Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia

Web Content Display Web Content Display

Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia

Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia jest międzywydziałowym, unikatowym kierunkiem studiów stacjonarnych I i II stopnia, prowadzonym przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Chemii. Kierunek ten został utworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w zakresie zaawansowanych technologii i związany z tym dynamiczny wzrost zainteresowania wśród studentów nauk ścisłych materiałami i nanotechnologią.

Studenci kierunku ZMiN mają możliwość wykonywania prac licencjackich i magisterskich w zespołach naukowych obydwu wydziałów. W ramach studiów II stopnia na Wydziale Chemii proponowane są dwie specjalizacje:

  • Nanomateriały
  • Biomateriały

Na Wydziale Chemii pełnomocnikiem dziekana d/s kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia jest prof. dr hab. Zbigniew Sojka

Wydział Chemii UJ
Gronostajowa 2
30-387 Kraków
Zakład Chemii Nieorganicznej
Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego
pokój nr C1-29
tel.: +48 12 686 2506
e-mail: sojka@chemia.uj.edu.pl