr Marcin Molenda), Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Wydział Matematyki i Informatyki UJ

 

Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki WIKING

projekt edukacyjny w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni"

Kierownik projektu: projekt wspólny Wydziału Chemii (dr Stefan Witkowski), Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ (Ewelina Dyląg - kierownik projektu)