Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Grant programu NAWA dla dr hab. Małgorzaty Brindell, prof. UJ

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) w porozumieniu z Departamentem Nauki i Technologii, Rządu Republiki Indii wyłoniła w konkursie 19 projektów, które będą realizowane w latach 2020-21 przez polskie i indyjskie instytucje akademickie i naukowe. Wśród laureatów programu znalazła się dr hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ z Zespołu Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej Wydziału Chemii UJ (Zakład Chemii Nieorganicznej).

Celem programu jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Indii. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań, które musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Dr hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ wraz z badaczami z SRM Instytutu Nauki i Technologii w Kattankulathur realizuje projekt „Funkcjonowanie liposomu do dostarczania polipirydylowych kompleksów Ru(II) w celowanej terapii nowotworów piersi.” Nowotwór piersi jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Jedną z grup leków przeciwnowotworowych są związki oparte na kompleksach platyny, których skuteczność jest ograniczona z powodu oporności nabytej, a także licznych skutków ubocznych. Jako alternatywę dla leków opartych na kompleksach platyny, zaproponowano kompleksy rutenu, wykazujące dużą aktywność przeciwnowotworową. Zastosowanie kompleksów rutenu ograniczone jest z powodu ich dużej toksyczności, można ją jednak znacznie obniżyć zwiększając specyficzność w ich dotarciu do tkanki nowotworowej, co możliwe jest dzięki zastosowaniu odpowiednich nośników. Głównym celem prowadzonych badań jest zaprojektowanie nośników ukierunkowanych na specyficzny receptor dla nowotworów sutka, w których będą enkapsulowane kompleksy rutenu, co pozwoli na obniżenie ich profilu toksyczności.

Realizacja projektu możliwa będzie dzięki zaangażowaniu i współpracy różnych ekspertów. Dr Mani Ganeshpandian – główny badacz ze strony indyjskiej posiada duże doświadczenie w projektowaniu kompleksów rutenu, prowadzi również badania nad ukierunkowanym dostarczaniem tych związków przy użyciu nanocząstek złota i liposomów. Dr hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ ma doświadczanie w badaniach in vitro nowotworów związanych z testowaniem kompleksów rutenu pod kątem ich działania cytotoksycznego i przeciwprzerzutowego. Współpraca obu ośrodków uwzględniająca wymianę zarówno kierowników projektu, jak i młodej kadry naukowej oraz studentów z pewnością przyniesie ogromną korzyść naukową.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej: www.uj.edu.pl/wiadomosci