Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Gronostajowa 2
30-387 Kraków
Phone: Czytelnia
12 686 2771
Gronostajowa 2
30-387 Kraków
Bibliotekarz lic. Anna Skowrońska
Bibliotekarz mgr Jerzy Szymula
Contact Information

biblioteka@chemia.uj.edu.pl

Address: Gronostajowa 2, 30-387 Kraków

Phone: Czytelnia
12 686 2771

Web Content Display Web Content Display

Godziny otwarcia

13 stycznia 2022 (czwartek) biblioteka będzie nieczynna w godz. 13:30-16:00 z powodu webinarium "Dlaczego warto studiować chemię"

Biblioteka i czytelnia wydziałowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 19:00.

Regulamin korzystania z czytelni:

 • Liczba miejsc dostępnych w czytelni jest ograniczona, czytelnik zobowiązany jest do korzystania z miejsca wskazanego przez bibliotekarza.
 • Czytelnicy korzystający z czytelni muszą mieć założoną maskę, również po zajęciu miejsca w czytelni.

Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem biblioteki.

Zapisu dokonuje się na podstawie

 • Studenci i doktoranci UJ dokonują zapisu do Biblioteki na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej ważnej w danym roku akademickim.
 • Wpisu w USOS na bieżący rok akademicki.
 • Legitymacji wydanej przez Bibliotekę Jagiellońską.

Udostępnianie zbiorów

 • Książki wypożycza się na 3 miesiące. Dla niektórych dzieł Biblioteka może ustalić krótszy okres wypożyczenia.
 • Za opóźnienie zwrotu wypożyczonego dzieła Biblioteka pobiera opłaty.
 • Jednorazowo studenci mogą wypożyczyć 10 książek (doktoranci 10, pracownicy 20), które mogą samodzielnie przedłużyć. Prolongaty można dokonać komputerowo pod warunkiem, że książka nie została zamówiona przez innego czytelnika i nie upłynął termin jej zwrotu. Prolongaty książek można dokonać również w wypożyczalni bibliotecznej.
 • W razie uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonej książki, czytelnik zobowiązany jest odkupić  taką samą pozycję, a w przypadku braku  takiej możliwości książkę wskazana przez bibliotekarza.
 • Zobowiązanie w USOS na zakończenie roku akademickiego (potrzebne do zaliczenia roku) likwidowane jest w bibliotece na podstawie legitymacji studenckiej.
 • Do korzystania ze zbiorów w czytelni uprawnieni są  wszyscy zainteresowani  za pozostawieniem  dokumentu tożsamości.
 • Biblioteka świadczy usługi międzybiblioteczne tylko pracownikom i doktorantom  WCHUJ.

Dostępność publikacji można sprawdzić bezpośrednio w katalogu Biblioteki Jagiellońskiej.

Oprócz tradycyjnych czasopism dostępnych w bibliotece (czasopisma dostępne w  wersji papierowej) użytkownicy maja dostęp on-line do wielu czasopism poprzez bazy danych różnych wydawców (dostęp z komputerów wydziału lub przez extranet):

 1. American Chemical Society (pełny dostęp  wraz z zasobami archiwalnymi)-
 2. Chemical Abstract  (CAS)- od 1907 na platformie SciFinder
 3. Springer
 4. Science Direct (Elsevier)
 5. Royal Society of Chemistry
 6. Wiley-Blachwell