Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Infrastruktura dydaktyczna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty edukacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Transforming Graduate Education for Green and Sustainable Future
Kierownik: Prof. dr hab. Lucjan Chmielarz (Partner w konsorcjum)
Instytucja finansująca: EACEA
Nazwa konkursu: ERASMUS +, T-GEEN
Okres realizacji: 2023-2026
Kwota finansowania: 50 640 EUR

Międzynarodowa konferencja „FLOW ANALISIS XV”
Kierownik: dr hab. Joanna Kozak
Instytucja finansująca: MEiN
Nazwa konkursu: DOSKONAŁA NAUKA 
Okres realizacji: 2022-2022
Kwota finansowania: 150 000 PLN

Digital Support in Chemistry Teaching (DISTINCT)
Kierownik: dr hab. Marek Frankowicz
Instytucja finansująca: FUND.ROZW.SYST.EDUK.
Nazwa konkursu: ERASMUS
Okres realizacji: 2022 - 2024
Kwota finansowania: 54 340 EUR

GREEN waste management new edUcation System for recycling and environmental protection in Asia
Kierownik: prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
Instytucja finansująca: EACEA
Nazwa konkursu: ERASMUS
Okres realizacji: 2021 - 2024
Kwota finansowania: 61 328 EUR

O nauce w sposób popularny…
Kierownik: dr Małgorzata Krzeczkowska
Instytucja finansująca: MEiN
Nazwa konkursu: Społeczna Odpowiedzialność Nauki
Okres realizacji: 2021 - 2023
Kwota finansowania: 38 000 PLN

Kształtowanie postaw badawczych dzieci i młodzieży
Kierownik: dr Paweł Bernard
Instytucja finansująca: NCBIR
Nazwa konkursu: POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18
Okres realizacji: 2020 - 2022
Kwota finansowania: 266 260 PLN

Opracowanie metod otrzymywania nowych nanostrukturalnych elektrod do konstrukcji elektrochemicznych czujników i zastosowań w energetyce
Kierownik: dr hab. Leszek Zaraska
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 4.0
Okres realizacji: 2020 - 2021
Kwota finansowania: 72 318,1 PLN

Continuous Professional Development at European Universities
Kierownik: dr Iwona Maciejowska
Instytucja finansująca: NAR.AG.PROG.ERASMUS+
Nazwa konkursu: ERASMUS
Okres realizacji: 2020 - 2023
Kwota finansowania: 49 701 EUR

Akredytacja ECTN Eurobachelor dla Wydziału Chemii UJ, kierunek chemia
Kierownik: dr hab. Andrzej Eilmes
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: AKREDYTACJE ZAGRANICZNE
Okres realizacji: 2019 - 2020
Kwota finansowania: 9 604,8 PLN

Akredytacja ECTN Euromaster dla Wydziału Chemii UJ, kierunek chemia
Kierownik: dr hab. Andrzej Eilmes
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: AKREDYTACJE ZAGRANICZNE
Okres realizacji: 2019 - 2020
Kwota finansowania: 9 616,04 PLN

Akredytacja ECTN Chemistry Doctorate Eurolabel dla Wydziału Chemii UJ, kierunek chemia
Kierownik: dr hab. Andrzej Eilmes
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: AKREDYTACJE ZAGRANICZNE
Okres realizacji: 2019 - 2020
Kwota finansowania: 9 616,04 PLN

Akredytacja ECTN Eurobachelor dla Wydziału Chemii UJ, kierunek chemia medyczna
Kierownik: dr hab. Andrzej Eilmes
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: AKREDYTACJE ZAGRANICZNE
Okres realizacji: 2019 - 2020
Kwota finansowania: 23 074,21 PLN

Akredytacja ECTN Euromaster dla Wydziału Chemii UJ, kierunek chemia medyczna
Kierownik: dr hab. Andrzej Eilmes
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: AKREDYTACJE ZAGRANICZNE
Okres realizacji: 2019 - 2020
Kwota finansowania: 23 074,21 PLN

Opracowanie metod otrzymywania nowych nanostrukturalnych elektrod do konstrukcji elektrochemicznych czujników i zastosowań w energetyce
Kierownik: dr hab. Leszek Zaraska
Instytucja finansująca: MNISW
Nazwa konkursu: NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 4.0
Okres realizacji: 2019 - 2020
Kwota finansowania: 2 081,89 PLN

Enhancing Staff Research and Innovation Capacity in Professional Higher Education
Kierownik: dr hab. Marek Frankowicz
Instytucja finansująca: NAR.AG.PROG.ERASMUS+
Nazwa konkursu: ERASMUS
Okres realizacji: 2019 - 2022
Kwota finansowania: 42 920 EUR

Qualifications Recognition Support for Ukrainian Universities
Kierownik: dr hab. Marek Frankowicz
Instytucja finansująca: EACEA
Nazwa konkursu: ERASMUS
Okres realizacji: 2019 - 2022
Kwota finansowania: 139 742 EUR

Advanced Spectroscopy in Chemistry Master's Course
Kierownik: dr hab. Piotr Pietrzyk
Instytucja finansująca: EACEA
Nazwa konkursu: ERASMUS
Okres realizacji: 2019 - 2025
Kwota finansowania: 60 000 EUR

Chemia w moim otoczeniu
Kierownik: dr Michał Płotek
Instytucja finansująca: NCBIR
Nazwa konkursu: POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17
Okres realizacji: 2018 - 2020
Kwota finansowania: 405 834,5 PLN

Modernization of Doctoral Education in Science and Improvement of Teaching Methodologies.
Kierownik: prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
Instytucja finansująca: EACEA
Nazwa konkursu: ERASMUS
Okres realizacji: 2028 - 2022
Kwota finansowania: 54 155 EUR

Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej – InterDokMed
Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Stochel
Instytucja finansująca: NCBIR
Nazwa konkursu: POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16
Okres realizacji: 2017 - 2022
Kwota finansowania: 1 132 926,81 PLN

Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej” (FCB)
Kierownik: prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
Instytucja finansująca: NCBIR
Nazwa konkursu: POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16
Okres realizacji: 2017 - 2022
Kwota finansowania: 1 524 899 PLN