Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Tematyka/tematy prac doktorskich, zaproponowane przez pracowników Wydziału Chemii UJ na rok akademicki 2020/2021

Download files
pdf
Tematy

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej

mgr Anna Adamkiewicz-Ostrowska
"Badanie stereoselektywności reakcji Mukaiyamy 2-(trimetylosiloksy)furanu z chiralnymi aldehydami w roztworach wodnych"

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie badawczym

Praca w projekcie NCN SONATA 2019/35/D/ST5/03107 „Projektowanie i funkcjonalizacja powierzchni polimerowych materiałów implantacyjnych: zapobieganie infekcjom okołowszczepowym"

Obrona pracy doktorskiej

mgr Jadwiga Szczygieł
"Wpływ funkcjonalizacji skrobi na procesy redukcji i sorpcji jonów chromu w środowisku wodnym oraz na jej stabilność termiczną"

Obrona pracy doktorskiej

mgr Ewelina Wiercigroch
"Projektowanie nanoczujników SERS do detekcji markerów chorobowych"

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko stypendysty (doktorant) do realizacji zadań z projektu Sonata

Projekt SONATA pt. „Synteza, struktura i własności polimolibdenianów modyfikowanych związkami organicznymi zawierającymi grupy karboksylowe