Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Konkursu NCN: SONATA BIS – ST

Nanoprzestrzenna inżynieria krystaliczna nowych rozgałęzionych magnetyków molekularnych

Tematyka Badawcza

Tematyka badawcza wywodzi się z niezwykle popularnej obecnie dziedziny magnetyzmu molekularnego, czyli magnetochemii materiałów molekularnych opartych na cząsteczkach. Celem badań jest planowanie i konstrukcja nowych materiałów zbudowanych z rozgałęzionych kompleksów wielordzeniowych jonów metali d i f elektronowych w skali nanometrycznej. Oczekuje się, że uzyskane materiały będą wykazywać szereg ciekawych efektów opartych na (1) zróżnicowanym rozłożeniu gęstości spinowej, wewnętrznej anizotropii magnetycznej i lokalnego sprzężenia magnetycznego w wybranych szkieletach koordynacyjnych, jak również (2) na możliwości odwracalnego przełączania stanów magnetycznych i modyfikacji charakterystyk magnetycznych przez czynniki zewnętrzne (temperatura, promieniowanie, ciśnienie, chemisorpcja). Uzyskiwane materiały są przedmiotem badań fizykochemicznych z punktu widzenia szeroko pojmowanych materiałów przełączalnych, m.in. magnesów jednocząsteczkowych (ang. single molecule magnets SMM) oraz niskotemperaturowych chłodziw magnetycznych. Dodatkowe informacje dotyczące tematyki projektu kandydaci mogą uzyskać bezpośrednio od kierownika projektu drogą elektroniczną (dr hab. Robert Podgajny, e-mail: robert.podgajny@uj.edu.pl), oraz na stronie internetowej Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych, zakładka Projekty/NanMagMol SONATA BIS 4.
Download files
pdf
Wymagania i warunki

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Postępowanie habilitacyjne

21.01.2020
Dr Szymon Chorąży
Kompleksy cyjanowe metali przejściowych w konstrukcji fotoluminescencyjnych magnesów molekularnych i unikalnych układów spin crossover
Read More o Postępowanie habilitacyjne

Obrona pracy doktorskiej

03.01.2020
mgr Marzena Mach
"Badanie oddziaływań wybranych kationowych pochodnych fosfatydylocholiny z lipidowymi składnikami bakteryjnych i zwierzęcych błon komórkowych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej